سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس


دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند؟

آیا چنین چیزی بعنوان حقیقت مطلق / حقیقت جهانی وجود دارد؟

ده فرمان کدامند؟

آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا قسمتی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

چرا یهودیان و اعراب / مسلمانان از یکدیگر متنفرند؟

آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟

چرا خدا اسرائیل را برگزید تا قوم او شود؟

آیا کتاب مقدس برده داری را تایید می کند؟

دیدگاه مسیحیت درمورد پیشگو چیست؟

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از طرف خدا هستند؟

آیا آدم فضایی ها یا بشقاب پرنده ها وجود دارند؟

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟

ماموریت بزرگ چیست؟

در فاصله زمانی بین عهد قدیم و عهد جدید چه اتفاقی افتاد؟

آیا صحیح است که زنان مسیحی آرایش کنند یا زیورآلات به تن کنند؟

ملک صادق که بود؟

داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟

آیا برای یک مسیحی صحیح است که به موسیقی دنیوی (سکولار) گوش دهد؟

اهمیت دو پاره شدن پرده پرستشگاه معبد در هنگام مرگ عیسی مسیح چه بود؟

خار در جسم پولس چه بود؟

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟

منظور کتاب مقدس از «شما خدایان هستید» در مزامیر فصل 82 آیه 6 و یوحنا فصل 10 آیه 34 چیست؟

روانشناسی چگونه با مشاوره کتاب مقدسی کار می کند؟

فریسیان و صدوقیان چه تفاوت هایی با یکدیگر داشتند؟

چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟

سفرهای بشارتی مختلف پولس کدامند؟

آیا باید گناهکار را دوست داشت، اما از گناه تنفر داشت؟

اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟

چرا یهودا به عیسی مسیح خیانت کرد؟

پدران اولیه کلیسا چه کسانی بودند؟

آیا امکان دارد یک مسیحی مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت برود؟

چرا موضوع باستان شناسی مسیحی اهمیت دارد؟

چه بر سر صندوق عهد آمد؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا