جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟


سوال: جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟

جواب:
موضوع جنگهای صلیبی یکی از تکرار شونده ترین بحثها بر ضد ایمان مسیحی بوده است. برخی از تروریستهای اسلامی ادعا می کنند که حملات تروریستی شان انتقام گیری به خاطر آنچه است که مسیحیان در جنگهای صلیبی انجام داده اند. بنابراین، جنگهای صلیبی چه بودند، و چرا باید به عنوان مشکلی به این بزرگی برای ایمان مسیحی نگریسته شود؟

اول از همه، جنگهای صلیبی را نباید "جنگهای صلیبی مسیحی" نامید. اکثر افرادی که در جنگهای صلیبی شرکت داشتند حقیقتاً مسیحی نبودند، حتی با وجود اینکه ادعایش را می کردند. نام مسیح بوسیله اعمال بسیاری از شرکت کنندگانِ در جنگهای صلیبی مورد سوء استفاده و هتک حرمت قرار گرفت. دوم اینکه، جنگهای صلیبی تقریباً در بین سالهای 1095 تا 1230 میلادی رخ داد. چرا باید اقدامات غیر کتاب مقدسی این به اصطلاح مسیحیان که صدها سال پیش صورت گرفته بوده هنوز بر ضد مسیحیان امروزی اعمال شود؟

سوم، نه اینکه این یک عذر موجهی باشد، اما مسیحیت تنها دینی نیست که گذشته ی خشونت آمیزی داشته. در واقع، جنگهای صلیبی پاسخی بودند به هجومهای مسلمانان به سرزمینی که در ابتدا دست مسیحیان بود. تقریباً از سالهای 200 تا 900 میلادی، سرزمین اسرائیل، اردن، مصر، سوریه، و ترکیه در ابتدا تحت سکونت مسیحیان بود. وقتی اسلام قدرت گرفت، مسلمانان به این سرزمینها هجوم آوردند و به طرز وحشیانه ای بر مسیحیانی که در آن سرزمینها زندگی می کردند ستم کرده، آنها را اسیر و تعبید کرده و حتی آنان را به قتل رساندند. در واکنش، کلیسای کاتولیک روم و امپراطورها و پادشاهان "مسیحی" از اروپا دستور جنگهای صلیبی را برای بازپس گیری سرزمینهایی که مسلمانان گرفته بودند دادند. اقداماتی که خیلی از به اصطلاح مسیحیان در جنگهای صلیبی صورت دادند با این حال اسفناک بود. هیچ توجیه کتاب مقدسی برای فتح سرزمینها، کشتن غیر نظامیان، و نابودی شهرها در نام عیسی مسیح وجود ندارد. در عین حال، اسلام دینی نیست که بتواند از موضع بی گناهی در این مقولات سخن بگوید.

در جمع بندی می توان گفت که جنگهای صلیبی تلاشهایی بودند در قرون 11 تا 13 میلادی برای پس گیری سرزمینهایی در خاور میانه که تحت تصرف مسلمانان قرار داشت. جنگهای صلیبی وحشیانه و شریرانه بود. بسیاری از مردم مجبور شدند که به مسیحیت بگروند. اگر امتناع می کردند، کشته می شدند. ایده ی فتح یک سرزمین از طریق جنگ و خشونت در نام عیسی کاملاً غیر کتاب مقدسی است. بسیاری از اعمالی که در جنگهای صلیبی صورت گرفت کاملاً متضاد بود با هر آنچه که ایمان مسیحی برای آن می ایستد.

وقتی که به خاطر جنگهای صلیبی، ایمان مسیحی از سوی آتئیستها (خداناباوران)، اگنوستیکی ها (ندانم گرایان)، شکاکان، و مذاهب دیگر مورد حمله واقع می شود، چطور می توانیم پاسخ دهیم؟ ما می توانیم به شیوه های زیر پاسخ دهیم: 1) آیا می خواهی برای اعمال مردمی که بیش از 900 سال پیش می زیستند مسئول باشی؟ 2) آیا می خواهی مسئول اعمال هر کسی باشی که ادعا می کند نماینده ی ایمان تو است؟ تلاش برای مقصر دانستن تمام مسیحیت به خاطر جنگهای صلیبی به منزله مقصر دانستن تمام مسلمانان به خاطر تروریسم اسلامی است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟