settings icon
share icon
Kérdés

Biblikus-e a klérus és laikusok megkülönböztetése?

Válasz


Sem a klérus, sem a laikusság szó nem szerepel a Bibliában. Ezekkel a kifejezésekkel ma általában a pulpitusnál álló személyt illetve a padokban ülő személyeket írják le. Noha a hívőknek különböző elhívásaik és ajándékaik vannak (Róma 12:6), mindnyájan az Úr szolgái (Róma 14:4).

Pál Tükhikosz testvérének és szolgatársának tartotta magát (Kolossé 4:7). Ugyanez volt igaz Pálra és Epafrászra (Kolossé 1:7). Epafroditosz Pál testvére, munkatársa és bajtársa volt (Filippi 2:25). Pál és Timóteus a korinthusi gyülekezet szolgáinak nevezi magát (2Korinthus 4:5). Péter Szilvánuszt hűséges testvérnek tekintette (1Péter 5:12). Krisztus szolgálatának vonatkozásában az apostolok soha nem használták a „mi" és az „ők" szavakat. Munkatársnak tekintettek minden gyülekezeti hívőt.

A „hivatásos" és „világi" szolgálók közt akkor kezdtek különbséget tenni, amikor a gyülekezetek már nem a maguk közösségéből választották a vezetőiket, hanem máshonnan hívták őket. Legalább is az egyháztörténelem első századában a legtöbb gyülekezet (f)elismerte, hogy Isten keze van a gyülekezet saját tagjain, és azokat készíti fel és hívja vezetői pozícióba. Szinte minden újszövetségi utalás a gyülekezeti vezetőkre – legyen pásztorról, vénről, presbiterről vagy elöljáróról szó – erre enged következtetni. Hasonlítsuk össze például az 1Timótesu 3:1-7-et és 5:17-20-at az ApCsel 20:17-38-cal. A Titusz 1:5-9 egy másik példa.

Fokozatosan azonban a dolgok elkezdtek változni, mígnem a keresztyén világ egyes részein a „hivatásos", teljes állásban működő szolgálattevők kezdték el képviselni az „egyházat", míg a nem-hivatásosokat „pusztán" híveknek vagy követőknek tekintették, nem pedig Jézus Krisztus szolgatársainak. Ebből a fajta gondolkodásból nőtte ki magát a hierarchikus rendszer, amely során a klérus és a laikusok közti szakadék egyre csak nőtt.

Érdemes azonban szem előtt tartani az 1Korinthus 12-14-hez, az Efezusi levél nagy részéhez és a Róma 12-höz hasonló szakaszokat. Ezen szakaszok mindegyike minden hívőnek a Jézus Krisztusban gyökerező valódi testvériségét hangsúlyozza, és azt az alázatot, amellyel a lelki ajándékainkat és pozícióinkat a mások áldására használhatjuk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Biblikus-e a klérus és laikusok megkülönböztetése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries