settings icon
share icon
Kérdés

Mi történt pontosan a Gecsemáné-kertben?

Válasz


A Gecsemáné-kert, mely szó szerint az „olajsajtó kertjét" jelenti, a jeruzsálemi Kidron-völggyel közvetlenül szemben, az Olajfák hegyén található. Jézus Krisztus sűrűn látogatta a Gecsemáné-kertet tanítványaival, hogy ott nyugalomban imádkozzanak (János 18:2). Ez az ősi olajfás kert mind a mai napig megtalálható itt. A helyhez kötődő leghíresebb esemény Jézus Krisztus keresztrefeszítése előtti éjszakán játszódott itt le, mikor elárulták az Urat. Mind a négy evangélium egymáshoz képest apró részletbeli eltérésekkel írja le a szóban forgó éj történéseit (Máté 26:36-56; Márk 14:32-52; Lukács 22:39-53; János 18:1-11), ezeket olvasva és egybevetve tehát teljes képet kaphatunk az ekkor végbement nagy horderejű eseményről.

Miután Jézus tanítványaival elfogyasztotta a páskha-bárányt, az est beálltával ebbe a kertbe ment ki velük. Mikor már egy ideje ott voltak, akkor Jézus három apostolát – Pétert, Jakabot és Jánost – némileg félrevonta többiektől. Ekkor aztán arra kérte őket, hogy maradjanak Vele, és imádkozzanak, hogy nehogy kísértésbe essenek (Máté 26:41), őket azonban mégis elnyomta az álom. Jézusnak kétszer is ébresztgetnie kellett őket, hogy vigyázzanak, és imádkozzanak a kísértés ellen. Az Úr ezen tettének jelentőségét csak a későbbiekben értjük meg, mikor Krisztus szavai beigazolódnak, és Péter még a hajnali pirkadat előtt háromszor megtagadja, hogy valaha is ismerte volna Őt. Miután tehát négyen így félrevonultak, Jézus a hármójuktól is kissé eltávolodott, és imában kétszer is arra kérte az Atyát, hogy távoztassa el tőle a harag azon poharát, melyet minden egyes ember bűnéiért kellett kiigyon. Jézus — engedelmes lévén a halálig — teljesen az Atya akaratának vetette alá magát. (Az Úr Jézus ezzel — a sokszor félreértett és félremagyarázott kijelentésével — azonban nem azt jelezte, hogy fél az előtte álló emberfeletti feladattól, hanem éppen azt hangsúlyozta, hogy egyszerűen nincsen más módja a megváltásnak, mint hogy maga az Isten hordozza el az emberiség bűneit. Nincsen más Út, nem adatott más név az ég alatt, amelyben megváltás találtatnék. — a fordító megjegyzése). Jézus lelke „felette igen szomorú" volt „mind halálig" (Máté 26:38), az Atya viszont angyalt küldött mellé a mennyből, hogy erősítse Őt (Lukács 22:43).

Ezután nem sokkal később az áruló Iskariótes Júdás, kibe már az utolsó vacsoránál belement a Sátán, megérkezett a kertbe a főpapokkal, a farizeusokkal és azok szolgáival, valamint egy egész seregnyi katonával, hogy mint egy latorra törjenek Jézusra, és letartóztassák Őt. Júdás egy előre megbeszélt jelt adott a vele lévőknek, mikor csókkal árulta el az élő Isten egyszülött Fiát. A hirtelen Péter, Jézus védelmére kelve, kardot rántott, és lecsapta a főpap szolgájának, Málkusznak, a fülét. Jézus erre rögtön megintette Pétert, és csodás módon helyreállította a levágott testrészt. Nehezen elképzelhető, hogy Jézus békés fellépése, valamint ezen csoda, semmilyen hatással sem volt a számos szemtanúra. Ez azonban megint csak azt jelzi, hogy a főemberek mennyire el voltak tökélve Jézus Krisztus megölését illetően. Ezt követően Jézus Krisztus földi szolgálatának ezen egyetlen alkalmával érzékeltette a valós erőviszonyokat (János 18:5-6), mikor a vele szemben álló seregnyi ember isteni méltóságának-, és puszta szavának erejére egy emberként hullott a földre. Teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztust senki sem fogta el, hanem Ő hagyta magát letartóztatni. Nyilvánvaló az is, hogy senki sem vette el Tőle életét, hanem Ő tette azt le értünk. Legyen hát mindenki számára teljesen világos, hogy Jézust nem vasszögek tartották a kereszten, hanem az irántunk való hűséges és feltétlen szeretete! Letartóztatása után Poncius Pilátus elé vitték a testben megjelent Igazságot. Eközben a tanítványok életüket mentve szerteoszlottak.

A Gecsemáné-kertben lejátszódott eseményeket mind a mai napig visszhangozzák a századok. Az Úr Jézus szenvedése, és az egész emberiség iránti szenvedélyes szeretete számos könyvet-, zeneművet-, és filmes alkotást ihletett. A 18. században tevékenykedő Bach Máté-, és János Passió oratóriumaitól kezdve, az olyan korunkbeli filmes alkotásokig, mint a Mel Gibson által jegyzett Passió, ezen különleges éjszaka történetét mesélik el. A köznyelvbe is át-átszivárogtak olyan bibliai frázisok, mint a „vért izzad" (Lukács 22:44), vagy a magyar nyelven kevésbé használatos „a lélek ugyan kész, de a test erőtlen" (Márk 14:38)-, és „a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök"(Máté 26:52) nyelvi fordulatok. Az este kétségkívül legfontosabb történése azonban az volt, hogy a Megváltó Isten hajlandó volt minden bűnünk jogos büntetésének terhét elhordozni a fakereszten, mely azon a halmon állt, amit saját kezei teremtettek. Véráldozatának ereje a világ végezetéig hullámokat vet. Isten „bűnné tette értünk" „a ki bűnt nem ismert", „hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne"(2.Korinthusbeliekhez 5:21). Ez Jézus Krisztus evangéliuma.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi történt pontosan a Gecsemáné-kertben?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries