settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a maranatha kifejezés?

Válasz


A maranatha egy arámi szó, ami annyit tesz "az Úr eljön", vagy "Uram, hamar gyere el". A korai egyház sok üldöztetést kellett kiálljon, a krisztusi hívő élete nem éppen volt felhőtlen vagy gyümölcstelen a Római Birodalom igája alatt. A római törvények mindenkitől megkövetelték, hogy a mindenkori cézárt istenként tiszteljék. A korai keresztények azonban pontosan tudták és értették, hogy csak egy Isten, és egy Úr van, Aki nem más, mint Jézus Krisztus. Tiszta lelkiismerettel tehát semmiképp sem nevezhették a cézárokat "Úrnak". Így a rómaiak árulóként tekintettek rájuk, üldözték őket, és válogatott kínzásoknak kitéve fosztották meg őket földi életüktől.

Ilyen hányattatott körülmények között a hívek (a hűek szó régies formája) szellemét akkoriban is az egekig emelte Jézus Krisztus visszajövetelének (második eljövetel) soha meg nem szégyenítő reménye. A maranatha olyan köszöntéssé vált az elnyomott keresztények körében, mely átvette a zsidó "shalom", azaz "béke", üdvözlet helyét. Amit a mai tunyán támolygó nyugati kereszténységünkben izzadva igyekszünk figyelmünkből teljesen kiszorítani, az pontosan annak a ténye, hogy Jézus Krisztus társadalmi meghasonlást, üldöztetést és nyomorúságot ígért követőinek, nem pedig sikert, vagyont, és teljes testi egészséget (Máté 10:34; Lukács 12:51). A hívek azonban azt is tudták, hogy Isten hű és igaz, és nem hagy minket erőnk felett kísérteni, mint ahogyan azt is, hogy Jézus Krisztus az Antikrisztus hétéves országlása után minden szem számára láthatóan fog visszatérni, hogy felállítsa ezeréves földi birodalmát. Ezen elévülhetetlen igazságból is nagy szellemi nyugalmat merítettek. Minduntalan azon emlékeztetés által ébresztgették magukat és másokat, hogy az Úr Jézus el fog jönni (Lukács 21:28; Jelenések 22:12)! Jézus Krisztus számos példázatban tanította, hogy legyünk szellemünkben józanok, hogy várjuk visszajövetelét, és mindig álljunk készen (Máté 25:1-13; Lukács 12:35-40).

Korunk híveiként ugyanezen — nem látott dologról való — meggyőződés fényében kell éljük pára módjára tovatűnő földi életünk minden napját, vagyis annak tudatában, hogy Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk bármikor visszajöhet "víz és vér által", "az Ige feredőjében", és oltalmazó vérében tisztára mosott egyházáért. Vágyjunk minden nap úgy Őreá, mint egy "férje számára felékesített menyasszony", aki "az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vígasságának napjára" készül, mikor a "nyájnak nyomdokain", a kerítés kőfalára kimenve, szerelmesének szabadító szaván függve fürkészi vőlegénye visszaérkeztét, "a ki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa". A maranatha szó jelentése mindig arra emlékeztet minket, hogy a föld tűzben felbomló elemeiről a Szent Lélek valóságára-, az Úr Jézus által örökségként megígért maradandó jóra emeljük szemeinket. Ha Jézus Krisztus felkínált barátsága helyett a világ barátságát választjuk, akkor Istennel való ellenségeskedésünkben soha sem találunk nyugtot lelkünknek, és akkor is futunk (az anyagi illúzió után), ha senki sem üldöz minket. Ha a földi dolgokra nézünk fel, akkor a világról szóló, világi dolgokat látjuk csak meg alant. Ha azonban lesütjük szemeinket, akkor Isten az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének reményébe emel fel minket. Mindenkinek tehát, akit az övéi nem fogadnak be, maranatha! Mindenkinek, akinek felette igen szomorú lelke mind halálig, maranatha! Mindenkinek, aki kiissza a keserű kelyhet, maranatha! Az Úr hamarosan eljön minden gyermekéért!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a maranatha kifejezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries