settings icon
share icon
سوال

مُبَلغ مسیحی کیست؟

جواب


مُبَلغ کسی است که خبرهای خوب را اعلام می کند؛ به عبارت دیگر، بشارت دهنده انجیل یا میسیونر. شخصی که هدیه بشارت دارد به مکان های مختلف سفر می کند، پیام انجیل را بشارت می دهد و مردم را به توبه فرا می خواند. نویسندگان چهار انجیل – متی، مرقس، لوقا، یوحنا – را گاهی مبلغ مسیحی نیز می نامند برای اینکه خدمات عیسی مسیح، یا در واقع خبر خوش، را ثبت کردند.

افسسیان فصل 4 آیه های 11-13 می گوید، «به اين ترتيب، او عطايا و استعدادهای خاصی به ما بخشيد: به بعضی از ما، عطای خاص يک رسول را داده است؛ به عده‌ای اين عطا را داده است كه از خدا پيغام دريافت كنند و آن را به ديگران اعلان نمايند، به برخی استعداد فوق‌العاده داده است كه مردم را به سوی خدا هدايت كنند و به برخی ديگر اين توانايی را داده است كه مانند يک شبان، از قوم خدا مراقبت كنند و ايشان را رهبری نمايند و تعليم دهند. مسيح اين عطايا را با اين هدف به ما می‌بخشد كه ايمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت كنند و باعث پيشرفت كليسا يعنی بدن او گردند و كليسا به رشد و كمال لازم برسد؛ تا سرانجام همهٔ ما در ايمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده، رشد كنيم و به پری مسيح برسيم.» فیلیپ در اعمال رسولان فصل 21 آیه 8 به عنوان یک مبلغ معرفی می شود. پولس تیموتائوس را تشویق می کند تا کار تبلیغ و بشارت را به خوبی انجام دهد (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 5). کلمه مبلغ تنها سه کاربرد در کل کتاب مقدس دارد. برخی را می توان به دلیل تبلیغ و بشارت پیام خوش مبلغ نامید مانند خود عیسی مسیح (لوقا فصل 20 آیه 1) و پولس (رومیان فصل 1 آیه 15)، اما فیلیپ کسی است که در کتاب مقدس به طور خاص از او به عنوان مبلغ نام برده شده است.

فیلیپ یکی از هفت تنی بود که به عنوان شماس (خادم) انتخاب شد تا رسولان بتوانند به کار تعلیم و دعا بپردازند (اعمال رسولان فصل 6 آیه های 2-4). فیلیپ در قیصریه ساکن شد و به مدت بیست سال در آن شهر تا قبل از اینکه پولس به آنجا برود زندگی می کرد (اعمال رسولان فصل 21). کار بشارتی پیشین فیلیپ در سامره بود (اعمال رسولان فصل 8 آیه های 4-8). او پیام مسیح را به اهالی سامره بشارت داد (آیه 5) و معجزاتی مانند بیرون کردن ارواح ناپاک و شفای لنگان و مفلوجان را انجام داد. قابل ذکر است که او تعمید با آب در نام مسیح را نیز انجام می داد اما تعمید با روح القدس تا قبل از اینکه شاگردان به سامره برسند اتفاق نیفتاد.

حضور پطرس و یوحنا در سامره و تعمید ایمانداران آنجا با روح القدس (اعمال رسولان فصل 8 آیه 17) خدمت بشارتی فیلیپ در آنجا را تایید می کند. فیلیپ، به عنوان یک مبلغ، پیام انجیل را بشارت داد، در نتیجه اهالی سامره ایمان آوردند و روح القدس را دریافت کردند و به گرمی در کلیسا پذیرفته شدند. جایی که قبلا خصومت و تفرقه بین یهودیان و سامریان بود حال پیوندی از دوستی و محبت برقرار شده بود (کولسیان فصل 3 آیه 14). تلاش های جسورانه فیلیپ زمینه را در شنوندگان خود مهیا کرد تا با ایمان روح القدس را دریافت کنند. مبلغان مردم را برای دریافت نجات آماده می کردند.

خدمت فیلیپ در اعمال رسولان فصل 8 با هدایت او توسط یک فرشته به بیابان غزه ادامه پیدا کرد. او در راه خزانه دار حبشه را ملاقات می کند – کسی که در دربار ملکه حبشه نفوذ زیادی داشت. فیلیپ کلام خدا را برای خزانه دار توضیح داد و او نجات را دریافت کرد. فیلیپ او را تعمید داد و سپس روح القدس فیلیپ را همراه خود برد (اعمال رسولان فصل 8 آیه 39). سپس «فيليپ خود را در شهر اشدود يافت. پس هم در آنجا و هم در شهرهای سر راه خود، پيغام خدا را به مردم رساند تا به شهر قيصريه رسيد» (آیه 40). فیلیپ هرجایی که می رفت پیام انجیل را به دیگران می رساند، این کاری است که مبلغ انجام می دهد.

به تیموتائوس گفته شد کار بشارتی خود را به خوبی انجام دهد تا مردم برای نجات آماده شوند (دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 5). این شکل از بشارت پیام انجیل یک فراخوان عمومی برای رسولان و ما برای انجام ماموریت بزرگ است که باید تا آخر زمان انجام شود (متی فصل 28 آیه های 16-20). در یهودا فصل 1 آیه 3، همه مقدسین باید از ایمانی که به آنها داده شده با جدیت دفاع کنند و در آیه 23 از ما خواسته شده تا گمراهان را از آتش مجازات رهايی دهیم.

کار بشارت تا زمانی که کلیسا به شباهت مسیح درآید باید انجام شود (افسسیان فصل 4 آیه 13). پیام خوش باید به اشتراک گذاشته شود؛ و ما بهترین پیام جهان را داریم – مسیح مرد و دوباره زنده شد تا هرکسی که به او ایمان می آورد نجات یابد (رومیان فصل 10 آیه های 9-13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مُبَلغ مسیحی کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries