settings icon
share icon
سوال

برکت در اساس کتاب مقدس به چه چیزی گفته می شود؟

جواب


در کتاب مقدس کلمات متعددی وجود دارند که معمولا به «برکت» یا «برکت دادن/گرفتن» ترجمه شده اند. «بَرَک» یک کلمه عبری است که اغلب به «برکت» ترجمه شده است و به معنی ستایش، تبریک گفتن، درود و یا حتی برای نفرین هم به کار می رود. این کلمه برای اولین بار در پیدایش فصل 1 آیه 22 جایی که خداوند موجودات دریایی و پرندگان را برکت می دهد استفاده شده است، خداوند به آنها می گوید روی زمین مفید باشند و زیاد شوند. در آیه 28 نیز خداوند به آدم و حوا برکت می دهد، در کنار آن هم باید بر خلقت خدا تسلط پیدا می کردند. خدا ابراهیم را برای رفتن به سرزمین موعود فراخواند (پیدایش فصل 12 آیه های 1-3)، و به او قول برکت داد، نام او را بزرگ گردانید، و قول داد تا از طریق او به همه ملت های روی زمین برکت دهد. برکات این بخش در مورد خوشبختی و آسایش برای ابراهیم و دیگران می باشد. در پیدایش فصل 22 آیه های 16-18، خداوند باز هم ابرام را برای فرمانبرداری از او برکت می دهد.

خداوند تنها کسی نیست که برکت می دهد. هنگامی که ربکا با اسحاق ازدواج کرد و از خانواده اش جدا شد (پیدایش فصل 24 آیه 60)، او را با این حرف برکت دادند، «اميدواريم مادرِ فرزندان بسياری شوی! اميدواريم نسل تو بر تمام دشمنانت چيره شوند.» اسحاق در بستر مرگ به فرزندش یعقوب برکت می دهد: «خدا باران بر زمينت بباراند تا محصولت فراوان باشد و غله و شرابت افزوده گردد. قومهای بسياری تو را بندگی كنند، بر برادرانت سَروَری كنی و همهٔ خويشانت تو را تعظيم نمايند. لعنت بر كسانی كه تو را لعنت كنند و بركت بر آنانی كه تو را بركت دهند» (پیدایش فصل 27 آیه های 28-29).

ایشر کلمه عبری دیگری برای برکت است که به خوشبختی و سعادت ترجمه می شود. ایوب فصل 5 آیه 17 می گوید، «خوشا به حال كسی كه خدا تنبيه‌اش می‌كند. پس وقتی او تو را تنبيه می‌نمايد، دلگير نشو .» این برکت نشان دهنده این حقیقت است که دست خداوند در کار است و ما را در راه درست هدایت می کند. تنبیه الهی در واقع عشق او به ما را نشان می دهد، مانند والدینی که فرزند خودشان که در حال بازی در وسط خیابان است را تادیب می کنند. مزامیر فصل 1 آیه های 1-3 این مطلب را به این شکل بسط می دهد، « خوشا به حال كسی كه با بدكاران مشورت نمی‌كند و راه گناهكاران را در پيش نمی‌گيرد و با كسانی كه خدا را مسخره می‌كنند همنشين نمی‌شود، بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروی می‌كند و شب و روز در آنها تفكر می‌نمايد.ئاو همچون درختی است كه در كنار نهرهای آب كاشته شده و به موقع ميوه می‌دهد و برگهايش هرگز پژمرده نمی‌شود؛ كارهای او هميشه ثمربخش است. » کتاب مزامیر سرشار از این برکات است و به همه کسانی که خدا را دوست دارند و به او احترام می گذارند تعلق می گیرد.

در عهد جدید، دو کلمه یونانی وجود دارد که به برکت ترجمه می شود. ماکاریوس به مفهوم خوشبختی و سعادتی است که عنوان کردیم. برکت عنوان شده در متی فصل 5 و لوقا فصل 6 سعادتمندی و کامیابی کسانی را توصیف می کند که موفقیت و اهداف خود را در خدا پیدا می کنند. همانطوری که مزامیر می گوید، بهترین زندگی را خدا دوستان و خدا ترسان (ترسی از روی احترام) و کسانی خواهند داشت که زندگی خود را بر اساس کلام او پیش می برند. رومیان فصل 4 آیه های 6-8 این برکت را به همه کسانی مرتبط می کند که گناهان شان بخشیده شده است، آنها از احیای رابطه خود با خداوند آگاهی دارند. یولوگئو بیشتر بر روی کلمات یا تعریف خوشایندی است که به دیگران ابراز می شود و همچنین شامل برکتی است که در رابطه با خوراک خود می گوییم (متی فصل 26 آیه 26). افسسیان فصل 1 آیه 3 خدا را برای همه برکاتی که در عیسی مسیح به ما داده است مبارک می داند. اول پطرس فصل 3 آیه 9 به ما می گوید برای کسانی که با ما بدرفتاری می کنند دعای خیر و برکت کنید، برای اینکه ما فرخوانده شده ایم تا از خدا برکت دریافت کنیم.

در نتیجه برکت ابراز نیت خوب و آرزوی سعادت برای دیگران است، و همچنین آرزوی شرایطی که آن نیت خوب محقق شود. برنامه اصلی خدا برای مخلوقاتش و البته انسان، کامیابی، آرامش و موفقیت بود اما با ورود گناه به دنیا این طراحی و برنامه خراب شد. برکت دادن یک آرزو و درخواست برای احیای لطف خدا در حق دیگران یا ابراز ذات خوب اوست. برکت متعالی و نهایی خداوند به انسان این است که از طریق ایمان به پسرش عیسی مسیح بخشش و زندگی جدید دریافت کند. برکات مادی که هر روزه مصرف می کنیم موقتی هستند اما برکت روحانی که با ایمان عیسی مسیح دریافت می کنیم نامحدود و ابدی هستند. همانطوری که نویسنده مزامیر گفت، « خوشا به حال كسی كه خدای يعقوب مددكار اوست و اميدش بر يهوه، خدای او می‌باشد » (مزامیر فصل 146 آیه 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

برکت در اساس کتاب مقدس به چه چیزی گفته می شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries