settings icon
share icon
Kérdés

Kötelező-e, hogy az illető formális bibliai képesítést szerezzen, mielőtt lelkészként szolgálhatna?

Válasz


Az Efezus 4:11-12-ben Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki az evangélista, pásztor vagy tanító tisztjét tölti be, elhívása valójában egy ajándék Istentől a gyülekezeti munka végzésére. A lelki ajándékok célja az, hogy felkészítsék a gyülekezet tagjait Isten szolgálatára. A teológiai képzés célja felkészíteni a szolgálatra azokat, akik az Úr munkájában vezetői szerepet kívánnak betölteni. Pál arra intette Timóteust – és vele együtt minket –, hogy készítse fel a férfiakat az ilyen gyülekezeti pozíciókra. „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek."

A formális bibliai képzés hozzásegít ahhoz, hogy Isten igéjének szolgálata ne csak meglegyen, hanem gyümölcsözzön is a gyülekezetben. Az első jele annak, hogy Isten hívta el azt, aki elöljáró, püspök vagy lelkipásztor szeretne lenni, az a vágy. Pál ezt mondja: „Igaz ez a mondás: „Ha valaki gyülekezeti vezető[a] szeretne lenni, jó dolgot kíván" (1Timóteus 3:1, Egyszerű). Ha valaki meg van győződve, hogy az ige szolgálatára kapott elhívást, számba kell vennie az ajándékait, és fel kell készülnie az elhívás betöltésére. Ez ad létjogosultságot a teológiáknak és keresztyén egyetemeknek, és ezért van a formális képzés összhangban az elhívatással. Ugyanakkor, noha a bibliai képzés fontos és értékes, Isten olyant is alkalmassá tehet a kiváló pásztori vagy elöljárói tisztségre, aki nem részesült formális bibliai képzésben.

Az Úr nemcsak a gyülekezet érdekében hív el valakit a szolgálatra, hanem a gyülekezet által is. Pál Timóteushoz intézett szavai alapján a fiatalemberek bátran vágyhatnak erre az elhívásra (1Timóteus 3:1). Ideális esetben viszont a végső döntés annak a gyülekezetnek a kezében áll, amely a szolgálathoz szükséges ajándékokat vizsgálja és erősíti. Az ige szolgái Krisztusnak, az egyház fejének követei. Az evangéliumot hirdetni és az elveszetteket megtérésre hívni annyi, mint a mennyország kapujának kulcsait használni (ld. Máté 16:19). Ezt a munkát nem lehet Krisztus tekintélye nélkül végezni. A gyülekezet fontos tisztsége ez, és ez a teológiai képzés elsődleges célja.

Más oka is van, amiért a teológiai képzés fontos lehet. Kérdés nélkül, a tanulmányok folytatása, különösen egyetemi szinten, egy új dimenzióval gazdagítja az általános bibliaismereteket. Mivel a Bibliát az igazság egyetlen egységes, koherens hálója képezi, elengedhetetlen a rendszeres teológia intenzív tanulmányozása, akár formális közegben történik, akár nem. Ismétlem, a tanulmányozás helyszíne közel sem annyira mérvadó, mint a Tanító, azaz Isten Lelke, aki ismerettel, erővel és bölcsességgel ruházza fel a tanulót.

A teológiai képzés az érés folyamatában is hasznosnak bizonyulhat. Három vagy több éves egyetem nagyban hozzájárul a társadalmi érettség fejlődéséhez, hogy az illető jobban megértse és jobban azonosulni tudjon az emberekkel és szükségleteikkel. A mai prédikátornak olyan szellemi érettségre is szüksége van, amellyel a legtöbb 21-22 éves nem rendelkezik. Ebbe beletartozik a szolgálat, család és általában az élet iránti hozzáállás is. A hatékony teológiai képzés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és jobban felismerjük Isten akaratát.

Egy másik oka a szilárd teológia képesítés megszerzésének az, hogy jobban felkészülhessünk napjaink komplex problémáinak megválaszolására. A gyülekezeti vezetőnek tudnia kell, mikor mondjon igent és mikor nemet a mindenféle közös ügyekben való részvételre. Ha az igazsághoz akarunk ragaszkodni, fontos a tudatos meggyőződés, és egy jó teológiai képzés bizonyára segít az erős, biblikus meggyőződések kialakításában.

Végül, függetlenül a lelkész felekezeti hovatartozásától, az adott egyház történelmének, sajátosságainak és egyházrendjének ismerete elengedhetetlen. Ahhoz, hogy egy teológiai intézet vagy keresztyén egyetem mellett döntsünk, imádkozásra és istenfélő tanácsolásra van szükségünk. A felkészülés számos formát ölthet, de bizonyos fajta felkészülés mindenképpen szükséges. Ne csorbítsd meg a szolgálatodat azzal, hogy kiskapukat keresel. Gondosan tanulmányozd a Példabeszédek 24:27-ben található alapelvet: „Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat!"

EnglishVissza a magyar oldalra

Kötelező-e, hogy az illető formális bibliai képesítést szerezzen, mielőtt lelkészként szolgálhatna?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries