settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan válhatok lelkipásztorrá? Hogyan válhatok Isten szolgájává?

Válasz


Számos olyan felekezet létezik, melyekben csak speciális kiképzés lezárta-, és képesítések egész sorának megszerzése után lehet az ember lelkipásztor. Ezekben a gyülekezetekben rendre az a szokás, hogy a pásztor teljes munkaidőben dolgozik, és a felekezet felettes szerveinek tartozik elszámolással. Vannak azonban "független" gyülekezetek is, melyekben a gyülekezet tagjai-, vagy valamilyen más helyi irányító testület egyhangú beleegyezésével jelölnek pásztort. Az ő esetükben a jelöléssel megbízottak szabják meg a pásztor választásának feltételeit. A mai cikkünkben azokat az általános bibliai elveket és gyakorlati elvárásokat járjuk körül, melyek szükségesek ahhoz, hogy valaki lelkipásztor lehessen. Az persze lehetséges, hogy egyes egyházak vagy felekezetek más járulékos követelményeket is támasztanak. Jelen cikkünk azon alapvetésből indul ki, hogy az a személy, aki lelkipásztor szeretne lenni, olyasvalaki, aki már átadta életét Jézusnak, aki növekszik a hitben, és akinek a mindennapi szellemi élete is gyarapodást mutat. A teljesidejű szellemi szolgálat ugyanis nem valami karrierválasztási kérdés, ahol az ember felméri, milyenek a munkaköri feltételek, mennyi a fizetés, vagy hogy milyen jövőbeli perspektívát kínál a szakma. Ahhoz, hogy valaki lelkipásztor, vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott diakónus lehessen, olyan közeli, napi kapcsolatban kell állnia az Úrral, hogy annak áldása embertársai életére is kiáradjon. Egy jó lelkipásztor élete azonban nem pusztán megerőltető és sokat kíván az embertől, hanem nagy jutalmat is rejt, és az ember valósággal kiteljesedhet benne.

A múltban különösen nagy hangsúlyt fektettek az "elhívásra", mint ahogyan egyes körökben ezt mind a mai napig így teszik. Attól, aki lelkipásztor szeretne lenni, elvárják, hogy Istentől való elhívása legyen. Ez bizonyos értelemben helyes is, azonban mégsem jelenti azt, hogy a lelkipásztor-aspiránsnak valami különleges, természetfeletti élményben kell legyen része, melynek keretében Isten az egeket felgöngyölítve, mennyköves-dörgő hangon kinyilvánítja számára égi "elhívását". Ha valaki tehát tényleg pásztor szeretne lenni, az jól teszi, ha követi célját és tesz is érte: "...Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván" (1.Timótheus 3:1). (A püspök, az elöljáró, a pásztor és egyéb kifejezéseket egymás szinonimájaként használja az Írás. Lásd "A gyülekezeti vezetőség szervezését illetően milyen követendő mintát ad elébünk a Biblia?" című cikkünket az oldalon - a fordító megjegyzése). Aki tehát arra vágyik, hogy lelkipásztor lehessen, ezen az igehelyen erős bátorítást kap arra nézve, hogy "jó dolgot kíván", és - jó esetben - azok támogatását is maga mögött tudhatja majd, kiket már jelenleg is szolgál. Ha ráadásul Istennek is ez a szándéka, akkor újabb és újabb szolgálatok előtt nyit majd ajtót. Ahhoz azonban, hogy valaki ezt a jellegű szolgálatot végezze, mindig Isten dicsőségét és mások javát kell szem előtt tartsa. Az a személy, aki csak azért akar Isten szolgája lenni, hogy pénzre, hatalomra, befolyásra és tekintélyre tegyen szert, nagyon elnézte a házszámot.

Lássunk egy pár gyakorlati lépést, amit te is megtehetsz annak érdekében, hogy lelkipásztor vagy diakónus lehess:

1. Ragadd meg azon szolgálati lehetőségeket, melyek már most is ott vannak életedben! A lelkipásztor szó magvában pontosan azt hivatott kifejezni, hogy pásztor módjára kell terelgetni Isten bárányait. Szellemi értelemben kövér legelőkre kell őket vezetni, azaz állandóan biztosítani kell számukra a megfelelő spirituális táplálékot, védeni kell őket a farkastól, a medvétől és az oroszlántól, vagyis minden fenyegető szellemi ártalomtól, pont ahogyan egy pásztor is teszi azt szó szerinti juhaival. A szolga/szolgáló, vagy diakónus szó görög eredetije, a minister, olyan embert jelöl, aki mások javát-, vagy a köz javát szolgálja, aki embertársai szükségeit betölti. Átfogó értelemben minden egyes hívő felebarátai szolgája és pásztora kell legyen, legyen akár szó az otthoni, munkahelyi, iskolai, vagy gyülekezeti közegről. A mindennapi életünkben utainkat keresztező felebarátaink kitartó szolgálata kiválóan megedz minket a teljes idejű szolgálatra. Minden jövőbeli szolgának/szolgálónak érdemes először azon szolgálati lehetőségeket megragadnia, melyeket az Úr napi szinten tesz elébe, mielőtt más lehetőségek után nézne.

2. Vedd ki aktívan részed egy helyi bibliahű gyülekezet életéből! A legtöbb egyháznak rengeteg elintéznivalója van, és sok támogatásra szoruló emberrel áll kapcsolatban. A helyi gyülekezetben való önkéntesség kiváló módja annak, hogy egy egész sor különböző szolgálati ágban kipróbálhasd magad, és így kideríthesd, hogy miben vagy igazán jó. Amiben pedig tehetségesnek bizonyulsz, azt örömmel is fogod végezni. Mindennek keretében a jövőbeli lelkipásztor egy jó adag "terepmunkára" is lehetőséget kap. Ha valaki a teljes idejű szolgálatban akar tevékenykedni - legyen szó bárkiről is - hosszú önkéntes, vagy részmunkaidős szolgálatot kell abszolváljon helyi gyülekezetében. A tapasztalat és a felelősségtudat, amire ezen szolgálatok során tehet szert, felbecsülhetetlen értékkel bír.

3. Válj Isten Igéjének odaszánt szívű tanulójává! Minden keresztény ember Isten Igéjének tanulója kell legyen, azonban a pásztor számára Isten Szavának hirdetése és tanítása — történjen az az egész gyülekezet előtt, belsőségesebb Biblia-körben, vagy szemtől-szemben — mindenek előtti elsőbbséget és felsőbbséget kell élvezzen (2.Timótheus 4:2). Így tehát elengedhetetlen, hogy a lelkipásztor Isten Igéjének szakértője legyen.

Egy agysebésznek nyilván ismernie kell saját szakmáját, vagyis mind az agy anatómiájának tekintetében-, mind pedig a sebészi technikák ismeretében igen járatos kell legyen. Egy leendő ügyvéd éveket tölt a szükséges jogi ismeretek elsajátításával, majd több vizsgát is ki kell állnia, míg mások jogi képviseletét elvállalhatja. Még egy képzett villanyszerelő is éveket kell eltöltsön egy tapasztalt kolléga keze alatt, mielőtt egyedül is munkát vállalhat. E mindhárom szakmának van tétje, hiszen emberek élete, szabadsága, vagy biztonsága függhet tőlük. Mennyivel inkább fontos az, amivel a pásztor foglalkozik, vagyis az emberek örök lelki üdvösségének a kimunkálása! A lelkipásztornak mindenekelőtt a Biblia teljes kijelentését kell ismernie, valamint annak helyes értelmezését. Képes kell legyen a Biblia tanítását a gyakorlatba is átültetni, valamint az Igét hatékony módon közvetíteni embertársai felé.

Számos ország fiainak egyszerűen nincsen lehetőségük arra, hogy formális képzésen vegyenek részt, ha a lelkipásztori pályára szeretnének lépni. Más országokban viszont egyenesen Jordánt lehet rekeszteni a számos Bibliaiskola egymással versenyző ajánlataival. Az adott ország lehetőségeit figyelembe véve (vagyis hogy mennyire van a Biblia szelleméhez hű pásztori képzés), mindenkit arra bátorítunk, hogy vegyen részt ilyen képzésen, ha szeretne Isten és embertársai szolgájává válni. A szolgálatra való felkészítés magába kell foglalja a Biblia és a teológia tudományának akadémiai színvonalú oktatását, de a szolgálat olyan gyakorlati részei is teret kell kapjanak, mint pl. az egyházi adminisztráció. A lelkipásztor azonban szolgálatba állása után is szigorú szorgalommal kell tanulmányozza Isten Igéjét, azaz ezen a szakon nem csak a vizsgára tanul az ember, hanem jóval azután is.

Vannak olyan keresztény körök is, ahol az imént említett formális képzés jelentőségét lekicsinylik, mikor arra hivatkoznak, hogy "Isten Lelke majd úgyis vezet". És bár Isten Lelke kétségkívül elvezet minket minden igazságba, ez a hozzáállás e tekintetben igencsak hibás lehet. Egy már régóta szolgáló pásztor egyszer ezt úgy fejezte ki, hogy minél többet tanulmányozod Isten Igéjét, Isten Szent Lelke annál inkább munkálkodik majd rajtad keresztül. A Biblia beható ismerete nem helyettesíti az Isten Szent Lelkének irányításába vetett bizalmat, mint ahogyan a Lélekre való támaszkodás sem helyettesíti az Isten Igéjével (vagyis az Úr Jézussal) való élő kapcsolatot. Egyikük sem nélkülözhető, hiszen mindkettejük fontos.

Míg azonban Isten leendő szolgája felsőfokú képzésen vesz részt, addig az 1. és 2. pontban foglaltakat sem szabad elhanyagolnia.

4. Tégy eleget a Biblia által támasztott elvárásoknak! A Timótheushoz írt első levél 3:1-7 igehelye, valamint a Tituszhoz írt levél 1:5-8 igerésze hűen mutatja be, hogy a lelkipásztor (akit egyben elöljárónak és felvigyázónak is nevez az Írás) milyen tulajdonságok és képességek birtokában kell legyen. Ez a bibliai kvalifikáció a szellemi érettségre, és a fentről való bölcsességre helyezi a hangsúlyt, mikor az emberekkel való bánás “művészetéről” beszél. Szintén nem elhanyagolandó elvárás, hogy az ember saját viselkedésének is ura kell legyen. Isten Igéje egy további konkrét irányvonalat is meghatároz, mikor egyértelműen tudtunkra adja, hogy a lelkipásztor/elöljáró/felvigyázó csak férfi lehet, de nő nem. A női hittestvérek előtt természetesen számos más szolgálati hely áll nyitva, nem utolsó sorban a nőtársak-, vagy a gyerekek felé való szellemi szolgálat. Annak sincs semmi akadálya, hogy keresztény szervezetekben szolgálati kulcspozíciókat töltsenek be.

Ha az a személy, aki szívből vágyik arra, hogy lelkipásztor-, vagy Isten szolgája legyen, kitartóan tanulmányozza Isten Igéjét, megfelel a Biblia által támasztott követelményeknek, és növekszik hitében, továbbá helyi gyülekezetében minden szolgálatra kínálkozó alkalmat megragad, akkor újabb szolgálati lehetőségek nyílnak majd meg előtte. Ez történhet akár egy gyülekezet álláskeresési kiírásán keresztül, ahol betöltésre váró pozíciót kínálnak fel, vagy még természetesebb módon, mikor az egyik szolgálat egy másik olyan szolgálati lehetőséghez vezet, ahol már a felelősség is nagyobb.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan válhatok lelkipásztorrá? Hogyan válhatok Isten szolgájává?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries