settings icon
share icon
Kérdés

Mi a különbség a látható és láthatatlan egyház között?

Válasz


A Biblia egyszer sem használja a látható egyház és láthatatlan egyház szókapcsolatokat. A látható és a láthatatlan egyház koncepcióinak szembeállítása azonban egyenesen következik a megváltástan bibliahű értelmezéséből. Ezek szerint a látható egyház a kereszténység azon kifejeződése, mely fizikai szemeinkkel is észlelhető, melyet meg nem tért felebarátaink is láthatnak, így például az egyes emberek különböző templomokban való gyülekezését és vasárnapi vallásos gyakorlatait. A láthatatlan egyház, ezzel szemben, maga a ténylegesen létező egyház, amit teljes valójában (még) csak Teremtő Istenünk lát. Ez utóbbihoz tartoznak a múlt-, a jelen-, és a jövő minden újjászületett hívei. Mivel nem minden templomba járó - és csupán vallásos cselekedeteket véghezvivő - embernek van lelki üdvössége, ezért a látható egyház szükségszerűen a nem igazi híveket/a meg nem tért felebarátainkat is magába foglalja. A láthatatlan egyház azonban kizárólag Isten megváltottjaiból áll, akik az Ő Szent Lelkével vannak elpecsételve.

Bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy a látható/láthatatlan egyház képzete távolról rokonítható a helyi-, és az egyetemes egyház koncepciójával. A különbség talán azáltal szemléltethető leginkább, hogy míg a helyi gyülekezet kifejezés helyileg egy adott ponton található gyülekezetre vonatkozik, mely egy adott épületben jön össze, addig a látható egyház az összes helyi egyházra kiterjed, mindenhol kerek e világon.

A látható egyházat könnyű az olyan látványos vallásos “kellékek” alapján beazonosítani, melyek közé az eget ostromló kőrakásokat (lásd templom)-, a papi rendeket-, a vallásos időszámítások eltérő rendszereit-, a színes és szagos ceremóniákat is soroljuk. Átvitt értelemben a felekezetek közötti szertartásbeli különbségek is ide sorolandóak. Mikor valaki azt mondja, hogy “én ebbe és ebbe a gyülekezetbe” járok, akkor valójában a látható egyházról beszél. Mikor azonban valaki egy tó mellett elhaladva azt látja, amint emberek megkeresztelkednek, akkor a láthatatlan egyházhoz való kapcsolódásuk ünnepélyes eseményének lesz szemtanúja.

A látható egyházzal való azonosulás valamilyen mértékben azt is jelenti, hogy az ember azonosul azzal a "keresztény" bélyeggel, amit a világ süt homlokára. Persze a Szent Lélek vezette valós szellemi újjászületés nélkül ez pontosan olyan értékkel bír, mint egy vízben leoldódó tetoválás. Szomorú, de igaz tény, hogy olyan embertársaink töltik ki a látható egyház nagy részét, akik csak nevükben keresztények. A Bibliában is látunk erre példát, mikor Démás "...e jelen való világhoz ragaszkodván..." hátrahagyta Pál apostolt (2.Timótheushoz 4:10). Bár Dámás egy darabig a látható egyház tagja volt, a láthatatlan egyházhoz sosem tartozott igazán, ami idővel mindenki számára nyilvánvalóvá is vált (lásd 1.János 2:19).

A láthatatlan egyház, mely megváltottak megszámlálhatatlan sokaságából áll, szellemi és mennyei, tehát nem e fizikai világ része (János 18:36). Jézus ma is e szavakkal tanít minket erről: "...Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van" (Lukács 17:20-21).

A láthatatlan egyháznak semmi szüksége fényes külsőségekre, hogy láthatóvá és megfoghatóvá tegye a láthatatlant és a megragadhatatlant. Ha a láthatatlan egyházból elvesszük az összes vallásos szertartást, akkor sem történik semmi, vagyis érintetlenül megmarad. A láthatatlan egyháznak ugyanis a semminél is kevesebb szüksége van a vallásos, liturgikus ceremóniákra: "...sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés" – mondja az élő Ige (Galátziabeliekhez 6:15). Az összes "felszentelt kőrakást" porig lehet rombolni, a hívek élő köveiből felépülő lelki ház - a láthatatlan egyház - akkor is Kőszikla alapon áll, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

E világ minden látható tüneménye, az összes ember alkotta felekezettel-, a szegények izzadságával és vérével aranyba öltöztetett-, vagy éppen fehérre meszelt romlandó templomokkal-, a dohszagú egyházi énekeskönyvekkel, a merev templomi padsorokkal recsegve és ropogva bomlik majd fel az összes fizikai elemmel egyetemben, hiszen soha nem voltak maradandónak szánva – már legalább is Isten részéről nem (1.Korinthusbeliekhez 7:31). Isten láthatatlan szerzeményei azonban örökre megállnak, mert olyan időtlenek, mint maga a menny (Lukács 12:33).

János evangéliumának 4:20 igehelyén azt olvashatjuk, amint a szamaritánus nő a kútnál így szól Jézushoz: "A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell." Mai témánk értelmében, ez a szamaritánus nő a látható egyház fogalomkörébe volt bezárva. Jézus azonban a láthatatlan egyház jellemzésével válaszolt neki: "...hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát...De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják" (János 4:21-24).

Minden újjászületett keresztény feladata, hogy Istent ebben az átmenetileg létező világban is láthatóvá tegye, de ne feledjünk, hogy "Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Filippibeliekhez 2:13). Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a láthatatlan egyház tagjai legyünk, vagyis hogy szívből higgyük, hogy Isten "...megelevenített együtt a Krisztussal...együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben" (Efézusbeliekhez 2:5-6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a különbség a látható és láthatatlan egyház között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries