settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt Molok?

Válasz


Mint sok esetben az ókori történelmet illetően, a Molok-kultusz pontos eredete tisztázatlan. A Molok szó feltehetőleg a föníciai mlk gyökből származik, amely egy fajta áldozatra utalt, amely egy eskü megerősítésére vagy kiegyenlítésére szolgált. A melek héber szó királyt jelent. Elterjedt szokás volt az izraeliták körében, hogy a pogány istenek neveit a szégyen jelentésű „bóset" héber szó mássalhangzóival egészítették ki. Így lett a termékenység és háború istennőjéből, Astartéból Astóret. Az mlk gyök, melek és bóset szavak kombinációja eredményezte a Molek nevet, amit úgy lehetne értelmezni, mint egy szégyenteljes áldozat megszemélyesített uralkodója. Az istenség nevének más formái: Milkolm, Milkim, Malik és a magyarban elterjedt Molok. Astóret a hitvese volt, és a kultusz fontos elemét képezte a templomi prostitúció.

A föníciaiak egy laza közösségbe tömörült népcsoport volt Kánaán földjén (a mai Libanon, Szíria és Izrael területén) Kr.e. 1550-Kr.e. 300 között. A szexuális rituálékon kívül gyermekáldozat, a „gyermekek tűzön való átengedése" is a Molok-kultusz része volt. A Molok bálványok feltehetőleg óriási ember alakú fémszobrok voltak bikafejjel. Minden kiábrázoláson található egy lyuk a hastájon, és valószínűleg kinyújtott alkarokkal volt ellátva, amely egyfajta rámpát képezett a lyukhoz. A szobor alatt vagy körülötte tüzet gyújtottak, majd a csecsemőket a szobor karjaiba vagy a lyukba helyezték. Amikor egy pár feláldozta elsőszülöttjét, úgy gondolták, hogy ezért Molok anyagi jólétet biztosít a családnak és jövendőbeli gyermekeinek.

A Molok-kultusz nem korlátozódott Kánaánra. Észak-afrikai monolitokon fellelhetők a mlk bevésések – gyakran mlk'mr és mlk'dm formákban, amelyek jelentése: bárányáldozat vagy emberáldozat. Észak-Afrikában Molokot Kronosznak nevezték át. Kronosz a görögországi Karthágóba vándorolt, és mítosza szerint egy titán lett és Zeusz apja. Molokot néha Baálhoz kapcsolják vagy vele azonosítják, habár a baál szót bármilyen istenre vagy uralkodóra is használták.

Az 1Mózes 12-ben Ábrahám követte Isten utasítását, hogy költözzön Kánaánba. Habár az emberáldozat nem volt elterjedt Ábrahám szülőhazájában, Urban, új otthonában annál inkább. Isten később arra kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot (1Mózes 22:2). De Isten aztán elkülönítette magát a Molokhoz hasonló istenektől. A helyi kánaánita istenektől eltérően Ábrahám Istene iszonyodott az emberi áldozatoktól. Isten elrendelte Izsák megmenekülését, és gondoskodott egy kosról, hogy átvegye Izsák helyét (1Mózes 22:13). Isten ez által az esemény által akarta illusztrálni, hogy később a Fiát fogja odaadni, hogy átvegye a helyünk.

Több mint ötszáz évvel Ábrahám után Józsué kivezette az izraelitákat a pusztából, hogy megörököljék az Ígéret földjét. Isten tudta, hogy az izraeliták éretlenek voltak és könnyen eltértek az egy igaz Isten imádatától (2Mózes 32). Még mielőtt az izraeliták bementek volna Kánaánba, intette őket, hogy ne vegyenek részt a Molok-kultuszban (3Mózes 18:21), és ismételten figyelmeztette őket, hogy pusztítsák el a Molok-kutuszban részt vevő népeket. Az izraeliták nem hallgattak Isten figyelmeztetéseire. Ehelyett beágyazták a Molok-kultuszt a saját hagyományaikba. Még Salamont, a legbölcsebb királyt is hatalmába kerítette ez a kultusz, és a Molok és más istenek tiszteletére imádati helyeket hozott létre (1Királyok 11:2-8). Molok tiszteletére a „magaslatokon" került sor (1Királyok 12:31), illetve egy keskeny hasadékban Jeruzsálemen kívül, amelyet a Hinnom völgyének hívtak (2Királyok 23:10).

Az istenfélő királyok alkalmi törekvései ellenére a Molok-kultuszt nem irtották ki egészen az izraeliták babiloni fogságra viteléig. (Noha a babiloniak vallása panteisztikus jellegű volt, és asztrológiával és jövendöléssel párosult, nem foglalta magában az emberáldozatot. Az izraeliták szétszéledésével egy nagy pogány civilizációban végül sikerült valahogy megtisztulni a hamis isteneiktől. Amikor a zsidók visszatértek a földjükre, újra Istennek ajánlották fel magukat, és a Hinnom völgyét szemét és a kivégzett bűnözők holttesteinek elégetésére használták. Jézus ennek a helynek a képével (egy örökké égő tűz, amely számtalan emberi áldozatot felemésztett) illusztrálta a poklot, ahol azok, akik elutasítják Istent, örökké égni fognak (Máté 10:28).

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt Molok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries