settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?

Válasz


Az 1 Timóteus 3:2 versben szereplő „egyfeleségű férfi” kifejezés legalább háromféleképpen értelmezhető. 1) Jelentheti egyszerűen azt, hogy aki többnejűségben él, az nem alkalmas a pásztori, presbiteri vagy diakónus szolgálatra. Ez lenne a kifejezés leginkább szó szerint vett értelmezése, ám kissé valószínűtlennek látszik, tekintve hogy a többnejűség meglehetősen ritka jelenség volt abban a korban, amikor Pál a levelét írta. 2) Lehetne „feleségéhez ragaszkodó férfinak” is fordítani, ami arra az elvárásra utalna, hogy a püspök mindenképpen legyen hűséges a házastársához. Ez a magyarázat a családi állapot helyett az erkölcsi tisztaságra helyezi a hangsúlyt. 3) Értelmezhető úgy is ez a kifejezés, hogy pásztor/presbiter/diakónus csak az lehet, aki élete során csupán egyszer kötött házasságot, kivéve, ha megözvegyült, majd újranősült.

Napjainkban a 2. és a 3. értelmezés a legelterjedtebb. A 2. magyarázat tűnik a legvalószínűbbnek, mivel a Szentírás kivételes körülmények esetén megengedi a válást (Máté 19:9; 1 Korinthus 7:12–16). Fontos továbbá különbséget tennünk azok között, akik még azelőtt váltak el és nősültek újra, mielőtt keresztyénné lettek, valamint azok között, akik keresztyénként váltak el és kötöttek ismét házasságot. Egy a feladatra máskülönben alkalmas férfi nem rekeszthető ki a gyülekezetvezetésből olyasvalamiért, amit még azelőtt követett el, hogy megismerte volna az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltóját. Noha az 1 Timóteus 3:2 nem feltétlenül zárja ki, hogy valaki, aki elvált, majd újranősült, pásztori/presbiteri/diakónus szolgálatot lásson el, más szempontokat is fontolóra kell venni.

A pásztor/presbiter/diakónus elsődleges ismertető jegye, hogy „feddhetetlen” (1 Timóteus 3:2). Ha az illetőnek a válása és/vagy újranősülése miatt rossz bizonysága van a gyülekezetben vagy a közösségben, elképzelhető, hogy noha „egy feleségű”, a „feddhetetlenség” kritériumának nem teljesítése miatt mégsem tölthet be vezető szerepet. Pásztori/presbiteri/diakónus szolgálatra csak az alkalmas, akire krisztusi természete és vezetői ajándékai miatt felnéznek a gyülekezetben. Ha a válás és/vagy újranősülés miatt ez nem valósul meg, talán jobban teszi, ha nem vállal pásztori/presbiteri/diakónus szolgálatot. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ha valaki alkalmatlannak bizonyul a pásztori/presbiteri/diakónus szolgálatra, attól még értékes tagja marad Krisztus testének. Minden keresztyén hívő kapott kegyelmi ajándékokat (1 Korinthus 12:4–7), és ezek segítségével építeni hivatott a testvéreit (1 Korinthus 12:7). Az is taníthat, prédikálhat, szolgálhat, imádkozhat, dicsőíthet és végezhet egyéb fontos feladatokat a gyülekezetben, aki a pásztor/presbiter/diakónus tisztség betöltésére nem alkalmas.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries