settings icon
share icon
Kérdés

Mi a koinonia?

Válasz


A koinonia görög kifejezés mintegy 20-szor szerepel a Biblia eredeti nyelven íródott kézirataiban. A koinonia elsődleges jelentését a következő magyar kifejezések mentén ragadhatjuk meg: "közösség", "hasonló dolgokban osztozni", "belsőséges lelki kapcsolat", "felekezet". A koinonia szó először az Apostolok Cselekedeteinek ihletett könyvében tűnik fel. Így olvassuk az Igét: "És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben" (Apostolok Cselekedetei 2:42). A keresztény élet egy kulcsfontosságú faktora a más keresztény hívekkel való közösség és közösségvállalás. Krisztus követői a szeretet-, a hit-, és az intő bátorítás szellemében kell egybegyűljenek. Ez a koinonia lényegi kivonata.

A Filippibeliekhez írt levél 2:1-2 igerésze ma is így szól hozzánk: "Ha annakokáért [helye van] Krisztusban az intésnek, ha [helye van] a szeretet vígasztalásának, ha [helye van] a Lélekben való közösségnek, ha [helye van] a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén." A koinonia tehát azt jelenti, hogy egy akarattal vagyunk, egy szándék vezérel és egyesít minket, és hogy ezért váll-vállvetve állunk ki. Az egymással való közösségünk alapja nem más, mint az Úr Jézus Krisztussal való személyes és belsőséges kapcsolatunk, koinoniánk. János első levelének 1:6-7 igehelye így világít bele minden emberi okoskodásunk félhomályába: "Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."

Ha odaszánjuk szívünket az élő Ige tanulmányozására, és szemeink Isten útját őrzik, akkor az "egymás" magyar szavunk bibliai előfordulásainak felkutatásakor igen erőteljes példákat találunk arra, hogy mit is jelent valójában a koinonia. A Szentírás arra int minket, hogy szeretettel forduljunk oda egymáshoz, hogy tiszteljük egymást, hogy ne fuvalkodjunk fel egymás ellen, hanem inkább összhangra törekedjünk egymás közt (Rómabeliekhez 12:16; 1.Péter 3:8), hogy fogadjuk el egymást (Rómabeliekhez 15:7), hogy hosszútűrő szeretetben szolgáljuk felebarátunkat (Galátziabeliekhez 5:13), hogy legyünk jóságosak, megengedőek, és irgalmasak egymáshoz (Efézusbeliekhez 4:32), hogy tanítván intsük egymást (Kolossébeliekhez 3:16), hogy vigasztaljuk és építsük egymást (1. Thesszalonikabeliekhez 5:11; Zsidókhoz 3:13), hogy egymást jó tettekre és szeretetre sarkalljuk (Zsidókhoz 10:24), hogy vendégszeretőek legyünk (1.Péter 4:9), és hogy azzal a szeretettel szeressük egymást, mellyel az Atya is szeret minket (1.Péter 1:22; 1.János 3:11; 3:23; 4:7; 4:11-12). Röviden és tömören ez az, amiről a koinoniának szólnia kell.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a koinonia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries