settings icon
share icon
سوال

عمونی ها چه کسانی بودند؟

جواب


در سرتاسر تاریخ نخستین اسرائیل به عمونی ها اشاره شده است. آنها چه کسانی بودند، اهل کجا بودند، و چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ عمونی ها مردمانی سامی نژاد بودند و ارتباط نزدیکی با اسرائیلی ها داشتند. با وجود این رابطه، آنها بیشتر دشمن یکدیگر محسوب می شدند تا دوست.

لوط، برادرزاده ابراهیم، جد عمونی ها بود. پس از اینکه ابراهیم و لوط از هم جدا شدند (پیدایش فصل 13)، لوط در شهر سدوم ساکن شد. وقتی خداوند سدوم و عموره را برای گناهان شان نابود کرد، لوط و دخترانش به تپه زارهای جنوبی انتهای دریای سرخ گریختند. دختران لوط احتمالا تصور می کردند که تنها انسان های باقیمانده روی زمین هستند، بنابراین پدر خود را مست کردند و با او هم خوابگی کردند (پیدایش فصل 19 آیه های 30-38). دختر بزرگ صاحب فرزندی شد و نام او را موآب (به معنی از پدر) و دختر کوچک نیز صاحب فرزند شد و نام او را بن عمی (پسر قوم من) گذاشت. عمونی ها فرزندان بن عمی هستند، آنها چادرنشین و در قلمرو اردن امروزی زندگی می کردند، شهر عمان پایتخت اردن به ساکنان باستانی آن اشاره می کند.

اموری ها، عمونی ها و موآبی ها در زمان موسی در جلگه های حاصلخیز دره رودخانه اردن سکونت داشتند. عمونی ها از ارائه هر نوع کمکی به اسرائیلی ها خارج شده از مصر سرباز زدند، به همین دلیل خدا آنها را تنبیه کرد (تثنیه فصل 23 آیه های 3-4). اما بعدها زمانی که اسرائیلی ها وارد سرزمین موعود شدند خدا به آنها گفت، « وقتی به سرزمين عمونی‌ها كه از نسل لوط هستند نزديک شديد با آنها كاری نداشته باشيد و با ايشان وارد جنگ نشويد، زيرا هيچ زمينی را از سرزمينی كه به ايشان بخشيده‌ام، به شما نخواهم داد » (تثنیه فصل 2 آیه 19). قبایل اسرائیلی جاد، رئوبین و نیمی از منسی مدعی قلمرو اموری ها در مرزهای عمونی ها شدند.

عمونی ها بت پرست بودند و بتهای ملکوم و مولک را می پرستیدند. خداوند به اسرائیلی ها دستور داد با این بت پرستان ازدواج نکنند چراکه ازدواج با آنها اسرائیلی ها را به بت پرستی می کشاند. سلیمان نافرمانی کرد و با نعمه عمونی ازدواج نمود (اول پادشاهان فصل 14 آیه 21)، او مانند دیگر زنان بت پرست و همانطوری که خدا گفته بود سلیمان را به بت پرستی کشاند (اول پادشاهان فصل 11 آیه های 1-8). مولک خداوندگار آتش با صورتی شبیه گاو بود، تندیس ها او با دستانی دراز شده ساخته می شدند که آماده دریافت قربانیان نوزاد بود. عمونی ها مانند خدایان خود بیرحم بودند. وقتی از ناحاش درخواست صلح شد (اول سموئیل فصل 11 آیه 2)، او به شرطی قبول کرد که چشم راست همه اسرائیلی را درآورد. عاموس فصل 1 آیه 13 می گوید عمونی ها شکم زنان باردار سرزمین های مغلوب را پاره می کردند.

اسرائیلی ها در دوران پادشاهی شائول، عمونی ها را شکست دادند و مطیع خود کردند. داوود این تسط را ادامه داد، پایتخت را محاصره و تحت کنترل کامل خود درآورد. پس از جدایی اسرائیل و یهودا، عمونی ها با دشمنان اسرائیل متحد شدند. آنها در قرن هفتم قبل از میلاد کمی قدرت گرفتند تا اینکه صد سال بعد توسط نبوکدنصر مغلوب شدند. طوبیای عمونی (نحمیا فصل 2 آیه 19) احتمالا فرماندار آن منطقه در زمان فرمانروایی پارسیان بود، ساکنین آنجا مخلوطی از عمونی ها، عرب ها و غیره بودند. در دوران عهد جدید، یهودیان در این سرزمین ساکن شدند و آنجا به سرزمین های آن طرف رود اردن (پِریا) معروف شد. آخرین بار ژوستین شهید در قرن دوم از عمونی ها به عنوان یک ملت مستقل نام برد، او می گوید آنها بسیار زیاد بودند. به نظر می رسد که عمونی ها در دوران رومی ها در جامعه اعراب ادغام شدند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عمونی ها چه کسانی بودند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries