settings icon
share icon
سوال

ده فرمان کدامند؟

جواب


ده فرمان ده قانون در کتاب مقدس هستند که خدا به ملت اسرائیل بعد از مدت کوتاهی بعد از خروج از مصر داد. ده فرمان در واقع خلاصه ای از 613 فرمان در قوانین عهد قدیم است. اولین چهار فرمان در رابطه با خداست. شش فرمان آخر در مورد رابطه انسان ها با یکدیگر است. ده فرمان در کتاب خروج فصل 20 آیه های 1-17 و تثنیه فصل 5 آیه های 6-21 در کتاب مقدس به ثبت رسیده است.

1) «تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد» این فرمان مخالف پرستش هر خدایی بغیر از خدای حقیقیست و همه خدایان دیگر خدایان دروغین هستند.

2) «هیچگونه بتی بشکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. دربرابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند، خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند، تا هزار پشت رحمت می کنم». این فرمان مخالف ساختن بت و ساختن نمادی دیدنی از خداست. ما نمی توانیم تصویری را خلق کنیم که خدا را بطور دقیق به تصویر بکشد. ساختن بتی که نماد خدا باشد مثل پرستش خدایان دروغین است.

3) «از نام من که خداوند، خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می کنم». این فرمان مخالف این است که اسم خدا را بیهوده به زبان بیاوریم. ما نباید اسم خدا را سبک کنیم. ما باید به اسم خدا احترام بگذاریم و به روش های مختلف اسم او را جلال دهیم.

4) «روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته شش روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کار نکن، نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه کنیزت، نه مهمانانت و نه چهارپایانت. چون خداوند در شش روز، آسمان و زمین و هر چه را که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید. پس او روز سبت را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود». این فرمانیست که در مورد سبت (شنبه، آخرین روز هفته) به عنوان روز مخصوص خداوند است.

5) «پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند، خدای تو به تو خواهد بخشید، عمر طولانی داشته باشی». این فرمانیست که بر اساس آن همیشه باید به پدر و مادر احترام گذاشت.

6) «قتل نکن» این فرمانیست مخالف قتل عمد انسانی دیگر.

7) «زنا نکن» این فرمانیست مخالف داشتن رابطه جنسی با کسی غیر از با همسر خود.

8) «دزدی نکن» این فرمانیست مخالف برداشتن هر چیزیست که صاحب آن نیستید.

9) «دروغ نگو» این فرمانیست که مخالف شهادت دادن به دروغ است. در واقع این فرمان برخلاف دروغگوییست.

10) «چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ، و اموال همسایه ات نباش». این فرمانیست که می گوید نباید به آن چیزی که مالک آن شخص دیگریست طمع داشته باشیم. طمع می تواند به شکستن یکی از فرمانهای بالا بینجامد، یعنی قتل، زنا، و دزدی. اگر انجام کاری اشتباه است، اشتیاق به انجام آن هم اشتباه است.

خیلی از مردم به اشتباه به ده فرمان بعنوان یک سری قانون نگاه می کنند که اگر آنها را دنبال کنند، بعد از مرگ ورود آنها را به بهشت تضمین می کند. بر عکس، منظور از ده فرمان این است که مردم متوجه شوند که نمی توانند قانون را کاملا رعایت کنند (رومیان فصل 7 آیه های 7-11)، و در نتیجه به لطف و بخشش خدا نیاز دارند. برخلاف ادعای مرد ثروتمند جوان در متی فصل 19 آیه 16، هیچکس نمی تواند کاملا از ده فرمان اطاعت کند(جامعه فصل 7 آیه 20). ده فرمان نشان می دهد که ما همه گناه کرده ایم (رومیان فصل 3 آیه 23) و به بخشش و لطف خدا که تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است نیاز مندیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ده فرمان کدامند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries