settings icon
share icon
سوال

چرا خداوند روح پلید را برای عذاب دادن شائول فرستاد؟

جواب


«روح خداوند از شائول دور شد و به جای آن روح پليد از جانب خداوند او را سخت عذاب می‌داد» (اول سموئیل فصل 16 آیه 14). این مطلب در اول سموئیل فصل 16 آیه های 15 تا 16 و 23 ، فصل 18 آیه 10 و فصل 19 آیه 9 نیز عنوان شده است. خداوند یک روح پلید شیطانی را برای عذاب شائول فرستاد. شائول در دو مورد مستقیما از خدا نافرمانی کرده بود (اول سموئیل فصل 13 آیه های 1 تا 14 ، فصل 15 آیه های 1 تا 35). بنابراین خداوند روح خود را از او جدا کرد و اجازه داد تا روح پلید عذابش دهد. شیطان و ارواح پلید او همیشه درصدد حمله به شائول بودند و خداوند به آنها این اجازه داد.

و حال این سوال پیش می آید که آیا خداوند امروز هم ارواح پلید را برای عذاب مردم می فرستد؟ مثال هایی در عهد جدید از کسانی وجود دارند که برای تنبیه به شیطان و ارواح پلید سپرده شدند. خداوند اجازه تا حنانیا و سفیره از روح شیطان پر شوند تا سرمشقی برای کلیسای اولیه باشند (اعمال رسولان فصل 5 آیه های 1 تا 11). مردی در کلیسای قرنتس مرتکب زنای با محارم شده بود و خداوند به رهبران کلیسا دستور داد او را به شیطان بسپارند تا ذات گناهکار او از بین برود و نجات یابد (اول قرنتیان فصل 5 آیه های 1 تا 5). روح القدس عیسی مسیح را به بیابان برد تا توسط شیطان آزمایش شود (متی فصل 4 آیه های 1 تا 11). خداوند اجازه داد فرستاده شیطان پولس را عذاب دهد تا به دلیل مکاشفات خارق العاده روحانی دچار غرور نشود و فقط به خدا تکیه کند (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7).

اگر خداوند اجازه می دهد تا امروز هم ارواح پلید ما را عذاب دهند اما فقط به یک دلیل است و آن هم برای خیریت و منفعت خود ما است (رومیان فصل 8 آیه 28). اگرچه ارواح پلید، شیطانی هستند اما همچنان زیر قدرت خداوند قرار دارند. همانطورکه در داستان ایوب می بینیم، شیطان و دستیارانش تا اندازه ای که خدا اجازه می دهد آزادی عمل دارند (ایوب فصل 1 آیه 12 و فصل 2 آیه 6). آنها هرگز مستقل از قدرت و حاکمیت خدا و خارج از برنامه او کاری را نمی توانند انجام دهند. اگر ایمانداران گمان می کنند ارواح پلید آنها را شکنجه می دهند، اولین کاری که باید انجام دهند توبه از همه گناهان است. سپس باید از خدا طلب حکمت کنیم تا متوجه درسی که از این موقعیت گرفته ایم بشویم. سپس باید تابع هرآنچه خداوند اجازه وجود آن را به زندگی ما داده بشویم و ایمان داشته باشیم که نتیجه آن ساختن ایمان ما و جلال خداوند خواهد بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خداوند روح پلید را برای عذاب دادن شائول فرستاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries