settings icon
share icon
سوال

آیا یهودا اسخریوطی نجات پیدا کرد / رستگار شد؟

جواب


کتاب مقدس به روشنی عنوان می کند که یهودا رستگار نشد. عیسی مسیح یه یهودا گفت، « البته من بايد مطابق پيشگويی‌ها رحلت كنم، اما وای به حال كسی كه مرا به مرگ تسليم كند. بهتر بود كه اصلاً اين شخص به دنیا نمی‌آمد» (متی فصل 26 آیه 24). در اینجا تصویری از قدرت و حاکمیت خدا را می بینیم که با اراده و خواسته بشر همکاری می کند. خداوند از قرن ها قبل مشخص کرده بود که یهودا به عیسی مسیح خیانت می کند، عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را برای گناهان ما فدا می کند و دوباره زنده می شود و این، مفهوم گفته عیسی مسیح درباره خودش در این آیه است. هیچ چیزی نمی تواند برنامه خدا برای نجات بشر را متوقف کند.

اما با وجود اینکه همه چیز برنامه ریزی و از پیش تعیین شده است، بازهم نمی توان یهودا را از مجازات عمل خود مبرا کرد. یهودا انتخاب کرد و همین انتخاب دلیل لعنت و نفرین او شد. در عین حال، انتخاب ها با برنامه خداوند کاملا هماهنگ هستند. خداوند نه تنها کارهای خوب بلکه کارهای بد انسان را هم برای انجام برنامه هایش کنترل می کند. در اینجا می بینیم که عیسی مسیح یهودا را نفرین می کند، و این درحالی است که یهودا سه سال با عیسی مسیح همراه بود، بنابراین فرصت های بسیار زیادی برای توبه و رستگاری داشت. حتی پس از کار بسیار وحشتناکی که انجام داد می توانست زانو بزند و از خدا تقاضای بخشش کند اما این کار را نکرد. شاید فقط از روی ترس، احساس پشیمانی به او دست داده باشد و به همین دلیل پولی که گرفته بود را به فریسی ها پس داد، اما او هرگز توبه نکرد و ترجیح داد خودخواهانه ترین کار یعنی خودکشی را انجام دهد (متی فصل 27 آیه های 5 تا 8).

یوحنا فصل 17 آیه 12 درباره یهودا می گوید، «تا وقتی كه در اين دنيا بودم، با قدرت تو از ايشان خوب مواظبت كردم و تمام كسانی را كه به من سپردی، حفظ نمودم به طوری كه هيچكدام از دست نرفت، مگر آن پسر جهنمی كه كتاب آسمانی دربارهٔ او پيشگويی كرده بود». در یک مقطع زمانی یهودا باور کرد که عیسی پیامبر است و حتی ممکن است به مسیح بودن او نیز ایمان داشته است. عیسی مسیح شاگردان را فرستاد تا پیام انجیل را بشارت داده و معجزات انجام دهند (لوقا فصل 9 آیه های 1 تا 6). یهودا نیز عضوی از این گروه بود. یهودا ایمان داشت، اما نه آن ایمان واقعی که باعث رستگاری شود. یهودا هرگز نجات را دریافت نکرد، اما برای مدتی پیرو عیسی مسیح بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یهودا اسخریوطی نجات پیدا کرد / رستگار شد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries