settings icon
share icon
Kérdés

Miben rejlik a gyülekezeti család értéke?

Válasz


Miben rejlik az értéke annak, ha a többi hívő családtagjává válok? Az ApCsel 2:42 szépen összefoglalja a gyülekezet tevékenységének lényegét: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." A Biblia az alábbiak miatt fektet nagy hangsúlyt a gyülekezeti család egységére:

Együtt tanulmányozzuk Isten igéjét – a gyülekezeti család következetes bibliatanítást biztosít. Ez gyakran kiscsoportokban, bibliatanulmányozó csoportokban, igehirdetésekben, vasárnapi iskolában, stb. valósul meg. A gyülekezeti családnak az a dolga, hogy egymást bíztatván együtt növekedjen lelkiekben. A 2Timóteus 3:16 szerint „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre".

Istent a dicsőítés révén magasztaljuk – van annak egy egyesítő ereje, amikor a hívők együtt magasztalják Istent, akár zene, akár prédikáció vagy szolgálat révén. A Zsoltárok 34:4 kihangsúlyozza a közös imádat fontosságát: „Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!"

Számot tudunk adni – a gyülekezet gyakorlati keretet ad az elszámoltathatóságnak. Amikor egy kapcsolat fejlődik és barátság alakul ki, van valaki, aki bátorítani, inteni és alkalom adtán örülni tud veled. A Példabeszédek 27:17-ben ezt olvassuk: „Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat." Az elszámoltathatóság elengedhetetlen a bűn elleni harcban, és a gyülekezeti család nagyszerű hely arra, hogy találj valakit, akivel együtt imádkozhatsz, beszélgethetsz, és akiben megbízhatsz.

A megpróbáltatás idején támogatásra találunk – amikor jönnek a próbák, fontos, hogy legyen egy támogatói bázisunk. Szükség esetén jó, ha testvéreid a Krisztusban felemelnek imádságban, és olyan gyakorlati módokon segítenek, mint például a főzés, takarítás vagy gyermekvigyázás. A Galata 6:2 így int: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét."

Lehetőségünk nyílik a szolgálatra – nemcsak minket támogatnak, hanem mi is támogathatunk másokat. A gyülekezetben az a dolgod, hogy adj, ne csak kapj. Amikor más hívőkkel szoros kapcsolatban élünk, tudjuk, hogy mikor van szükségük támogatásra és imádságra. Ilyenkor színre léphetünk és gyakorlati módokon segíthetünk. Az Efezus 6:7-ben ez áll: „jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek".

Tanítvánnyá nevelünk – eljön az idő, amikor nemcsak eszünk, hanem másokat táplálunk (Zsidók 5:12). Lehetőségünk nyílik a gyülekezeti családunk evangelizálására, tanítására, bátorítására és tanítványozására. „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28:18-20).

Egy olyan korban, amikor a kultúra egyre jobban elvilágiasodik, hasznunkra válik, ha hasonló gondolkodású emberek családjába tartozunk. Ezek a testvérek bátoríthatnak a hit útján, megválaszolhatják a lelki vonatkozású kérdéseidet, és támogathatnak a nehézségek idején. A gyülekezeti család arra is lehetőséget ad, hogy másokat szolgálj és tanítványozz. „Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre! Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit — mint egyesek teszik —, hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap" (Zsidók 10:24-25, Egyszerű).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miben rejlik a gyülekezeti család értéke?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries