settings icon
share icon
Kérdés

Keresztelő János Illés reinkarnációja volt?

Válasz


A Máté 11:7-14-ben ezt olvassuk: „...elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról: "Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt — mondom néktek -, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom néktek: nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt." Jézus itt a Malakiás 3:1-et idézi, amely szerint a hírnök egy prófétai figurának tűnik, aki később fog megjelenni. A Malakiás 4:5-ben ez a hírnök Illés, a próféta, akit Jézus Keresztelő Jánossal azonosít. Ez azt jelenti-e, hogy Keresztelő János Illés reinkarnációja volt? Egyáltalán nem.

Először is, Jézus elsődleges hallgatósága (és Máté elsődleges olvasótábora) soha nem feltételezte volna, hogy Jézus szavai a reinkarnációra vonatkoznak. Ezen kívül Illés nem halt meg, hanem egy forgószélben tüzes szekéren a mennybe ragadtatott (2Királyok 2:11). Illés reinkarnációja (vagy feltámadása) mellett érvelni értelmetlen. Az „eljövendő" Illést maximum úgy lehetne értelmezni, hogy Illés fizikálisan visszatér a mennyből a földre.

Másodszor, a Biblia elég világosan elmondja, hogy Keresztelő Jánost azért hívják Illésnek, mert „az Illés lelkével és erejével" jött (Lukács 1:17), nem azért, mert szó szerint ő lett volna Illés. Keresztelő János egy újszövetségi előfutár, akik az Úr eljövetelére mutat rá, ahogy Illés is ezt a szerepet töltötte be az Ószövetségben (és talán be fogja tölteni a jövőben ismét – lásd Jelenések 11).

Harmadszor, Keresztelő János halála után Mózessel együtt maga Illés is megjelenik Jézus megdicsőülésekor. Ez nem történhetett volna meg, ha Illés identitása Jánossá alakult volna (Máté 17:11-12).

Negyedszer, a Márk 6:14-16 és 8:28 alapján a nép és Heródes egyaránt különbséget tett Keresztelő János és Illés között.

Végül, maga János szolgáltat bizonyítékot arra, hogy nem volt azonos Illés reinkarnációjával. János apostol evangéliumának első fejezetében Keresztelő János az Ézsaiás 40:3 hírnökével azonosítja magát, nem a Malakiás 3:1 Illésével. Mi több, Keresztelő János konkrétan tagadja, hogy Ő lenne Illés (János 1:19-23).

János azt tette Jézusért, amit Illés kellett volna tegyen az eljövendő Úrért, de nem volt Illés reinkarnációja. Jézus Illéssel azonosította Keresztelő Jánost, de közben Keresztelő János elutasította ezt az azonosítást. Hogyan egyeztethető össze ez a két tanítás? Jézus egy kulcskifejezést használ, amikor Keresztelő Jánost Illéssel azonosítja, és ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. Azt mondja: „Ha készek vagytok elfogadni, akkor tudjátok meg, hogy ő az a bizonyos»Illés«" (Máté 11:14, Egyszerű). Más szóval, Keresztelő János azonosítása Illéssel nem az alapján történt, hogy ő lett volna valóban Illés, hanem az alapján, hogy a nép elismeri-e Jánosnak ezt a szerepét. Azok számára, akik készek voltak hinni Jézusban, Keresztelő János Illésként szolgált, mert elhitték, hogy Jézus az Úr. A vallásos vezetők számára, akik elutasították Jézust, Keresztelő János nem töltötte be illési szerepét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Keresztelő János Illés reinkarnációja volt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries