settings icon
share icon
Kérdés

Mi pontosan a szövetség ládájának fedele?

Válasz


A Zsidókhoz írt levél emberi lejegyzője az ószövetségi gyülekezeti sátor felépítését is részletesen taglaja. Egy olyan hordozható sátorról van ugyanis szó, ami az izraeliták szellemi életében az egyiptomi kivonulástól egészen a jeruzsálemi templom felépítéséig kiemelkedő szerepet játszott (lásd 2.Mózes 25-27. fejezet). A gyülekezet sátorán belül volt a szövetség ládája is, aminek a szövetség ládájának fedele, Isten földi trónusa, is részét képezte (Zsidókhoz 9:3-5).

A szövetség ládája, mely azt a két kőtáblát is tartalmazta, melyekre a tízparancsolat lett felvésve, a sátor legszentebb tartozéka volt. Mikor később Isten Salamon által épített templomot, akkor a táblák abban is a legbelsőbb kamrában, az ún. szentek szentjében kerültek elhelyezésre. A szövetség ládája ezenfelül a „mannás aranykorsót" is tartalmazta, melyet Izráel fiai még a pusztai vándorlás idején készítettek és töltöttek meg mannával (2.Mózes 16:4), valamint Áron kivirágzott vesszeje is benne volt mandulatermésével (4.Mózes 17:1-3) együtt (Zsidókhoz 9:4). A láda tetején pedig fedél volt, amin Isten szent jelenlétének emberi szemmel látható felhője lakozott. Isten, úgymond, ezen a fedélen trónolt, és mikor az éves engesztelő áldozat bemutatásra került, vagyis a főpap a páskha-bárány vérét a szövetség ládájára hintette, akkor Isten ott ülve adott kegyelmet népének.

Akár úgy is kifejezhető, hogy maga a fedél volt az, ami elfedte Isten választott népét a törvény kárhoztató – bár jogos – ítéletétől. Az engesztelés napján a főpap egyszer az évben az áldozati vérrel léphetett csak be a szenthelyre, amit aztán a nép bűneinek engeszteléséért szövetség ládájára hintett. A bárány vére tehát elfedezte a szövetség ládájának fedelét. Ebben a mélyen szimbolikus képben éppen azon szellemi igazság tárul elénk, mely szerint a törvény általi ítélet csak véráldozat által fordítható el, vagyis hogy Isten törvényeinek megszegése csak ártatlan vér kiontása által nyerhet engesztelést.

Az eredeti görög szó, melyet mind a Károli-, mind pedig az Egyszerű Fordítás, „fedélként" ad vissza, a Zsidókhoz írt levél 9:5 igehelyen is feltűnik. Az itt található hilasterion szó a következőket jelenti: „az, ami kiengesztel", „engesztelő áldozat". Ebből is jól láthatjuk tehát, hogy a bűn következményeinek végső elhárításáról van szó. Az Ezékiel próféta könyvében említett réz áldozati oltár szintén a hilasterion néven szerepel a szeptuaginta (70 görög írástudó által létrhozott görög nyelvű Ószövetség fordítás) változatban, hiszen ez is a kiontott áldozati vérrel áll szoros kapcsolatban.

De vajon mi mindennek a jelentősége? Jézus Krisztus az Újszövetségben „eleve elrendelt engesztelő" áldozatként jelenik meg. Pál apostol így részletezi ezt a Rómabeliekhez írt levelében: „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt" (Rómabeliekhez 3:24-25). Pálon keresztül ma is arra tanít minket Isten Szent Lelke, hogy az ószövetségi profetikus képek mind Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra elegendő engesztelő áldozatát vetítették előre. Jézus tehát az önnön halálával hordozta el minden bűnünket. Megváltásban és bűnbocsánatban kizárólag akkor lehet részünk, ha az Őbenne való hit által fogadjuk Isten kegyelmi ajándékát. Gyarló emberként Jézus Krisztus megváltottjaiként is követünk el még bűnöket. Ezért is olyan fontos jól megértenünk, hogy az Úr Jézus minden egyes bűnünkért megfizetett már, azokért is, amiket még el sem követtünk (1.János 2:1; 4:10). Így tehát az Ő személye köti össze az ó-, és újtestamentumbeli bűnökért való áldozat koncepcióját, melynek szemmel látható jelképe maga Isten szövetség ládájának véráztatta fedele volt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi pontosan a szövetség ládájának fedele?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries