settings icon
share icon

Egyéb bibliai kérdések

Ki volt Jézus Krisztus tizenkét tanítványa/apostola?

Létezik az abszolút igazság/univerzális igazság?

Mi a Tízparancsolat?

Isten még ma is ad az embernek látomásokat? Része-e a keresztyén átélésnek a látomás?

Engedelmeskedniük kell-e a keresztyéneknek országuk törvényeinek?

Miért gyűlölik egymást a zsidók és az arabok/muszlimok?

Az állatok a Mennybe kerülnek? Van az állatoknak lelkük?

Feljegyzi a Biblia az apostolok halálát? Hogyan haltak meg az apostolok?

Miért választotta Isten Izráelt saját népének?

Elnézi-e a Biblia a rabszolgaságot?

Mi a keresztyének álláspontja a médiumokkal kapcsolatban?

Keresztyén álommagyarázat? Az álmaink Istentől vannak?

Léteznek földönkívüliek vagy UFÓk?

Miért parancsolta meg Isten Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot?

Mit ért a Biblia oldás és kötés alatt?

Mik azok a keresztes háborúk?

Mi a Nagy Misszióparancs?

Mi történt az intertestamentális korban?

Szabad-e a keresztény nőknek sminket és ékszereket viselniük?

Ki volt Melkisédek?

Mit jelent személyes kapcsolatban lenni Istennel?

Szabad-e keresztény hívőnek világi zenét hallgatnia?

Milyen jelentőséggel bírt, hogy Jézus halálakor kettéhasadt a templom kárpitja?

Milyen tövist viselt Pál a testében?

Mi a Sion? Mi a Sion hegye? Mi a „Sion” szó bibliai jelentése?

Mi történt a frigyládával?

Keresztény archeológia – miért fontos?

Lehet-e átok egy keresztényen? Megengedi-e Isten, hogy valaki megátkozzon egy keresztény hívőt?

Kik voltak a korai egyházatyák?

Miért árulta el Júdás Jézust?

Mit jelent az, hogy Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt?

Valóban szeretnünk kell a bűnösöket, de gyűlölnünk kell a bűnt?

Melyek voltak Pál missziós útjai?

Miért keményítette meg Isten a fáraó szívét?

Kik voltak a szadduceusok és a farizeusok?

Mi a különbség a pszichológia és a bibliai lelkigondozás között?

Mit jelent a Bibliában az „istenek vagytok” kifejezés (Zsoltárok 82:6 és János 10:34)?

Hogyan gyógyulhat meg és épülhet fel egy nő abortusz után?

Mit mond a Biblia a felkenésre való olajról?

Mi a szövetség ládája?

Tesz a Biblia utalást fekete emberekre?

Mit jelent pünkösd napja?

Mi a Sziklamecset?

Miért vitte Isten Énokot és Illést fel a mennybe, mielőtt meghaltak volna?

Miért küldött Isten gonosz lelket, hogy kínozza Saul királyt?

Mit kellene a keresztyéneknek tenni a globális szegénység és éhezés kapcsán?

Mi az aranyszabály?

Mi a jelentősége magaslatoknak (Károli) / áldozóhalmoknak (Új fordítás) a Bibliában?

Keresztelő János Illés reinkarnációja volt?

Jónást valóban lenyelte egy cethal?

Júdás Iskáriótes megbocsátást/üdvösséget nyert?

Azt tanítja-e a Biblia, hogy az élet a fogantatással kezdődik?

Ki volt Mária Magdolna?

Kik volta a samaritánusok?

Mi a Hegyi beszéd?

Mire vonatkozik Isten hét lelke?

Valódi-e a torinói lepel?

Mik a stigmák? Biblikusak-e?

Ki volt Asera?

Ki volt Baál?

Ki volt Molok?

Mi a cionizmus / keresztyén cionizmus?

Kit nevezhetünk apostolnak?

Mit értünk a bibliai értelemben vett sorsvetés alatt?

A keresztény hívő számára mikor lehet megengedett a polgári engedetlenség eszköze?

Hogyan ismerhetjük fel a hamis jeleket és csodákat?

Mi az az engesztelés napja (Yom Kippur)?

Az "úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak" — elve valóban a Bibliából származik?

Mi az az evangelista?

Mit jelent az pontosan, hogy egy bukott világban élünk?

Mi a "40 nap" jelentősége a Biblia szövegében?

Mi történt pontosan a Gecsemáné-kertben?

Mi a nemzedék szó pontos bibliai jelentése?

Mit mond a Biblia a megfelelő hajhosszról? A férfiaknak valóban rövid-, míg a nőknek hosszú hajuk kell legyen?

Mi volt pontosan a szenthely?

Mi az utolsó vacsora jelentése és jelentősége?

Vajon mi történt Izráel elveszett törzseivel?

Mi pontosan a szövetség ládájának fedele?

Mi a mózesi törvények rendeltetése és célja?

Kit nevezhetünk bibliai prófétának?

Mit jelent a zsák és hamu bibliai jelképe?

Mit jelent a sekina dicsősége?

Mit értünk szellemi-, vagy második halál alatt?

Mely Izráel tizenkét törzse?

Mi a kovásztalan kenyér jelentősége?

Mi az a Via Dolorosa?

Kik voltak az Amálekiták?

Kik voltak az Ammoniták?

Kik a bibliai értelemben vett apostolok? A Biblia milyen követelményeket támaszt az apostolsággal szemben?

Mit értünk a babiloni fogság/száműzetés alatt?

Ki volt Belzebub?

A Biblia szerint mit jelent pontosan az áldás?

Kik voltak a kánaániták?

Mi a különbség az ószövetségbeli ceremoniális törvények-, az erkölcsi törvények-, valamint a jogi értelemben vett törvények között?

Kik voltak az Edomiták?

Mit tanít a Biblia a szertartásos lábmosásról?

Mi az alleluja szó jelentése?

Mi a hozsánna szó pontos jelentése?

Hogyan halt meg Júdás?

Mit jelent a maranatha kifejezés?

Kik voltak a Moábiták?

Isten miért változtatta meg egyes bibliai szereplők nevét?

Milyen áldozatokat kellett bemutatni az ószövetségi időkben?

Kik voltak a Filiszteusok?

Kik voltak a Jézussal olyan sűrűn vitába keveredő írástudók?

Mi Isten pecsétje?

Mi az a Dávid-csillag? A Dávid-csillag tényleg bibliai eredetű?

Miért van az, hogy a világ olyan sok táján még mindig nem is merik az evangélium üzenetét?

Mi az a Siratófal?

A "ki mint vet, úgy arat"- elve valóban a Bibliából származik?Vissza a magyar oldalra

Egyéb bibliai kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries