settings icon
share icon
Kérdés

Mikor jött létre az egyház?

Válasz


Az egyház pünkösd napján jött létre, ötven nappal az után a páska után, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Az egyháznak fordított szó két görög szóból származik, melyek együttes jelentése: a világból Isten számára kihívottak. A szó szerte a Bibliában mindazon személyekre vonatkozik, akik a Jézus halálába és feltámadásába vetett hit révén (Róma 10:9-10) újjászülettek (János 3:3). Az egyház, amikor a világon fellelhető hívők összességére vonatkozik, rokon értelmű a Krisztus teste kifejezéssel (Efezus 1:22-23, Kolossé 1:18).

Az egyház szó először a Máté 16-ban fordul elő, ahol Jézus azt mondja Péternek: „ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta" (18.v.). A kőszikla itt Péter kijelentésére utal vissza: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (16.v.). Ez a Jézusról kijelentett igazság képezi annak az egyháznak alapját, amely több mint kétezer éve virágzik. Ha valaki ezt az igazságot elfogadja a maga életére nézve, Jézus egyházának tagjává válik (ApCsel 16:31).

Amikor Jézus azt mondta, hogy felépíti egyházát, azt vetítette elő, ami a Szentlélek eljövetelével következett be, hogy a hívőkben lakozzon (János 15:26-27, 16:13). Jézusnak még ezután kellett elszenvednie a keresztet és megtapasztalnia a feltámadást. Noha a tanítványok részben megértették, amit mondott, mindaz, amiért Jézus jött, még nem valósult meg. Feltámadása után Jézus addig nem engedte követőinek, hogy elkezdjék a rájuk bízott munkát – tegyenek tanítványokká minden népeket (Máté 28:19-20) –, amíg a Szentlélek el nem jött (ApCsel 1:4-5).

Az Apostolok cselekedeteinek könyve részletesen leírja az egyház születését és csodálatos elterjedését a Szentlélek ereje által. Tíz nappal Jézus mennybemenetele után (ApCsel 1:9) a Szentlélek kiontatott Jézus 120 követőjére, akik vártak és imádkoztak (ApCsel 1:15, 2:1-4). Ugyanazok a tanítványok, akik korábban attól reszkettek, hogy Jézussal kapcsolatba hozzák őket (Márk 14:30, 50), hirtelen megerősödtek, hogy bátran hirdessék a feltámadt Messiás evangéliumát, csodálatos jelekkel és csodákkal támasztva alá üzenetüket (ApCsel 2:4,38-41, 3:6-7, 8:7). A világ minden tájáról zsidók ezrei vettek részt a pünkösd ünnepén Jeruzsálemben. Az evangéliumot a saját nyelvükön hallották (ApCsel 2:5-8), és sokan hittek (ApCsel 2:41, 4:4). A megtértek megkeresztelkedtek, naponta gyarapítva a gyülekezetet. Amikor elkezdődött az üldöztetés, a hívők szétszóródtak, és magukkal vitték az evangéliumot, így az egyház gyorsan kiterjedt az ismert világ minden tájára (ApCsel 8:4, 11:19-21).

Az egyház a jeruzsálemi zsidókkal indult el, de hamarosan más népcsoportokra is kiterjedt. Az ApCsel 8-ban Fülöp a samaritánusokat evangelizálja. Az ApCsel 10-ben Isten egy látomást adott Péternek, amely segített megérteni, hogy az üdvösség üzenete nem csak a zsidókra korlátozódott, hanem mindenki számára elérhető volt, aki hitt (ApCsel 10:34-35,45). Az etióp eunuk (ApCsel 8:26-39) és az itáliai százados, Cornelius (ApCsel 10) megtérése meggyőzte a zsidó hívőket arról, hogy Isten egyháza szerteágazóbb, mint ők gondolták. Pál csodálatos elhívatása a damaszkuszi úton (ApCsel 9:1-19) előkészítette a terepet arra, hogy az evangélium még jobban elterjedjen a pogányok között (Róma 15:16, 1Timóteus 2:7).

Jézusnak a keresztre feszítés előtt Péterhez intézett profetikus szavai beigazolódtak. Habár az üldöztetés és „a pokol kapui" hadakoztak ellene, az egyház csak jobban megerősödött. A Jelenések 7:9 betekintést nyújt abba, hogy milyennek tervezte Isten az egyházat: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak". Az egyház, amelyet Jézus kezdett el, addig a napig folytatódik, amíg Ő vissza nem jön értünk (János 14:3, 1Thesszalonika 4:16-17), és menyasszonyaként örökre nem egyesülünk vele (Efezus 5:27, 2Korinthus 11:2, Jelenések 19:7).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mikor jött létre az egyház?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries