settings icon
share icon
سوال

دولوروسا (مسیر اندوه) چیست؟

جواب


دولوروسا به معنای «مسیر رنج و اندوه» می باشد و مسیری در اورشلیم است که خدای ما عیسی مسیح در روز مصلوب شدن از کاخ فرمانداری پیلاطوس (پراتوریوم) تا جلجتا یعنی محلی که مصلوب شد طی کرد (متی فصل 27 آیه های 2-26). سربازان رومی عیسی مسیح را پس از محاکمه توسط پیلاطوس، کتک زدند، مسخره کردند و روی او آب دهان انداختند (متی فصل 27 آیه های 26-31). سپس او را واردار کردند تا صلیب خود را در خیابان های اورشلیم تا جلجتا حمل کند (متی فصل 27 آیه های 32-50). امروز دولوروسا با چهارده ایستگاه به یاد چهارده رویدادی که گفته می شود در آن روز در مسیر اتفاق داده نشانه گذاری شده است. دست کم پنج عدد از این رویدادها در کتاب مقدس عنوان نشده است و از روایات کاتولیک روم سرچشمه می گیرند. مکان واقعی رویدادهایی مانند شلاق خوردن در مسیر (یوحنا فصل 19 آیه های 1-3) و حمل صلیب توسط شمعون قیروانی (متی فصل 27 آیه 32) در کتاب مقدس مشخص نشده است.

کتاب مقدس مشخصا حرفی از دولوروسا عنوان نکرده است. همه آن چیزی که کتاب مقدس به ما می گوید این است که عیسی مسیح صلیب خود را از کاخ فرمانداری پیلاطوس تا جلجتا جایی که مصلوب شد حمل کرد. نمی توان مکان این دو محل را به طور قطع مشخص کرد اما آن مسیر هرچه و هرکجا که بودند واقعا مسیر رنج و اندوه بود. درد جسمانی و شلاقی که مسیح متحمل شد در برابر دردی که برای به دوش کشیدن بار واقعی یعنی بار گناهان ایمانداران تحمل کرد چیزی نبود. او بار گناهان ما را بر دوش خود به روی صلیب برد و جزای آنها را پرداخت کرد.

به همه ما مسیحیان که درباره مسیر رنج و اندوه (دولوروسا) عیسی مسیح تفکر می کنیم یادآوری می کند که نجات چه هدیه گران بهایی است و به چه قیمتی (خون عیسی مسیح) برای ما فراهم شده است. « برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم» (اشعیا فصل 53 آیه 5). ما وقتی به دردها و رنج های عیسی مسیح و بهایی که به جای ما پرداخت کرد و ما هرگز توان پرداخت آن را نداشتیم فکر می کنیم، کاری جز ستایش او و اطاعت از او در زندگی نمی توانیم انجام دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دولوروسا (مسیر اندوه) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries