settings icon
share icon
سوال

آیا امکان دارد یک مسیحی مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت برود؟

جواب


کتاب مقدس به ما می گوید که «نفرين، بر كسی كه مستحق آن نيست اثری ندارد و مانند گنجشک يا پرستويی است كه اينسو و آنسو پرواز می‌كند و در جايی نمی‌نشيند» (امثال فصل 26 آیه 2). این بدین معناست که لعنت های احمقانه تاثیری ندارند. خدا اجازه نمی دهد که فرزندانش زیر لعنت قرار گیرند. خدا حاکم است. هیچ کس قدرت لعنت کردن کسی را که خدا تصمیم گرفته او را برکت دهد، ندارد. خدا تنها کسی است که قادر به صادر کردن حکم داوری است.

«جادو» در کتاب مقدس همواره به شکل منفی توصیف شده است. تثنیه فصل 18 آیه های 10-11 کسانی را برمی‌شمرد که جادو و کارهای مشابه دیگری انجام می‌دهند و ایشان را «در نظر یهوه کراهت آور» می‌داند، به عنوان مثال کسانی که کودکان را قربانی می‌کنند، جادوگر، فالگیر، افسونگر یا غیبگو (از طریق ایجاد رابطه با مردگان). میکاه فصل 5 آیه 12 می گوید که خدا جادوگران و فالگیران را نابود خواهد کرد. مکاشفه فصل ۱۸ جادو را نوعی فریب می‌داند که ضد مسیح و «شهر بزرگ بابلِ او» از آن استفاده خواهند کرد (آیه های ۲۱-۲۴). هرچند در زمانهای آخر فریب آنقدر زیاد خواهد شد که حتی اگر خدا ما را حفظ نمی‌کرد، برگزیدگان نیز در دام فریب می‌افتادند (متی فصل 24 آیه 24). خدا به کلی شیطان، ضد مسیح و تمام کسانی که از او پیروی می‌کنند را نابود خواهد کرد (مکاشفه، فصلهای ۱۹-۲۰).

یک مسیحی به عنوان خلقتی جدید در عیسی مسیح تولد تازه پیدا کرده است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17) و ما در حضور مداوم روح القدس قرار داریم، کسی که در ما ساکن است و در محافظت اوست که حیات داریم (رومیان فصل 8 آیه 11). لازم نیست در مورد هرگونه جادو و نفرین از سوی بت پرستان بر خود نگران باشیم. افسونگری (وودو)، جادوگری، سِحر و لعنتها هیچ قدرتی بر ما ندارند، زیرا آنها از شیطان می‌ آیند و ما می دانیم که «در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قوی‌تر است» (اول یوحنا فصل 4 آیه 4). خدا بر او غلبه یافته و ما آزاد شده‌ایم تا خدا را بدون ترس بپرستیم (یوحنا فصل 8 آیه 36). «خداوند نور و نجات من است، از كه بترسم؟ خداوند حافظ جان من است از كه هراسان شوم؟» (مزامیر فصل 27 آیه 1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا امکان دارد یک مسیحی مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت برود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries