settings icon
share icon
سوال

ستاره داوود چیست و آیا کتاب مقدسی است؟

جواب


در کتاب مقدس اشاره ای به ستاره (سپر) داوود نشده است. داستان های خاخامی متعددی مبنی بر منشاء ستاره داوود وجود دارد. این داستان ها از ستاره ای به شکل سپر داوود پادشاه تا نمادی از انگشتر نقش دار سلیمان پادشاه تا ابداع آن توسط بارکوخبا (رهبر شورش یهودیان علیه امپراتوری روم در سال 132 میلادی) متغیر است. مکوبالیم ها (پیروان کابالا) ادعا می کنند که این نشان قدرت جادوئی دارد. هیچیک از این ادعاها پشتوانه روشن تاریخی یا باستان شناسی ندارند.

این ستاره دارای دو مثلث در هم تنیده می باشد: یک ستاره به خدا اشاره می کند و دیگری به انسان، و نماد رابطه بین آن دو است - «ادغام دو قلمرو» (منبع: فرانتس رزنتسوایگ، ستاره رهایی، 1912). بر اساس گفته رزنتسوایگ، شش نقطه دو مجموعه سه تایی را ارائه می دهند: خلقت، مکاشفه (رونمایی خداوند از خودش)، نجات، همراهی با خدا، اسرائیل و غیریهودیان. اِدر این شش نقطه را به ترتیب ارائه دهنده شش روح الهی مطابق با اشعیا فصل 11 آیه 2 می داند (ادر، ستاره داوود، 0صفحه 73). بر اساس مکتب کابالا، شش نقطه نشان دهنده دامنه حاکمیت خداوند هستند (شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین). محیط ستاره دوازده خط دارد و احتمالا به دوازده قبیله اسرائیل اشاره می کند.

قدیمی ترین کشفیات باستان شناسی این ستاره را روی سنگ قبری متعلق به یک یهودی در شهر تارنتوم ایتالیا مربوط به قرن سوم نشان می دهد و همچنین نقش آن بر روی دیوار یک کنیسه یهودی قرن ششم در پادشاهی باستانی اسرائیل نیز دیده می شود. از این نشانه تا زمان استفاده رسمی از آن توسط یهودی ها در پراگ در قرن هفدم و بعدها توسط حذب صهیونیست در سال 1897 بسیار به ندرت استفاده شده است. نازی ها از این نشان برای مشخص کردن یهودیان در قلمرو خود استفاده می کردند. در نهایت پس از بحث های فراوان، از این ستاره در پرچم ملی اسرائیل متحد در سال 1948 استفاده شد. در نتیجه، امروزه ستاره داوود در جهان به عنوان نشانه ای از یهودیت، اسرائیل و صهیونیست شناخته می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ستاره داوود چیست و آیا کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries