settings icon
share icon
Kérdés

Kik voltak az Edomiták?

Válasz


Az Edomiták Izsák elsőszülött Fiának, Ézsaunak, leszármazottai voltak, aki egyben Jákób bátyja is volt. Ézsau és Jákób, ikrek lévén, még anyjuk méhében tusakodtak egymással. Isten, Rebeka imájára adott válaszul, már akkor kijelentette az asszonynak, hogy két nemzet származik tőle, és hogy majd "a nagyobbik szolgál a kisebbiknek" (1.Mózes 25:23). Felnevekedvén Ézsau egy tál lencséért adta el örökségét Jákóbnak (1.Mózes 25:30-34), gyűlölte és halálra kereste testvérét, miután az atyai áldásából is kicsalta őt. Ézsau tehát az Edomiták ősatyja lett, még Jákóbtól Izráel teljes nemzetsége származott. Isten jövendölésének megfelelően a két testvér (nép) viszonyát a történelem nagyobb felében valóban az ellenségeskedés uralta. A Bibliában említett "Szeír" (Józsué 24:4), "Boczra" (Ézsaiás 63:1) és "Séla" (2.Királyok 14:7) mind az Edomiták földjének és városainak nevei. Séla városának mind a mai napig fennálló romjai Petra néven ismeretesek az utókornak.

Az "edom" egy sémi eredetű szó, mely egyszerűen "vöröset" jelent. A Holt-tengertől délre elterülő hegyes pusztaságot nevezték így, többek között azért, mert a vörös mészkő uralja a táj képét. Mivel Ézsau "vöröses színű és egészen szőrös volt, mint egy durva pokróc, amikor világra jött — ezért kapta az Ézsau nevet" (1.Mózes 25:25 EFO 2012). Az Edom név azért is ragadhatott rá, mert a Biblia tanúsága szerint egy tál vörös lencséért adta el elsőszülöttségi jogát, és ráadásul az Edom nevű földre költözött családjával. Az Edomiták korai történelmét Mózes első könyvének 36. fejezete örökíti meg. Ezek szerint az összes pogány néphez hasonlóan, már nekik is jóval Izráel fiainak Istentől való elpártolása és királyválasztása előtt, királyaik voltak (1.Mózes 36:31). Az Edomiták vallása hasonló volt más pogány társadalmakéhoz, vagyis ők is ilyen-olyan álarcot húzott (itt termékenység-kultusz) bukott démoni lényeket tiszteltek istenként. Ézsau leszármazottai idővel az egész déli vidéket irányításuk alá vonták, mezőgazdaságból-, de főleg kereskedelemből éltek. Az egyik ókori fő útvonal, mely a királyok országútjaként is ismert, Edomon keresztül vezetett. Mikor az Izraeliták Egyiptomból való kivonulásuk során arra kérték őket, hogy végig vonulhassanak ezen úton, akkor az Edomiták erőnek erejével álltak ellen nekik (4.Mózes 20:17).

Mivel közeli rokonok voltak, így az Izraeliták kifejezetten parancsolatot kaptak arra, hogy még véletlenül se gyűlöljék az Edomitákat szívükben (5.Mózes 23:7). Az Edomiták ezzel szemben majdnem rendszeresen rátámadtak Izráel fiaira, melynek következtében sok háborús konfliktus alakult ki a két nép között. Saul király (Izráel első királya) is harcolt ellenük, Dávid király pedig legyőzte őket, és katonai helyőrségeket állíttatott fel Edom földjén. Az Edomita területek feletti uralommal Izráel egyben a Vörös-tengeri Ezion-Geber kikötőjéhez is hozzáfért. Innen később Salamon király sok hadjáratot indított. Salamon uralkodása után az Edomiták kihasználták az Izráelben kialakult polgárháborús helyzetet, és eredményes felkelést szervezve kis időre levetették magukról a zsidó igát, míg aztán a Tiglath-Piléser által vezetett Asszírok kezébe estek.

A Makkabeus-háborúk idején szintén zsidó uralom alá kerültek, és áttértek a judaizmusra. Mindezek ellenére az Edomiták kitartottak a régi zsidógyűlöletük mellett. Mikor aztán idővel a görög vált meghatározó világnyelvvé, akkor az Edomitákat "Idumeus" névvel illették. A Római Birodalom felemelkedésével egy Idumeus származású embert — kinek még az apja tért át a judaizmusra — neveztek ki Júdea királyának. Ez az Idumeus később Nagy Heródesként vonult be a történelembe. Ő volt az a zsarnok, aki minden két év alatti fiú gyermek megöletését elrendelte Betlehemben, hogy Jézus életét még csecsemőként kiolthassa (Máté 2:16-18).

Heródes halála után az Edomiták lassan eltűntek a történelemből. Isten már Ezékiel próféta által előrejelezte az Edomiták végső vesztét. Erről így olvasunk: "A mint te örültél Izráel háza örökségén azért, hogy elpusztult, úgy cselekszem veled; pusztává légy Seir hegye és mind egészen Edom, és megtudják, hogy én vagyok az Úr!" (Ezékiel 35:15). Az Edomiták állandó kardoskodása ellenére, sosem voltak képesek leigázni a zsidókat. Isten próféciája, melyet Rebeka imájára adott, tehát valóra vált, ugyanis az idősebb fiú szolgálta a fiatalabbikat, vagyis Izráel erősebbnek bizonyult, mint Edom.

EnglishVissza a magyar oldalra

Kik voltak az Edomiták?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries