settings icon
share icon
Kérdés

Mi a "40 nap" jelentősége a Biblia szövegében?

Válasz


A 40-es szám annyira sokszor fordul elő a Bibliában, hogy sok Biblia-tudós egybehangzóan „a próba" vagy „a megpróbáltatás" számaként értelmezi azt. Ezt az is alátámasztani látszik, hogy a szám többnyire valamilyen szellemi vizsgálat, vagy szellemi ítélet kontextusában jelenik meg. Azonban ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a 40-es szám csak és kizárólag jelképes jelentéssel bírna. Mikor tehát a Biblia pl. 40 napról beszél, akkor ott negyven szó szerinti napot kell értenünk. Az viszont minden bizonnyal kijelenthető, hogy Isten ezt a számot a megpróbáltatás és a nehézségek jelképes kifejezésére is használja.

A következőkben lássunk egy pár példát arra, hogy a Biblia pontosan hogyan használja a 40-es számot a próbák és ítéletek kifejezésének nyomatékosítására:

Mikor az Ószövetségben Isten minden létezőt, melyben élő lélek volt, globális özönvízzel törölt el a föld színéről, akkor 40 napon és 40 éjen keresztül esett az eső, továbbá a mély forrásainak rejtett csatornáit is megnyitotta, ami robbanásszerű nyomásváltozást okozhatott a tengerekben (1.Mózes 7:12). Miután Mózes hirtelen felindulásból megölte a rabszolgákat sanyargató egyiptomi felvigyázót, Midián földjére menekült, ahol 40 évet töltött pásztorként(!) a pusztában (Apostolok Cselekedetei 7:30). Isten az egyiptomi kivonulás (exodus) után úgy beszélt Mózessel a Sinai hegyen 40 napon és 40 éjjelen át, mint ember szokott a barátjával, Mózes színről-színre láthatta Istent (2.Mózes 24:18). Mózes 40 napig járt közben Izráel népéért (5.Mózes 9:18, 25). A törvény 40-ben maximálta azon ostorcsapások számát, amit egy elítélt bűnös kaphatott kihágásáért (5.Mózes 25:3). Az ígéret földjére kiküldött kémeknek 40 napjába telt, míg Kánaán földjét felmérték (4.Mózes 13:25). Az izraelitáknak – ismételt hűtlenségük és elpártolásuk miatt – 40 nap helyett, 40 évig kellett a pusztában keringeniük (5.Mózes 8:2-5). Mielőtt Sámson letörte volna Isten népéről a filiszteusok igáját, 40 éven keresztül szolgálták az idegen hatalmat (Bírák 13:1). Az óriás Anák-fi, Góliát, 40 napon keresztül gyalázta Izráel Istenét, és az egybegyűlt zsidó sereget, mielőtt Dávid megérkezett és fejét vette (1.Sámuel 17:16). Mikor Illés próféta a szentek vérétől részeg gyilkos Jézabel királyné elől menekült, akkor 40 nap, és 40 éjjel utazott a Hóreb hegyéig (1.Királyok 19:8).

A 40-es szám Ezékiel (4:6; 29:11-13)-, és Jónás próféta próféciáiban (3:4) is rendre meg-megjelenik.

Az Újszövetség hű tanúbizonysága szerint Jézus Krisztus 40 napon és 40 éjjelen böjtölt a pusztában, majd állt ellen a Vádló aljas kísértésének (Máté 4:2). Továbbá pontosan 40 nap telt el az Úr Jézus feltámadása, és emberi szemek által kísért mennybemenetele között is (Apostolok Cselekedetei 1:3)

40-es szám valós jelentőségéről továbbra is parázs viták folynak teológiai körökben. Anélkül, hogy pálcát törnénk bármelyik álláspont felett, kétség kívül kijelenthető, hogy a Biblia a 40-es szám használatánál sokszor a szemmel látható anyagi világunk mögött meghúzódó magasabb szellemi valóságra akar rámutatni. Azt viszont szintén le kell szögezzük, hogy a Biblia soha sem rendel valamiféle különleges jelentést a 40-es számhoz.

Egyesek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a numerológiának (ami egy eredendően okkult praktika), és különleges jelentést akarnak minden egyes számhoz rendelni, ami csak előfordul a Bibliában. Nem zárhatjuk ki azonban annak az esélyét sem, hogy a Bibliában felmerülő egyes számok, valóban csak annyit jelentenek, mint ami a nyilvánvaló jelentésük. Egyes esetekben ez a 40-es számra is igaz lehet. Isten nem várja el tőlünk, hogy nagy titkokat, mögöttes jelentéseket, és rejtett kódokat kutassunk a Bibliában. Éppen ellenkezőleg! A megváltás örömhíre annyira hozzáférhető, nyilvánvaló és egyszerű, hogy egy hat éves gyermek szintjén lévő ember, vagy embernövendék, is képes azt teljesen megérteni. A Szentírás világos és közérthető szavaiban már messze elég igazság van feltárva ahhoz, „hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2.Timótheushoz 3:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a "40 nap" jelentősége a Biblia szövegében?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries