settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan halt meg Júdás?

Válasz


Iskáriótes Júdás saját kezei által lelt halálra, miután nem sokkal Jézus Krisztus elárulása után öngyilkosságot követett el. Bár lelkiismeret furdalás marta, és szíve tele volt bűntudattal, bűnének megbánására mégsem nem jutott el. Máté evangéliuma-, és a Lukács által jegyzett Apostolok Cselekedetei, Júdás halálát illetően csak egy pár részletet közölnek velünk. A két beszámoló egymásnak való megfeleltetése azonban némi nehézségbe ütközhet.

Máté bizonysága szerint Júdás felakasztotta magát. Erről így olvasunk pontosan: "Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig" (Máté 27:5-8).

Lukács feljegyzése szerint Júdás alázuhant, és teste pedig kettészakadt. Ezt pontosan így találjuk az Apostolok Cselekedeteiben: "Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből; és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el" (Apostolok Cselekedetei 1:18-19).

Most már akkor csak az a kérdés, hogy melyik beszámoló helyes? Júdás akasztás, vagy zuhanás következtében veszítette el életét? Esetleg mindkettő leírás igaz? Egy szintén idevonatkozó kérdés, hogy Júdás, vagy a papok vásárolták meg a földet?

Júdás halálát illetően a következő tényeket kell egybevessük: Júdás felakasztotta magát a fazekas mezején, melynek következtében életét veszítette (Máté 27:5). Idővel aztán, miután a test feltételezhetőleg a természetes bomlási folyamatok következtében felfúvódott, a kötél elszakadt — esetleg a fa ága letört — mire a holttest alázuhant. Feltételezhető az is, hogy ez a fa a mező egy magasabb pontján állhatott. Onnan lezuhanva tehát, a test a mezőn landolva szétszakadt (Apostolok Cselekedetei 1:18-19). Vegyük észre, hogy Lukács egy szóval sem állítja, hogy Júdás a zuhanás következtében halt volna meg, csak annyit mond, hogy teste alázuhant. A Cselekedetekben található igei passzus érvényesülésének mintegy előfeltétele, hogy Júdásnak fel kellett akasztania önmagát, hiszen egy puszta esés következtében nem szokott az emberi test kettészakadni. Az előzetes bomlás, és a magasból való esés esetén azonban ez nagyon is elképzelhető. Azt mondhatjuk tehát, hogy míg Máté evangéliuma Júdás halálának tényét írja le, addig Lukács az áruló halálának horrorisztikus körülményeit tárja elénk.

A föld megvásárlásának tekintetében a következő lehetséges módon lehet összeegyeztetni a hallottakat. 1) Júdás már Jézus letartóztatása előtti napokban megállapodott a 30 ezüstnyi vérdíjról (Márk 14:11). Jézus árulását megelőző napokban Júdás előkészületeket tett az adott föld megvásárlására, a pénzt azonban még nem adhatta át, hisz az még nem volt birtokában. Az árulás után megkapta Júdás a pénzt, azonban azt vissza is vitte a főpapoknak. A főpapok viszont vérdíjként tekintettek a visszahozott ezüstre, így mivel a templom kincseit nem akarták azzal beszennyezni, végül nyélbe ütötték azt az adásvételt, amit még Júdás kezdeményezett. 2) Mikor Júdás a földre vetette a harminc ezüstpénzt, akkor a főpapok arra használták azt, hogy megvegyék rajta a fazekas mezejét (Máté 27:7). Bár Júdás nem személyesen vette meg a földet, mégis azt lehet mondani, hogy Ő volt annak megvásárlója, hiszen végtére a tulajdonában volt már az a pénz, amin azt vették. Míg az előbbi érvelés során feltételezett – a Szentírás által meg nem írt – információra kéne hagyatkozzunk, addig az utóbbi fejtegetés szilárdan megáll az Ige talaján.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan halt meg Júdás?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries