settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt?

Válasz


A Máténál olvasható és gyakran csak Hegyi Beszédként emlegetett tanításban Jézus alábbi szavai vannak feljegyezve: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.” (Mt 5:17-18)

Gyakran elhangzik az érv, hogy ha Jézus nem „törölte el” a törvényt, akkor annak még ma is kötelező érvényűnek kell lennie. Ebből következően nyilván még ma is érvényes a szombattartás követelménye, s vele együtt a Mózesi Törvény számos egyéb előírása. Ez a feltevés az idézett bibliai rész szövege és szándéka teljes félreértésén alapul. Krisztus biztosan nem azt akarta ugyanis mondani, hogy Mózes törvénye örökkön-örökké kötelező érvényű marad, hiszen ez teljes mértékben ellenkezne mindazzal, amit az Újszövetség egésze tanít (Róm 10:4; Gal 3:23-25; Ef 2:15).

Különösen nagy jelentőséggel bír a kérdés szempontjából az „eltöröl” igével visszaadott kifejezés tartalma. A görög eredetiben szereplő katalüó ige szó szerinti jelentése: „meglazítani, megoldani”. Tizenhétszer fordul elő az Újszövetségben, például azzal kapcsolatban, hogy a rómaiak lerombolják a zsidók templomát (Mt 26:61; 27:40; ApCsel 6:14), vagy hogy az emberi test elbomlik a halál után (2Kor 5:1). A katalüó kifejezés tágabb értelemben „felrúg”, azaz „hiábavalóvá tesz, sikertől megfoszt” jelentéssel is bírhat. A klasszikus görög nyelv intézmények, törvény, stb. vonatkozásában „érvénytelenné tesz” értelemben használta.

Különösen fontos észrevennünk, hogy milyen formában szerepel a Mt 5:17-ben: a „betölt, beteljesít” ellentéteként. „Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem” – mondja Krisztus. Ám Jézus nem azért jött a földre, hogy szembehelyezkedjen a törvénnyel, vagy megakadályozza a beteljesedését. Éppen ellenkezőleg: Jézus szerette, tiszteletben tartotta, követte és célba juttatta a törvényt, amikor beteljesítette a törvény rá vonatkozó prófétai kijelentéseit (Lk 24:44). Krisztus maximálisan eleget tett a Mózesi törvénynek, amely „átok” terhe mellett követelt tökéletes engedelmességet a zsidóktól (lásd Gal 3:10, 13). Ebben az értelemben az Isten alkotta törvény örök: betölti a célt, amelyre rendeltetett.

Ha azonban Mózes törvénye még ma is ugyanolyan kihatással lenne, és kötelező erővel bírna az emberre nézve, akkor az azt jelentené, hogy nem teljesedett be, és Jézusnak nem sikerült betöltenie a küldetését. Ha ezzel szemben az Úr igenis elérte a célját, akkor a törvény be lett töltve, és ma már nem tekinthető kötelező erejű jogi intézménynek. Azonkívül ha Krisztus nem töltötte be Mózes törvényét – és az így mindmáig kötelező jogrendszer maradt –, akkor nyilvánvalóan nem csupán részben, hanem teljes mértékben kötelező. Jézus világosan megmondta, hogy „egy jóta vagy egyetlen pontocska” (a héber írás legapróbb betűjelei) sem múlik el anélkül, hogy beteljesedne. Vagyis a törvény egyetlen rendelkezése sem veszítheti érvényét anélkül, hogy elérné a célját. Jézus betöltötte a törvényt, mégpedig annak minden pontját. Nem mondhatjuk azt, hogy az áldozati rendet beteljesítette, a törvény többi elemét azonban nem. Jézus vagy mindent betöltött a törvényből, vagy pedig semmit. Jézus halála a törvény minden egyes rendelkezését illetően ugyanazzal a jelentőséggel bír, mint az áldozati rendszer vonatkozásában.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries