settings icon
share icon
سوال

روح هفتگانه خداوند چیست؟

جواب


روح هفتگنه خداوند در مکاشفه فصل 1 آیه 4، فصل 3 آیه 1، فصل 4 آیه 5، و فصل 5 آیه 6 عنوان شده است. روح هفتگانه خداوند به طور واضح معرفی نشده است بنابراین نمی توان در این مورد نظر قطعی داد. در مکاشفه فصل 1 آیه 4، روح هفتگانه در پیشگاه تخت خدا قرار دارد. مکاشفه فصل 3 آیه 1 می گوید روح هفتگانه خداوند نزد عیسی مسیح است. مکاشفه فصل 4 آیه 5 روح هفتگانه خداوند را به هفت چراغ ربط می دهد که در پیشگاه خداوند قرار دارند. مکاشفه فصل 5 آیه 6 روح هفتگانه را هفت چشم بره می نامد و می گوید به تمام نقاط جهان فرستاده شد.

حداقل سه تفسیر احتمالی از روح هفتگانه خدا وجود دارد. اولین تفسیر این است که روح هفتگانه سمبولی از روح القدس هستند. کتاب مقدس، مخصوصا کتاب مکاشفه، از عدد هفت به عنوان نماد کامل و بی نقص بودن استفاده می کند. اگر منظور از هفت در روح هفتگانه این باشد پس دیگر به هفت روح جداگانه خدا اشاره نمی کند بلکه به کمال و بی نقصی روح القدس اشاره می کند. تفسیر دوم این است که روح هفتگانه به هفت فرشته، احتمالا سرافیم و کروبی اشاره می کند. این تفسیر با توضیحات دیگر کتاب مکاشف درباره فرشتگان متناسب است (مکاشفه فصل 4 آیه های 6 تا 9، فصل 5 آیه های 6 تا 14، فصل 19 آیه های 4 تا 5).

سومین تفسیر احتمالا بر اساس اشعیا فصل 11 آیه 2 است که می گوید: «روح خداوند بر آن شاخه قرار خواهد گرفت، يعنی روح حكمت و فهم، روح مشورت و قوت، و روح شناخت و ترس از خداوند». این آیه احتمالا می تواند توضیحی برای روح هفتگانه خدا باشد: 1- روح خداوند، 2- روح حکمت ، 3- روح فهم، 40 روح مشورت، 5- روح قوت، 6- روح شناخت، 7- روح ترس از خدا. کتاب مقدس مشخصا به ما نمی گوید که روح هفتگانه چه چیزهایی یا چه کسانی هستند، اما به نظر می رسد که اولین تفسیر مبنی بر اینکه روح القدس می باشند محتمل ترین تفسیر است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روح هفتگانه خداوند چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries