settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?

Válasz


Jelentésének mélységei miatt az úrvacsora tanulmányozása felkavaró élmény is lehet. A ősi Páska ünnep megtartása közben, Krisztus halálának előestéjén történt, hogy Jézus egy újfajta közösségi megnyilvánulást alapozott meg, melyet a mai napig gyakorlunk, lévén, hogy ezt tekintjük a kereszténység legkifejezőbb szimbólumának. Egy megelevenedett prédikáció ez, melyben Urunk halálára és feltámadására emlékezünk, és a jövőbe tekintünk, amikor Ő dicsőségben visszatér.

A Páska a zsidó vallási év legszentebb ünnepe volt. Az utolsó egyiptomi csapást örökítette meg, amely során az elsőszülött egyiptomiak meghaltak, ám az izraeliták megmenekültek a bárány ajtófélfára fröcskölt vére által. A bárányt aztán megsütötték és kovásztalan kenyérrel elfogyasztották. Isten parancsa az volt, hogy a következő generációkon át évente tartsák meg ezt az ünnepet. A történet maga a 2 Mózes 12-ben lett megörökítve.

Az ünnep közben Jézus és tanítványai együtt énekeltek el néhány Hallél-zsoltárt (Zsoltárok 111-118). Jézus kézbe vette a kenyeret, és hálát adott érte Istennek. Amint megtörte és tanítványainak adta, azt mondta: “Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely tiértetek megtöretett.” Ugyanígy vette a poharat is, és amint megvacsoráztak adta tanítványainak a poharat is, és azok ittak belőle. Azt mondta: “Ez a pohár az én vérem, az új szövetség; ezt tegyétek, valahányszor ezt isszátok az én emlékezetemre.” Az ünnep összegzéseként zsoltárt énekeltek, és éjszaka kimentek az Olajfák hegyére. Itt történt, hogy Júdás (ahogy azt korábban az Úr megjövendölte) elárulta Jézust. A következő nap keresztrefeszítették.

Kijelentette, hogy a kenyér az Ő megtöretett testére utal – holott nem csupán egy törésről volt szó, hiszen egész testé felismerhetetlenségig összetöreték (Zsoltár 22:12-17; Ézsaiás 53:4-7). A Szőlő leve pedig véréről beszél, emlékeztetve arra a borzalmas módra, amelyet hamarosan el kellett szenvednie. Ő, Isten tökéletes Fia vált a számtalan Megváltóról szóló ószövetségi próféciák betöltőjévé (1 Mózes 3:15; Zsoltár 22; Ézsaiás 53, stb.) Amikor azt mondta: “Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, kifejezte, hogy ezt kell folytatnunk a jövőben. Szintén kifejezte, hogy a páska, amely egy bárány halálát vonta maga után, (s amely előre mutatott az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit), most túlhaladott lett. Az Újszövetség akkor vette kezdetét, amikor Krisztus a Páskabárány (1 Korintus 5:7) feláldoztatott (Zsidók 8:8-13). Az áldozati rendszerre többé nem volt szükség (Zsid 9:25-28).

Pál másik állítása, amely nem található meg az evangéliumokban, az hogy “valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön” (11:26). Ez meghatározza a szertartás időbeli kereteit: ez pedig Jézus visszajövetele. Ezekből a rövid feljegyzésekből megtudhatjuk, hogy Jézus hogyan használta e két esendő szimbólumot saját testére és vérére, és hogyan kezdeményezte hogy ezek legyenek halálára emlékeztető jegyek. Nem faragott márvány síremlék vagy bronzszobor, hanem kenyér és szőlőlé.

Az utolsó vacsora története a Máté 26:26-29, a Márk 14:17-25, a Lukács 22:7-22 és a János 13:21-30 részekben lett megörökítve. Pál apostol isteni kijelentés alapján ír az úrvacsoráról az 1 Korintus 11:23-29-ben. (Mivel Pál természetesen nem volt ott az utolsó vacsorán.) Pál egy plusz megjegyzést tesz, amelyet nem találunk az evangéliumokban: “Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.”(11:27-29). Felmerülhet a kérdés: mit jelentsen az, hogy “méltatlanul enni az Úr kenyerét”? Jelentheti azt, hogy valaki semmibe veszi a kenyér és bor igazi jelentését, és elfeledi azt a hatalmas árat, amelyet Megváltónk fizetett üdvösségünkért. Vagy talán jelenti a szertartás ellaposodását, formalitássá válását, vagy hogy ha valaki megbánatlan bűnnel járul az asztalhoz. Pál figyelmeztetése alapján mindenkinek meg kell vizsgálnia magát a kenyér és a bor vétele előtt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries