settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk keresztény szolgálat alatt?

Válasz


A "szolgálat" magyar szavunk görög megfelelője a diakoneo, (de innen ered a miniszter szó is - lásd "államszolga", vagy a "közjó szolgája"), a görög douleuo szót "rabszolgaként", vagyis önnön akarattal nem rendelkező szolgaként szokták fordítani (lásd: "...legyen meg a Te akaratod..."). Az Újszövetség kontextusában a szolgálat rokonértelmű Isten és embertársaink szolgálatával. Ez utóbbit szintén Isten nevében tesszük. Jézus Krisztus maga a keresztény szolgálat legfőbb mintaképe, hiszen Ő nem azért jött e világra, hogy őt szolgálják, hanem hogy Ő szolgáljon mindenkit (lásd Máté 20:28; Márk 10:45; János 13:1-17)

A keresztény szolgálat pontosan abban áll, hogy felebarátaink szükségeit szeretet és alázat által töltjük be, akárcsak Krisztus nevében járnánk el (lásd Máté 20:26; Márk 10:43; János 2:5,9; Apostolok Cselekedetei 6:3; Rómabeliekhez 1:1; Galátziabeliekhez 1:10; Kolossébeliekhez 4:12). A keresztények a Krisztus iránti odaadásuk és a mások szeretete miatt kell szolgálják embertársaikat, függetlenül attól, hogy azok hívők, vagy sem. Mások szolgálata sosem lehet részrehajló, viszont mindig a feltétel nélküli szeretet kell motiválja, mely semmilyen viszonzást nem vár. Mindig a mások legjobb érdekét-, és nem a sajátunkat kell szem előtt tartsuk, épp úgy, ahogy Jézus tette-, és teszi ezt mind a mai napig.

A szolgálat napjainkra egyre inkább hivatásszerű karaktert öltött, hiszen lelkipásztoraink is teljes munkaidőben alkalmazott "szolgálattevőkké" váltak. Mivel tehát minden idejüket mások szolgálatában töltik, így joggal nevezhetők szolgáknak (még ha ez a szó a mai magyar nyelvhasználatunkban majdnem kizárólag pejoratív felhanggal bír - a fordító megjegyzése). A pásztorokon kívül azonban mások is tevőlegesen kiveszik részüket a szolgálatból. Az Újszövetségben bemutatott zsenge egyháztól egészen korunk összes gyülekezetéig, minden keresztény hívő embertársai megsegítésének szolgálatára lett elhívva (lásd Rómabeliekhez 12:3-8, 10-13; 2.Timótheushoz 2:24-26).

A keresztény szolgálat azonban első sorban szellemi tartalmat foglal magába, nem csupán gyakorlati, kézzel fogható dolgokat. A szolgálat tehát mindenképp Jézus Krisztus megváltó örömhírének továbbadására kell helyezze a hangsúlyt. Felebarátaink ezáltal ismerhetik meg az Urat, és csak így fogadhatják Őt egy napon személyes Megváltóként szívükbe. A következő lépésben megtapasztalják, hogy milyen az, mikor életük Uraként tisztelik Őt, majd addig is eljuthatnak, mikor az Úr Jézus már létezésük legfőbb lényegévé válik (lásd János 1:12; Kolossébeliekhez 2:6-7; Galátziabeliekhez 2:20; Filippibeliekhez 3:8-10). A szolgálat tehát embertársaink fizikai, érzelmi, mentális, szakmai és anyagi igényeinek betöltéséről kell szóljon. Jézus Urunk mindezt megtette és mindmáig meg is teszi, tehát bölcsen járunk el, ha ezen az úton is szorosan követjük lábnyomait.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk keresztény szolgálat alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries