settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk tematikus prédikáció alatt? Helyes az, ha a lelkipásztor csak tematikus prédikációkat tart?

Válasz


A tematikus prédikáció az igehirdetés azon változata, mely egy konkrét témát jár alaposan körbe és veséz ki. Eljárásmódját tekintve rendszerint a bemutató-kifejtő típusú igehirdetéssel szokták szembeállítani. A tematikus prédikáció azt igyekszik feltárni, hogy a Biblia teljessége pontosan mit mond egy adott témáról, ehhez pedig értelemszerűen a Szentírás mindegyik könyvét vizsgálja, és több különböző igeszakaszból is idéz. A bemutató-kifejtő típusú prédikáció egy egybefüggő igeszakasz üzenetét fejti ki, és transzponálja azt a mindennapi életünkre. A tematikus prédikáció - nemes egyszerűséggel - megkerülhetetlen lelkipásztoraink számára, vannak azonban olyanok is köztük, akik kizárólag téma-, és nem koherens igeszakasz köré csoportosítják igehirdető szolgálatukat. Hogy ez a modell jó-e, vagy sem, nagyban függ attól, hogy miképp élnek vele (lásd lejjebb). A tematikus prédikáció valóban nagyon célravezető lehet, mégis tudatában kell legyünk belső korlátainak, ha helyesen akarjuk alkalmazni.

Alapvetően négy prédikáció-típust különböztetünk meg: létezik szövegközpontú-, tematikus-, szöveg-tematikus és bemutató-kifejtő jellegű prédikáció. Egyesek sietve meg is jegyzik, hogy ezek a címkék nem éppen találóak, különösen mikor átfedések vannak az egyes típusok között (lásd szöveg-tematikus prédikáció). Nagy vonalakban kijelenthető, hogy a szövegközpontú prédikáció a Szentírás szövegének eredeti szerkezetét követi le, vagyis különösebb magyarázat nélkül hagyja a szöveget folyni, és így jut el mondandójához. A tematikus prédikáció ezzel szemben egy gondolat köré csoportosít odavágó igerészeket (az igehirdető legtöbbször alpontokra bontja a gondolatát, és mindegyikhez igei passzusokat társít). A szöveg-tematikus prédikáció ez előbbi két megközelítést ötvözi, mikor teret enged annak, hogy a Biblia szövege saját maga hangsúlyozza ki főbb pontjait, máskor pedig a prédikátorra bízza gondolatai igék mentén tőrténő kibontását. A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció pedig egy nagyobb koherens szövegrészt vesz alapul, majd azt végigolvasva igyekszik annak magvát teljesen kifejteni. Legyen bármelyik típusról is szó, mindegyiknek az a célja, hogy Isten Igéje ne valami légüres elméleti térben maradjon, hanem hogy kihasson a hallgatóság életére.

A tematikus prédikáció szabadságot ad az igehirdetőnek arra, hogy olyan témák köré csoportosítson igéket, melyek jelenleg is foglalkoztatják hallgatóságát és saját személyét. Ha például éppen arra van szükség, hogy a bűn általános természetét jobban megértsék, akkor egy prédikáció-sorozat alkalmas lehet a bűn különböző aspektusainak és annak messzeható következményeinek feltárására. Ha a kivitelezés is jó, akkor ez a fajta prédikáció nagy sávszélességében mutatja be, hogy a Biblia mit mond egy adott témáról. Bármilyen kérdéshez közelítsünk is így, a hallgatóság egy idő után képes lesz a Biblia nagyítólencséjén keresztül szemlélni a világ bármely jelenségét és eseményét (hiszen nincs olyan dolog a Nap alatt, amivel a Biblia ne foglalkozna - a fordító megjegyzése).

A tematikus prédikáció egy további előnye a gondolati egység kialakulása a hívő testvérek fejében (Az előző példánknál maradva nézzük meg, hogy mit értünk gondolati egység alatt: a bűn összefügg a jó és rossz meghatározásával, ami összefügg Isten maradéktalanul igaz és jóságos természetével, amiből a bűn örök következménye-, és a bűn örök következményeinek elhárítása egyaránt levezethető. Mindez persze összefügg Isten kegyelmével, melyből Jézus Krisztus önkéntes véráldozata következik - a fordító megjegyzése). Mivel egy kerek témáról van szó, az emberek könnyebben követik a gondolatmenetet, a logikus felépítés pedig csak tovább segíti őket az elhangzottak későbbi felidézésében. Ez a módszer azonban a szószóló Isten-adta tálentumaira-, valamint az Istennel való kapcsolatának éppen aktuális állapotára támaszkodik, hiszen az adott téma az ő emberi szívében merül fel (legjobb esetben persze a Szent Lélek sugalmazására).

Míg a tematikus prédikáció lehetővé teszi a prédikátor számára, hogy jó minőségű igehirdetéseket állítson össze, addig számos veszélyt is rejt. Ha kizárólag ezt a módszert alkalmazzák, akkor könnyen belefuthatnak abba a zsákutcába, hogy csak azon témákból lesz prédikáció, melyek az igehirdetőt és/vagy a gyülekezetét foglalkoztatják (tematikus prédikációk minden más témát elfojtó burjánzása generálható így Mária szenvedéseiről, Isten nevéről, Isten megbonthatatlan egységéről, a szombat napjáról, a szellemi ajándékokról és a nyelvekenszólásról, Isten mindenre kiható kegyelmének és szeretetének az előreelrendeltség emberi tanításának picit sem ellentmondó mivoltáról, a bemerítkezés elengedhetetlen szükségességéről, a végidők sátáni befolyásának mélységeiről stb., miközben az, amit Isten Szent Lelke azon a napon szeretne mondani a gyülekezetnek, egyszerűen megakad - a fordító megjegyzése). Ennek nyomán a hittestvérek hozzászoknak a felekezet főbb teológiai csapásvonalát kiszolgáló izgalmas-, de füleiknek főként kényelmes témákhoz, és egyszerűen süketek lesznek minden olyan tanításra, ami már már nem annyira illeszkedik a fősodráshoz, vagy ami esetleg teljesen új horizontokat ostromol. A tematikus prédikációk kizárólagos gyakorlatához való merev ragaszkodás teológiai belterjességhez vezet, mely aztán a gyülekezet belterjességét eredményezi. És bár lehet, hogy egyes témákat nagyon kimerítően körbejárnak, sőt, tűpontosan látnak, Isten Igéjének teljessége viszont, vagyis a rendszer, melyben a szóban forgó téma elhelyezkedik, csúnyán eltorzul. Annak a veszélye sem alábecsülendő, hogy a prédikátor idővel akaratlanul is beképzelheti, hogy az Ő szívügyeként kezelt témák fontosabbak, mint a teljes Isten-ihlette Ige helyes "hasogatása" (2.Timótheus 2:15).

Ezekre az okokra vezethető vissza, hogy sok pásztor igyekszik tudatosan váltogatni a tematikus és a bemutató-kifejtő jellegű prédikáció-típusok között. A tematikus üzenetek lehetővé teszik számukra, hogy a gyülekezet, vagy a szélesebb társadalom életét éppen érintő kérdésekről szóljanak, míg a bemutató-kifejtő jellegű prédikációk a Biblia teljes könyvei által festett "átfogó képbe" is betekintést engednek. A keresztény életben való kiegyensúlyozott növekedéshez mindkét módszer nélkülözhetetlen. A prédikáció szerkezeti felépítésénél azonban lényegesebb, hogy Isten Igéjéhez minden szavában hű maradjon, továbbá hogy ne álljon meg a szavak szintjén, hanem mutasson rá arra is, hogy az elméleti síkról hogyan jutunk el a gyakorlati alkalmazásig. Egy tematikus tanítás lehet éppannyira igei, mint egy bemutató-kifejtő jellegű igehirdetés, egy bemutató-kifejtő jellegű prédikáció pedig olyan izgalmas, mint egy tematikus.

Ha tehát az átadandó üzenet mélyen a Biblia tanításában gyökerezik, és a prédikátor az életből vett színes-, de főleg valós példák által világítja azt meg, akkor az el fogja érni célját, vagyis arra készteti majd hallgatóságát, hogy mind szorosabban kövesse Jézus Krisztust.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk tematikus prédikáció alatt? Helyes az, ha a lelkipásztor csak tematikus prédikációkat tart?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries