settings icon
share icon
سوال

چرا خدا اسرائیل را برگزید تا قوم او شود؟

جواب


در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه فصل 7 آیه های 7-9 کلام خدا به ما می گوید، «شما كوچكترين قوم روی زمين بوديد، پس او شما را بسبب اينكه قومی بزرگتر از ساير قوم‌ها بوديد برنگزيد و محبت نكرد، بلكه به اين دليل كه شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را كه با پدرانتان بسته بود بجا آورد. بهمين دليل است كه او شما را با چنين قدرت و معجزات عجيب و بزرگی از بردگی در مصر رهانيد. پس بدانيد كه تنها خدايی كه وجود دارد خداوند، خدايتان است و او همان خدای امينی است كه تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پيوسته كسانی را كه او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌كنند محبت می‌نمايد».

خدا ملت اسرائیل را انتخاب کرد تا از آن قوم، عیسی مسیح بدنیا بیاید – یعنی نجات دهنده از گناه و مرگ (یوحنا فصل 3 آیه 16). بعد از اینکه آدم و حوا در گناه افتادند (پیدایش فصل 3)، خدا وعده آمدن مسیح را داد. سپس خدا تایید کرد که مسیح از نسل ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بدنیا می آید (پیدایش فصل 12 آیه های 1-3). عیسی مسیح دلیل اصلی خدا برای برگزیدن اسرائیل به عنوان قوم خود بود. خدا احتیاج نداشت که قوم خاصی داشته باشد، اما او این روش را انتخاب کرد. عیسی باید از یک قومی به این جهان می آمد، و خدا قوم اسرائیل را برای اینکار انتخاب کرد.

بهر حال، دلیل خدا برای انتخاب ملت اسرائیل تنها برای آمدن مسیح نبود. اشتیاق خدا برای قوم اسرائیل این بود که آنها بروند و به دیگران هم درمورد او بگویند. قوم اسرائیل قرار بود ملتی از کاهنان، انبیا، و بشارت دهندگان برای همه دنیا باشند. هدف خدا این بود که قوم اسرائیل قوم مجزایی باشد، ملتی که دیگران را به طرف خدا و مسیح که نجات دهنده وعده داده شده بود هدایت کنند. قوم اسرائیل در بیشتر قسمتهای این وظیفه شکست خوردند. بهر حال منظور اصلی خداوند برای قوم اسرائیل، به عنوان قومی که مسیح از آن به دنیا آمد، تمام و کمال در شخص عیسی مسیح انجام شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خدا اسرائیل را برگزید تا قوم او شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries