settings icon
share icon
Kérdés

Mi történt a frigyládával?

Válasz


A kérdés, hogy vajon mi történt a frigyládával, évszázadok óta foglalkoztatja a teológusokat, bibliaiskolásokat és régészeket. Jósiás júdeai király uralkodása tizennyolcadik évében rendelte el, hogy a frigyláda őrizői vigyék vissza a ládát a jeruzsálemi templomba (2Krón 35:1-6; vö. 2Kir 23:21-23). Ez az utolsó alkalom, hogy a Szentírás említést tesz a láda helyéről. Negyven évvel később Babilónia királya, Nabukadneccár elfoglalta Jeruzsálemet és kifosztotta a templomot. Kevesebb mint tíz évvel később visszatért, majd ami megmaradt a templomból, a várossal együtt porig égette. De vajon mi történt a ládával? Azt is magával vitte volna Nabukadneccar? Esetleg a várossal együtt pusztult el? Vagy elvitték és biztonságos helyen elrejtették, amint nyilvánvalóan akkor is, amikor Sisák egyiptomi fáraó fosztotta ki a templomot Salamon fia, Rehoboám uralkodása idején? (Azért „nyilvánvalóan”, mert ha Sisák elvitte volna a ládát, akkor Jósiás nem kérhette volna arra a lévitákat, hogy vigyék vissza a helyére. Ha a láda Egyiptomban lett volna – amint azt az Elveszett frigyláda fosztogatói c. film sugallja –, nem lehetett volna a lévitáknál, következésképpen nem vihették volna vissza Jeruzsálembe.)

A 2Makkabeusok című nem kanonikus könyvben az áll, hogy Jeremiás közvetlenül a babiloni megszállást megelőzően „isteni sugallatra elrendelte, hogy a sátort és a szövetség ládáját vigyék utána. Aztán fölment arra a hegyre, amelyre Mózes ment az Istentől örökségül kapott földet megnézni [azaz a Nébó hegyre, vö. 5Móz 31:1-4]. Megérkezvén Jeremiás talált egy barlangszerű lakóhelyet, oda vitte a sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát. Aztán eltorlaszolta a bejáratot” (2:4-5). Azonban “kísérői közül néhányan visszatértek, hogy megjelöljék az utat, de nem találták. Amikor Jeremiás ezt megtudta, e szavakkal korholta őket: ’A helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Isten újra egybe nem gyűjti népét, és meg nem könyörül rajta. Akkor az Úr majd kinyilvánítja ezt a helyet. Megjelenik az Úr dicsősége és a felhő, mint Mózes idejében, és akkor, amikor Salamon imádkozott, hogy a templom fölszentelése magasztos legyen.’” (2:6-8) Nem tudjuk, hogy helytálló-e ez a másodkézből származó beszámoló (lásd 2:1), de még ha így is van, az Úr visszajöveteléig akkor sem válhat ismertté a szövetség ládájának helye – hiszen így olvassuk az idézett szövegben.

Az elveszett frigyláda hollétével kapcsolatos egyéb elméletek között említhetjük Shlomo Goren és Jehuda Getz rabbik nézetét, akik szerint a láda a templomhegy alatt van eltemetve, ahová Nabukadneccar elől rejtették. A templomhegyen ma sajnálatos módon muzulmán szenthely, a Sziklamecset áll, és a helyi muzulmán közösség nem engedi, hogy ott ásatások folyjanak. Nem tudhatjuk tehát, hogy igaza van-e Goren és Getz rabbiknak.

Vendyl Jones kutató másokkal egyetemben úgy véli, hogy a Holt-tengeri tekercsek között, a 3. sz. qumráni barlangban talált ún. „Réztekercs” valójában egyfajta térkép, és több olyan értékes kincshez is elvezet, amelyet a babiloniak érkezése előtt vittek el a templomból – köztük az elveszett frigyládához is. Hogy ez mennyire igaz, egyelőre kérdéses, ugyanis eddig még senkinek sem sikerült a tekercsen felsorolt összes földrajzi helyet azonosítania. Érdekes módon egyes tudósok úgy vélik, hogy a Réztekercs lehet az a feljegyzés, amelyről a 2Makkabeus 2:1. és 4. versekben szó van, és amely arról szól, hogy Jeremiás elrejti a ládát. Ám eddig még ez a kétségkívül érdekes feltételezés sem nyert bizonyítást.

Graham Hancock, a „The Economist” egykori kelet-afrikai tudósítója 1992-ben könyvet adott ki The Sign and the Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant (A jel és a pecsét: Az elveszett frigyláda nyomában) címmel, melyben azt állítja, hogy a szövetség ládáját egy ókori etióp városban, Aksumban rejtették el a Sain Mary of Zion’s Church templomban. Robert Cornuke, a B.A.S.E. Intézet kutatója szintén úgy véli, hogy Aksumban lehet a láda, csakhogy eddig még senki sem találta meg ott. Hasonlóképpen Michael Sanders régész is úgy gondolja, hogy a láda el van rejtve valahol – szerinte a Djaharya nevű izráeli faluban található ősi egyiptomi templomban, de eddig még ő sem bukkant a nyomára.

Egy kétes ír hagyomány szerint az írországi Tara domb alatt van eltemetve a láda. Egyes kutatók úgy vélik, hogy ez a forrása annak az ír legendának, amely „a szivárvány végén lévő aranyedényről” szól. Még kevésbé hihetők Ron Wyatt és Tom Crotser állításai. Wyatt azt mondja, hogy saját szemével látta a Kálvária domb alá temetett ládát, Crotser pedig a Nébó hegyhez közel eső Pisgah hegyen vélte látni. A régészek körében egyikük sem örvend megbecsülésnek, és egyikük sem tudta bizonyítani vad állításait.

Végül is kijelenthetjük, hogy nem tudni, mi történt a szövetség ládájával – pontosabban mi nem tudjuk, Isten azonban igen. Valószínűleg a jövőben is hallunk majd a fentiekhez hasonló érdekes elméletekről, de a láda egyelőre nincs meg. Talán igaza lehet a 2Makkabeus írójának, és valóban titok marad, hogy mi lett a frigyládával addig, amíg vissza nem tér az Úr.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi történt a frigyládával?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries