settings icon
share icon
Kérdés

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?

Válasz


A szótári definíció szerint a vallás “imádandó istenbe vagy istenekbe vetett hit, általában életvitelben és rituálékban is kifejezésre juttatva; különleges hitrendszer, imádat, stb. gyakran etikai kódexet is magában foglalva.” E definíció fényében állíthatjuk, hogy a Biblia beszél szervezett vallásról és sok esetben a szervezett vallás célja és hatásai nem Isten kedve szerint valóak. Az alábbiakban felsorolunk nehány példát, ahol a szervezett vallás említésre kerül.

1Mózes 11:1-9: Valószínűleg először a történelemben Noé leszármazottai szervezkedtek toronyépítésre egy hitrendszer alapján, mely szerint tudnak egy olyan magas tornyot építeni, ami megmentheti őket. Úgy vélték, hogy egymással való szövetségük fontosabb az Istennel való kapcsolatuknál. Isten közbelépett és összezavarta nyelvüket, így szüntetve meg ezt a vallást.

2 Mózes 6 és az azt követő részek: Isten ígéretet tett Ábrámnak (Ábrahámnak) egy különleges kapcsolatra Ő és Ábrahám utódai között. Azonban ezt szervezett formában csak a nép kivonulásakor látjuk megkezdődni az izraeliták történelmén keresztül. A Tízparancsolatot, a Szent Sátrat, az áldozati rendszert, stb. mind Isten szervezte meg, és Izráel népének kellett követnie. Az Újszövetség további tanulmányozása megláttatja velünk, hogy e vallás végcélja a hívő Krisztushoz vezetése (Galata 3; Róma 7). Azonban sokan félreértették mindezt és inkább a vallás összetevőit imádták az Igaz Isten helyett.

Bírák és azt követő könyvek: Izráel legtöbb konfliktusa vallási jellegű is volt. Példák: Baál (Bírák 6:1; 1 Királyok 18); Dágon (1 Sámuel 5); Molok (2 Királyok 23:10). Isten ezeket a vallásokat arra használta fel, hogy legyőzésük által erejét bemutassa.

Az evangéliumok: A szervezett vallást Jézus idejében a farizeusok és a sadduceusok képviselték. Jézus folytonosan szembetalálta magát velük tévtanításaik és képmutató életvitelük miatt. Közülük jónéhányan elhagyták ezt a vallást – egyik példa erre Pál.

Az apostoli levelek: Bizonyos csoportok az evangéliumot más tanításokkal higították fel. Ezek nyomást gyakoroltak a hívőkre, hogy magukhoz térítsék őket. A Galata és a Kolosséi levél is figyelmeztet erre a veszélyre.

Jelenések könyve: Még a végidőkben is nagy hatással lesz a világra a szervezett vallás, minthogy az Antikrisztus egy egységes világvallást fog létrehozni.

A legtöbb esetben a “szervezett vallás” következménye az, hogy eltávolít Isten akaratától. Azonban a Biblia beszél a keresztények (hívők) szervezettségéről mint az Ő tervének részéről. Isten ezeket gyülekezeteknek nevezte el. A Cselekedetek könyvében és az apostoli levelekben található leírások irányt mutatnak: a gyülekezetek legyenek szervezettek és egymásra utaltak. A szervezettség védettséghez, termékenységhez és nyitottsághoz vezet (Cselekedetek 2:41-47).

Ezesetben talán úgy kellene fogalmaznunk, hogy ez egy “szervezett kapcsolatrendszer”. Nincs terv Isten elérésére (hiszen Ő már lehajolt értük). Nincs helye a büszkeségnek (mert minden kegyelemből van). Szó sem lehet hatalmi harcról (Krisztus a Fej – Kolossé 1:18). Nincs helye előítéletnek sem (mindannyian egyek vagyunk Krisztusban – Galata 3:28). A szervezettség nem probléma. A vallás-követés viszont az.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries