settings icon
share icon
Kérdés

Egyedülálló férfi is lehet diakónus, vagy gyülekezeti elöljáró?

Válasz


A Timótheushoz írt első levél 3:8 igehelyén így olvassuk a gyülekezet elöljáróival és diakónusaival szemben támasztott elvárásokat: "Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvûek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók." Az 1.Timótheus 3:12-ben ez áll: "A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják." A Titusz 1:6-7 igerészben pedig meg van írva: “Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak...” Ezen három igei passzus alapján többen is arra a következtetésre jutottak, hogy a diakónus csak házas férfiember lehet.

Jó azonban, ha megértjük, hogy a hangsúly nem az elöljáró vagy diakónus családi állapotán van, hanem az erkölcsi és szexuális tisztaságán. Ez a legfőbb vele szemben támasztott követelmény, ugyanis a szolgálat ezen területén dolgozó hittestvéreink e tekintetben nagyon könnyen elbukhatnak. Egyesek úgy értelmezik az 1.Timótheus 3:12-ben található kijelentést, mely szerint "a diakónusok egy feleségű férfiak legyenek", hogy csak házas ember töltheti be ezt a tisztséget. Azonban az "egy feleségű férfi" kifejezés valójában nem ezt jelenti. A görög eredeti szövegből az "egy feleségű férfi" "egy feleséges férfi"-ként is fordítható (tehát a Károli-fordítás igen pontosan az eredeti textus ütőerén tartja ujjait). De valóban ugyanazt értjük ezen szavak hallatán ma, mint a passzus keletkezésének idejében? Ez a szövegrész ugyanis azt juttatja kifejezésre, hogy ahhoz, hogy egy férfi szóba jöhessen a diakónusi posztra, olyan házas ember kell legyen, aki elkötelezett szívvel viseltetik felesége iránt. Ez az elvárás a házasságban való feltétlen bizalomra vonatkozik, ami értelemszerűen a szexuális tisztaságot is érinti. E szolgálat betöltésének előfeltétele tehát nem maga a házasság. Ha ez így volna, akkor az apaság szintén követelmény volna, hiszen az 1.Timótheus 3:12 második fele ezt mondja: "gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják." Ez az igevers helyesen tehát úgy értendő, hogy amennyiben a diakónus-jelölt férfi házas, akkor szívében is hű kell legyen feleségéhez, ha pedig gyermekei is vannak, akkor azokat jól kell igazgassa, nevelje.

Az első bekezdésben említett értelmezés nyomán egyesek úgy gondolják, hogy egyedülálló férfiak ki vannak zárva a gyülekezet vezetőségéből. Ha Isten Szent Lelke azonban valóban ezt akarta volna közölni velünk Pál apostolon keresztül, akkor a saját választott szócsövét, vagyis Pált-, és egyben saját mondanivalóját hiteltelenítette volna el, hiszen azt egy egyedülálló, gyermektelen emberen keresztül tudatta velünk. Az "egy feleségű férfi" szíve a teremtett lények hosszú sorából egyedül feleségének van szentelve, érzelmi és testi téren-, valamint gondolatban és tettben is hű hozzá. Ha valaki áthágja e szabályt, akkor már nem felel meg annak az elvárásnak, mely szerint minden tekintetben feddhetetlen kell legyen (Titusz 1:6-7). Külön érdekes, hogy Pál apostol az egyedülállóságot olyan létállapotként méltatja, amelyben az ember kizárólag az Úrnak szánhatja teljes szívét, teljes lelkét, minden gondolatát és erejét (1.Korinthusbeliekhez 7:32-35). Pál ugyan miért tiltaná el bármelyik egyedülálló férfit is a gyülekezeti vezetői pozícióktól, holott a Szent Lélek a következőket táplálja szívébe: "...A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak." A szóban forgó levél hetedik fejezetének első kilenc versét olvasva kiviláglik, hogy Pál mind a házasságot, mind pedig az egyedüllétet helyes és igaz dolognak mondja az Úr előtt. Nem csoda, hiszen mindkettőt Isten rendelte, kinek emberi társat, kinek pedig az Ő el nem múló társaságát. Mindent egybevetve azt mondhatjuk tehát, hogy a gyülekezeti elöljáró, vagy diakónus lehet házas vagy egyedülálló, amíg betölti mindazon elvárásokat, amelyet Isten Igéje a Timótheushoz írt első levélben, és a Tituszhoz írt levélben támaszt vele szemben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Egyedülálló férfi is lehet diakónus, vagy gyülekezeti elöljáró?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries