settings icon
share icon
Kérdés

Mire utal a kőszikla kifejezés a Máté 16:18-ban?

Válasz


Erős vita folyik afelett, hogy a kőszikla, amelyre Krisztus felépíti az egyházát Péterre vonatkozik-e, vagy Péter hitvallására, amely szerint Jézus „a Krisztus, az élő Isten Fia" (Máté 16:16). Ha őszinték akarunk lenni, nem lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy melyik nézet a helyes. A nyelvtani szerkezet mindkét nézetet alátámasztja.

Az első nézet szerint Jézus azt mondta, hogy Péter az a kőszikla, amelyre Krisztus felépíti az egyházát. Úgy tűnik, Jézus egy szójátékot használ. „Te Péter (petros) vagy, és én ezen a kősziklán (petra) építem fel egyházamat". Mivel Péter nevének jelentése kőszikla, és Jézus egy kősziklára építi fel az egyházát, úgy tűnik, Krisztus ezt a kettőt összeköti. Isten hatalmas módon felhasználta Pétert az egyház megalapításánál. Péter volt az első, aki pünkösdkor az evangéliumot hirdette (ApCsel 2:14-47). Péter ugyancsak jelen volt, amikor a samaritánusok először kapták a Szentlelket (ApCsel 8:14-17), és ő volt az első, aki elvitte az evangéliumot a pogányok közé (ApCsel 10:1-48). Bizonyos értelemben Péter az egyház kőszikla „alapja".

A másik elterjedt értelmezés szerint a kőszikla alatt Jézus nem Pétert értette, hanem Péter hitvallását a 16. versben: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus soha nem jelentette ki világosan Péternek vagy a többi tanítványnak, hogy ki Ő valójában, és tudta, hogy Isten szuverén módon megnyitotta Péter szemét, és kijelentette neki, hogy kicsoda is Jézus. Amikor Péter megvallotta, hogy Jézus az Isten Fia, a szíve mélyéből fejezte ki a Krisztusba vetett hitét. Ez a Krisztusba vetett személyes hit az igazi keresztyén fémjele. Mindenki, aki Péterhez hasonlóan a hitét Krisztusba vetette, része az Egyháznak. Ezt az igazságot Péter az 1Péter 2:4-ben fogalmazza meg: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által."

Péter hitvallása után Jézus megmondja, hogy Isten jelentette ki ezt az igazságot Péternek. A Péter név, Petros, jelentése „kő" (vö. János 1:42). Majd Jézus egy hasonló szót használt, petra, amelynek jelentése „szikladarab". A Máté 7:24, 25 szintén ezt a szót használja, amikor Jézus arról beszél, hogy a bölcs sziklára építi a házát. Péter maga is él ezzel a szóképpel az első levelében: az egyház sok kis petros-ból, „élő kőből" épül fel (1Péter 2:5) – olyanokból, akik hozzá hasonlóan vallják, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia. Ezek a hitvallások képezik az egyház alapját.

Továbbá az Újszövetség napnál világosabbá teszi, hogy Krisztus az egyház alapja (ApCsel 4:11, 12; 1Korinthus 3:11). Tévedés lenne azt hinni, hogy Jézus ezt a kiváltságot Péternek adta. Bizonyos értelemben mindegyik apostol meghatározó szerepet töltött be az egyház megalapításában (Efezus 2:20), de az elsőbbség mindenképp kizárólag Krisztust illeti. Krisztus a fő szegletkő (1Péter 2:6, 7; Efezus 2:20; Lukács 20:17; ApCsel 4:11). Ha Krisztus a szegletkő, miként lehetne Péter a szikla, amelyre az egyház épül?

Ez alapján Jézus szavai a Máté 16:18-ban leginkább egy szójátékként értelmezendők. Egyszerűbben fogalmazva: „Péter, téged 'kő'-nek hívnak, de az előbb egy sziklaszilárd igazság hagyta el a szádat, és én erre fogom építeni az egyházamat."

A Római Katolikus Egyház azt állítja, hogy Péter a kőszikla, amelyre Jézus utalt, és ezt használja bizonyítékként arra, hogy ők az egyetlen igaz egyház. De mint láttuk, „a Péter egyenlő a szikla" nézet nem az egyetlen lehetséges értelmezés. Még ha Péterre is vonatkozna a kőszikla a Máté 16:18-ban, akkor sem hatalmazná fel a Római Katolikus Egyházat semmire. A Szentírás sehol sem említi, hogy Péter járt volna Rómában. A Szentírás sehol nem beszél úgy Péterről, mint akinek hatalma lett volna a többi apostol felett, vagy aki a korai egyház legfőbb vezetője lett volna. Péter nem volt az első pápa. A Katolikus Egyház nem a Péter vagy bármelyik másik apostol tanításán alapul.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire utal a kőszikla kifejezés a Máté 16:18-ban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries