settings icon
share icon
Kérdés

Isten miért változtatta meg egyes bibliai szereplők nevét?

Válasz


Azon alkalmakkor, mikor Isten megváltoztatta egy adott személy nevét, és új névvel ajándékozta meg, akkor rendre egy új személyazonosságot is adott neki. Isten Ábrám nevét, mely "magasztos atyát" jelent, Ábrahámra, azaz a "sokaság atyjára" változtatta (1.Mózes 17:5). Párhuzamosan ezzel Ábrahám feleségének, Sárainak nevét, Sárára változtatta, vagyis "az én hercegnőmről" a "nemzetek anyjára" (1.Mózes 17:15). Minderre akkor kerül sort, mikor Isten a körülmetélkedés szövetségét adta Ábrahámnak. Isten ekkor még egyszer megerősítette abbéli ígéretét, hogy Sárán keresztül fog neki utódot adni, és arra is utasította Ábrahámot, hogy nevezze a fiút Izsáknak, azaz "nevetésnek". Ábrahám első szülött fia Sára szolgálóján, Hágáron, keresztül született, és az Izmáel (Isten meghallgat) nevet kapta. Isten azon ígérete, mely szerint Ábrahám magvában fog üdvözülni a föld minden nemzetsége, Izsák vérvonalán keresztül teljesedett be, hiszen Jézus Krisztus ezen a vérvonalon keresztül született meg emberként (Máté 1:1-17; Lukács 3:23-38). Izsák aztán Jákobot nemzette, aki később Izráel néven vált ismertté. Az ő tizenkét fiától származik Izráel tizenkét törzse, vagyis ők alkották a zsidóságot. Ábrahám testi leszármazottai idővel több nemzetet alkottak, azonban szellemi értelemben vett leszármazottai messze meghaladják az előbbiek számát. A Galátziabeliekhez írt levél 3:29 igehelyén az áll, hogy mindenki, aki Krisztusé, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, szabados vagy szolga, zsidó vagy pogány, "az Ábrahám magva"... "és ígéret szerint" örökös is.

Isten Jákób nevét Izráelre-, vagyis "a gáncsoskodóról" "az Istennel harcolóra" változtatta (1.Mózes 32:28). Ez azután történt, hogy Jákób elcsalta Ézsau elsőszülöttségi jogát (1.Mózes 25. fejezet), kicsalta Ézsau atyai áldását (1.Mózes 27. fejezet), testvére vérszomja elől unokabátyjához, Lábánhoz, menekült, elvette Léát-, majd Rákhelt feleségül (1.Mózes 29. fejezet), megszökött a csalfa Lábán szolgálatából (1.Mózes 31. fejezet), és megmérkőzött Istennel. Ezután az Ézsauval való újabb találkozásra készült. Jákób többször átverte testvérét, őt magát Lábán vezette minduntalan az orránál fogva, de végtére őt is megtévesztette (1.Mózes 30. fejezet). Így aztán a mérges unokabátyjától való futás közben kénytelen volt újra Ézsau földjére vetni a lábát. Már hírül vitték neki, hogy Ézsau elébe fog jönni, így okkal féltette az életét. Azon az éjjelen Jákób egy férfival tusakodott, aki később Istennek jelentette ki magát. Isten tehát látható és tapintható alakban jelent meg Jákóbnak, ő pedig addig nem engedte el Őt, míg áldásában nem részesült. Isten ekkor változtatta meg Jákób nevét: Jákób immáron már nem csalóként, és gáncsoskodóként volt számon tartva, hanem olyasvalakiként, akire Isten ezt mondta: "...Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél" (1.Mózes 32:28).

Az Újszövetségben annak lehetünk tanúi, amint Isten megváltoztatta Simon nevét. Az eredetileg "Isten meghallotta" jelentésű nevet Péterre, azaz "kősziklára", változtatta Jézus, mikor először találkozott vele (János 1:42). Később éppen Péter volt az, akinek az Atya kijelentette, hogy Jézus Krisztus a rég várt Messiás, az "élő Istennek Fia" (Máté 16:16). "És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám" (Máté 16:17). Majd Péterre utalva azzal folytatta, hogy "ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat" (Máté 16:18). Az utókor Péterre sokszor az apostolok vezetőjeként is tekint. Jézus azonban időnként "Simonnak" szólította Pétert. Hogy miért? Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy néha még a régi énje szerint cselekedett, és nem úgy viselte magát, mint amilyen az Isten elhívásához hű szikla kell legyen. Jákóbra ez hasonlóan igaz. Isten továbbra is Jákób néven szólította őt, hogy mindig emlékeztesse arra, hogy honnan is jött, és hogy mindig az Ő erejére kell támaszkodjon.

Hogy Isten vajon miért ad új nevet egyes bibliai szereplőknek? A Szentírásban nem találunk erre konkrét választ, azonban erősen feltételezhető, hogy éppen azért tesz így, hogy kifejezze, és nyomatékosan választottjai tudtára adja, hogy új elhívásuk-, egy új küldetésük van az életben. Az új név Isten tervének kinyilatkoztatásául szolgál, valamint bátorítólag is hat, hiszen megerősíti őket abban, hogy Isten terve be fog teljesülni életükben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten miért változtatta meg egyes bibliai szereplők nevét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries