settings icon
share icon
Kérdés

Vajon mi történt Izráel elveszett törzseivel?

Válasz


Mikor az emberek „Izráel elveszett törzseiről" beszélnek, akkor általában arra a tíz — az Északi Királysághoz tartozó — törzsre utalnak, melyek Kr.e. 722-ben elveszítették függetlenségüket, és az Asszír Birodalom hódításának áldozataivá váltak. Ez a tíz törzs a következő: Rúben, Simeon, Lévi, Dán, Nafthali, Gád, Áser, Issakhár, Zebulon és József (mely Efraim és Manssé törzséből állt). Az Északi Királyság legtöbb lakosát az akkori Asszír Birodalomba deportálták (2.Királyok 17:6). Az országban maradó zsidók legtöbbje pedig a „Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból" való népekkel keveredett, melyeket célzottan azért küldött oda az asszír király, hogy a Szamária területén lévő maradék zsidóságot beolvassza — így jött létre a szamaritánusok népcsoportja (2.Királyok 17:24; Ezra 4:2-11). A színes és szagos elbeszélések szerint tehát Izráel tíz törzse „elveszett" a történelem viharaiban, és vagy teljesen eltűntek, vagy pedig egyszerűen beolvadtak más etnikai csoportokba. Ennek a narratívának azonban inkább van köze merő emberi találgatásokhoz, és puszta feltételezésekhez, mint a Biblia közvetlen, világos tanításához.

Azt illetően is sok legenda, és misztérium forog közszájon, hogy valójában mi történt a tíz „elveszett" törzzsel, mint ahogyan szép számmal találunk az eseményt hitelesen magyarázni vélő emberi tanításokat is. Az egyik legenda szerint a tíz törzs egészen Európáig vándorolt. Akik ezt a nézetet propagálják, azt állítják, hogy a Duna folyó eredeti nevét (Danubius) Dán törzséről kapta. Egy másik „vénasszonyos" mese szerint a tíz törzs meg se állt a brit szigetekig, vagyis a mai angolszászok valójában zsidók. Ezt a hamis tant a Brit Izraeliták mozgalma terjeszti. Világszerte meglepően sok csoportosulást találunk, akik mind azt állítják magukról, hogy ők a tíz „elveszett" törzs egyedüli leszármazottai. Indiában, Nigériában, Etiópiában, Pakisztánban, Afganisztánban, Észak-Amerikában is vannak csoportok, akik váltig állítják, hogy ők bizony a zsidók leszármazottjai. Más elméletek egyenesen egyenlőségjelet tesznek a tíz „elveszett" törzs és az Észak-Amerikai őslakosok-, vagy éppen a japánok közé.

Az igazság mindezzel szemben viszont az, hogy „Izráel elveszett törzsei" valójában soha sem vesztek el. Az asszír invázió után az országban hagyott zsidók közül sokan csatlakoztak a még fennálló déli Júdához (2.Krónikák 34:6-9). Asszíriát később a Babilóniai Birodalom hajtotta igája alá, ami a délen megmaradt két törzset, Júdát és Benjámint, is elhurcolta végül (2.Királyok 25:21). Az északi törzsekből hozzájuk csatlakozott zsidókat így szintén elhurcolták az ún. babiloni fogságra. Hetven év elteltével a perzsa Círus királyi ediktumában engedélyezi a zsidóknak az Izráelbe való visszatérést (Ezsdrás 1.fejezet). Ennek nyomán számos zsidó tért vissza mind a tizenkét törzsből, hogy újra felépítsék városaikat-, és ezzel országukat.

Azon elképzelés, mely szerint a zsidók tíz törzse „elveszett", egyszerűen hibás, sőt hamis. A Szentírás igaz bizonysága szerint, Isten pontosan tudja, hogy a tizenkét törzs jelenleg hol tartózkodik, hiszen Ő mindmáig számon tartja őket. A végidőkben, a nagy nyomorúság idején, Isten minden egyes törzsből tizenkétezer embert fog kihívni és a pusztulás elől elpecsételni Magának (Jelenések 7:4-8). Elég nyilvánvaló tehát, hogy Isten pontosan lekövette, ki melyik törzshöz tartozik.

Az evangélium bizonyságot tesz arról is, hogy Anna prófétanő (Lukács 2:36) Áser törzséből származott, ami ugye az egyik állítólagosan elveszett törzs. Anna azonban — köszöni szépen — kicsit sem volt elveszve, hanem életét az Úr szüntelen szolgálatának szentelte. Meg van az is írva, hogy keresztelő János szülei, Zakariás és Erzsébet, a Lévi törzséhez tartoztak (Lukács 1:5). Jézus Krisztus azt is megígéri közvetlen tanítványainak (apostolok), hogy „királyi székeken" fognak ülni, és ítélik majd a „Izráelnek tizenkét nemzetségét" (Lukács 22:30). Pál apostol, aki érdekes módon pontosan tudatában volt annak, hogy Benjámin törzséből származott (Rómabeliekhez 11:1), így írt a zsidók törzseiről: „...a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut (a reménységre)... (Apostolok Cselekedetei 26:7 – betoldva). Nehéz nem észrevenni, hogy Pál kijelentése jelen időben áll. Jakab apostol pedig egyenesen „az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek" címezi Lélek-itatta levelét (Jakab 1:1). Röviden összefoglalva tehát azt kell mondjuk, hogy bőséges bibliai bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy az igazság talaján szilárdan megállapodva kijelenthessük: Izráel mind a tizenkét törzse a mai napig létezik, és az Antikrisztus pusztítása elől megőrzőtt 12x12000 zsidó Jézus Krisztus jövőbeni ezeréves földi országlása során újra be fogja népesíteni földjüket. Nagy biztonsággal állíthatjuk tehát, hogy Izráel törzsei közül egy sem veszett el.

EnglishVissza a magyar oldalra

Vajon mi történt Izráel elveszett törzseivel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries