settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelképez a vízkeresztség?

Válasz


A vízkeresztség azt jelképezi, hogy a hívő teljes mértékben bízik és ráhagyatkozik az Úr Jézus Krisztusra, illetve elkötelezi magát a neki való engedelmes életre. Ugyanakkor a többi szenttel való közösséget is kifejezi (Efezus 2:19), azaz a föld minden népének minden tagjával, aki része a Krisztus testének (Galata 3:27-28). A vízkeresztség ezt és még néhány dolgot jelent, de nem ez az, ami üdvözít. Kegyelemből van üdvösségünk, hit által, nem pedig cselekedetekből (Efezus 2:8). Azért merítkezünk be / keresztelkedünk meg, mert az Úr azt parancsolta: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében" (Máté 28:19).

A vízkeresztség hívőknek való. Mielőtt megkeresztelkednénk, fel kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van megváltásra (Róma 3:23). El kell hinnünk, hogy Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy megfizessen a bűneinkért; hogy eltemették, és feltámadt, hogy helyet biztosítson számunkra a mennyben (1Korinthus 15:1-4). Amikor Jézushoz fordulunk, hogy bocsássa meg a vétkeinket és legyen Urunk és Megváltónk, a Szentlélek ereje által újjászületünk. Örök üdvösségünk garanciát nyer, és elkezdünk meghalni magunknak és Krisztusnak élni (1Péter 1:3-5). A Szentírás értelmében ekkor már bemerítettnek minősülünk.

A bemerítkezés egy szép illusztrációja annak, amit az Úr tett értünk. Amikor teljesen alámerülünk a vízben, jelképesen eltemettetünk az Úrral; belekeresztelkedünk a kereszthalálába, és többé nem vagyunk magunk vagy a bűn rabszolgái (Róma 6:3-7). Amikor feljövünk a vízből, jelképesen feltámadunk a Krisztusban való új életre, hogy örökre vele legyünk; és beleszületünk szerető Istenünk családjába (Róma 8:16). A vízkeresztség azt a lelki megtisztulást is illusztrálja, amelyet a megtérésünkkor tapasztalunk: miként a víz megtisztítja a testet, úgy tisztítja meg a Szentlélek a szívünket, amikor hitünket Krisztusba vetjük.

Leginkább abból tudjuk, hogy a vízkeresztség nem előfeltétele az üdvösségnek, hogy volt egy megtért ember, aki nem keresztelkedett meg vízben: a lator a kereszten (Lukács 23:39-43). Miközben a kereszten egymás mellett függtek, ez a magát bűnösnek valló személy elismerte Jézust Urának. A tolvaj üdvösséget kért, és megbocsátást nyert a bűneire. Habár nem részesült vízkeresztségben, abban a pillanatban lelki értelemben belekeresztelkedett Krisztus halálába, és Krisztus szavának ereje által feltámadt az örök életre (Zsidók 1:3).

A hívőknek az Úr Jézus iránti engedelmességből és szeretetből kell bemerítkezniük (János 14:15). A bemerítés általi vízkeresztség a keresztség biblikus módja, hiszen Krisztus halálát, eltemetését és feltámadását jelképezi.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelképez a vízkeresztség?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries