settings icon
share icon
سوال

عشتاروت چه کسی بود؟

جواب


عشتاروت الهه بزرگ باستانی سوریه، فنیقیه و کنعان بود که مورد پرستش قرار می گرفت. فنیقی ها او را با نام عشتاروت، آشوری ها با نام ایشتار می شناختند و فلسطینی ها معبدی به نام اشیره داشتند (اول سموئیل فصل 31 آیه 10). به دلیل ناکامی اسرائیلی ها در شکست دادن کنعانی ها، پرستش عشتاروت و غارت اسرائیل با مرگ یوشع آغاز شد (داوران فصل 2 آیه 13).

یک تنه بدون عضو درخت که در زمین کاشته شده بود نمایانگر اشیره بود. تنه درخت معمولا به عنوان سمبلی از الهه، کنده کاری می شد. مکان های پرستش به دلیل ارتباطی که با درختان کنده کاری شده داشت باغ (بیشه) نامید می شد. کلمه عبری اشیره (اشریم به صورت جمع) هم به الهه و هم به بیشه درختان اشاره می کند. یکی از کارهای زشتی که منسی انجام داد این بود که « او حتی بت شرم‌آور اشيره را در خانهٔ خداوند بر پا نمود» (دوم پادشاهان فصل 21 آیه 7).

اشیره به عنوان الهه ماه، اغلب همسر بعل (خدای خورشید) در نظر گرفته می شد (داوران فصل 3 آیه 7، فصل 6 آیه 28، فصل 10 آیه 6، اول سموئیل فصل 7 آیه 4، فصل 12 آیه 10). اشیره همچنین به عنوان الهه عشق و جنگ نیز پرستش می شد و گاهی به عنات (دیگر الهه کنعانی) مرتبط می شد. پرستش اشیره به دلیل ربط آن به حس شهوانی و مراسم روسپی گری مقدس، مورد توجه قرار می گرفت. کاهنان زن و مرد اشریه به جادوگری و پیشگویی نیز می پرداختند.

خداوند از طریق موسی پرستش اشیره (عشتارت) را ممنوع کرد. قانون شریعت دستور داد تا هرگز این مجسمه ها نزدیک قربانگاه خداوند قرار داده نشوند (تثنیه فصل 16 آیه 21). با وجود هشدارهای خداوند، پرستش اشیره مشکل همیشگی اسرائیل بود. سلیمان به بت پرستی روی آورد و عشتاروت، الهه صیدونی ها، را پرستش کرد (اول پادشاهان فصل 11 آیه 5، 33). بعدها ایزابل حتی با پرداخت هزینه های 400 نبی اشیره پرستش آن را بیشتر رواج داد (اول پادشاهان فصل 18 آیه 19). در یک مقطع تاریخی، اسرائیل شاهد جنگ مذهبی بر ضد اشیره به رهبری جدعون (داوران فصل 6 آیه های 25 تا 30)، آسا شاه (اول پادشاهان فصل 15 آیه 13)، و یوشا شاه (دوم پادشاهان فصل 23 آیه های 1 تا 7) بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عشتاروت چه کسی بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries