Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?


Kérdés: Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?

Válasz:
Az ószövetségi embereknek minden jövedelmükből tizedet kellett adniuk. Úgy tekintettek a tizedre, mint az Isten áldásaira adott megfelelő válaszra. Manapság sokan megkérdőjelezik a tized aktualitását, mivel már nem vagyunk a „törvény alatt". Habár az Újszövetségben a gyülekezeteknek nem kell tizedet adni, az arányos adakozás elvét itt is megtaláljuk (1Korinthus 16:2; 2Korinthus 8), és sok keresztyén kiváltságnak tartja, ha az adakozás mércéje a tized lehet. Az Újszövetség azt is feljegyzi, hogy a gyülekezeti tagok pénzt gyűjtöttek más szolgálatok támogatására.

Noha nem találunk konkrét igeverset, amely szerint a gyülekezeteknek tizedet kellene fizetniük más szolgálatok javára, úgy tűnik, hogy az Úrtól kapott áldások mértékében a gyülekezeteknek bőkezűeknek kell lenniük más szolgálatok támogatásában. Vannak gyülekezetek, amelyek rendszeresen bizonyos összeget szánnak „külső szolgálatokra", hogy ne feledkezzenek meg a környezetük szükségleteiről. Nem szokatlan, hogy egy gyülekezet tizedet vagy más méretű összeget adjon például külmisszióra. Ez azonban nem lehet törvényes előírás, hanem sokkal inkább az Úr gondviselésének örömteli megünneplése.

English


Vissza a magyar oldalra
Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?