settings icon
share icon
Kérdés

Melyek az igazán biblikus istentisztelet elemei?

Válasz


Az emberek ösztönösen imádó lények. A zsoltáros így fogalmazta ezt meg: „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem" (Zsoltárok 42:2). Kr.e. az első században Cicero felismerte, hogy a vallás, bármilyen formában jelenjen is meg, az ember egyetemes jellemzője. Tekintve, hogy az emberek valakit vagy valamit mindig imádnak, fel kell tennünk a kérdést: mi az imádat? Kit és miként kell imádnunk? Miből áll a biblikus istentisztelet, és főleg, hogy „igazi imádók" vagyunk (János 4:23) vagy hamisak?

Jézus azt mondta, hogy lélekben és igazságban kell imádnunk (János 4:24). Pál apostol elmagyarázta, hogy az Isten Lelke által tudunk imádni (Filippi 3:3), azaz: csak azok tudnak igazán imádni, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztust, és akiknek a Szentlélek a szívében lakozik. A lélekben való imádás azt jelenti, hogy nem pusztán részt veszünk a rítusokban és rituálékban, hanem a szívünk megfelelő állapotban van. Az igazságban való imádás azt jelenti, hogy az alapján imádjuk Istent, amit kijelentett magáról az Szentírásban. Ahhoz, hogy az imádatunk biblikus legyen, meg kell felelnie Krisztus tanításának (2János 1:9; vö. 5Mózes 4:12, 12:32; Jelenések 22:18-19). Az igazi imádás a Biblia tanításain alapul, és anélkül is végezhető, hogy különböző hitvallások, liturgiák vagy más emberi rendelkezéseket vagy útmutatókat követnénk.

Az első századi egyház több elemet is használt az istentiszteleten, amelyekből leszűrhetjük, hogy milyen is az igazán biblikus istentisztelet: úrvacsorát vettek (ApCsel 20:7), imádkoztak (1Korinthus 14:15-16), énekeltek Isten dicsőségére (Efezus 5:19), adományt gyűjtöttek (1Korinthus 16:2), felolvastak a Szentírásból (Kolossé 4:16) és az Isten igéjét hirdették (ApCsel 20:7).

Az úrvacsorában Jézus halálára és visszajövetelére emlékezünk (1Korinthus 11:25-26). Az imádságot csak Istenhez intézhetjük (Nehémiás 4:9, Máté 6:9), és soha nem egy halott személyhez, ahogy a katolikusok teszik. Nem vagyunk felhatalmazva, hogy rózsafűzért, buddhista imakereket vagy hasonló eszközöket használjunk az imádkozás során. De legfontosabb, hogy az imádságnak összhangban kell lennie Isten akaratával (1János 5:14).

Az istentiszteletnek az ének is része kell legyen. Pál apostol arra int, hogy „mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében" (Efezus 5:19-20). Az Úrnak és egymásnak való éneklés által olyan igazságokat fejezünk ki, amelyeket az énekek fogalmaznak meg (Kolossé 3:16).

Az igazi biblikus istentisztelet része az adakozás is. Pál így intette a korinthusi gyülekezetet: „Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek (1Korinthus 16:1-2). Az Úr munkájára történő rendszeres adakozás egy olyan felelősség, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az adakozásra úgy kell tekintenünk, mint örömteli áldásra, nem egy zúgolódásra okot adó terhes kötelességre (2Korinthus 9:7). Továbbá az önkéntes adakozás az egyetlen, kifejezetten biblikus módszere a gyülekezet munkájának a finanszírozására. A gyülekezet nincs felhatalmazva, hogy vállalkozásokat indítson, tombolákat szervezzen, jótékonysági koncerteket adjon, stb. Krisztus egyháza nem egy kereskedelmi vállalkozás (ld. Máté 21:12-13).

Végül, az igazi biblikus istentisztelet legfőbb eleme a tanítás és igehirdetés. A tanítás egyetlen alapját a Szentírás képezheti – ez az egyetlen eszköze a hívők felkészítésének a szent életre és istenfélelemre (2Timóteus 3:16-17). Az istenfélő igehirdető csak az igéből tanít, és az Isten Lelkére bízza, hogy munkálkodjon a hallgatóság szívében és elméjében. Pál így intette Timóteust: „hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással" (2Timóteus 4:2). Az az összejövetel, amelynek nem az Isten igéje a legfontosabb eleme, az nem biblikus istentisztelet.

Követve a Szentírásban foglalt igazi istentisztelet mintáját, szenvedélyesen gyakoroljuk magunkat Isten imádásában! Ne azt a látszatot közvetítsük a világ felé, hogy Isten imádata egy unalmas, élettelen rituálé. Isten megváltott minket a bűneinkből. Dicsérjük ezért Teremtőnket gyermekeihez méltan, akik hálásak a bőséges áldásokért. „Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel" (Zsidók 12:28-29).

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek az igazán biblikus istentisztelet elemei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries