settings icon
share icon
سوال

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟

جواب


مزامیر فصل 87 آیه های 2-3 می گوید، «خداوند آن را بيش از ساير شهرهای اسرائيل دوست دارد. ای شهر خدا، به سخنانی كه خدا در بارۀ تو گفته است گوش كن». بر اساس این آیه، صهیون مترادف است با «شهر خدا»، و جاییکه خدا آن را دوست دارد. صهیون، اورشلیم است. کوه صهیون، تپه ای بلند در سمت جنوب شرقی شهر است که داوود یک دژ در آنجا بنا کرد.

کلمه صهیون که بیش از 150 بار در کتاب مقدس آمده است، اساساً به معنای «قلعه» یا «دژ» می باشد. در کتاب مقدس، صهیون هم شهر داوود است و هم شهر خدا. همانطور که کتاب مقدس به جلو می رود، کلمه «صهیون» از معنای اولیه اش که یک شهر فیزیکی است فاصله گرفته و معنای روحانی تری به خود می گیرد.

اولین اشاره ای که به کلمه «صهیون» در کتاب مقدس شده در دوم سموئیل فصل 5 آیه 7 می باشد: «اما داود و سربازانش آنها را شكست داده، قلعهٔ صهيون را گرفتند. اين قلعه امروز به شهر داود معروف است». بنابراین صهیون در اصل نام دژ کهن یبوسیها در شهر اورشلیم بود. صهیون نه تنها در معنای دژ، بلکه در معنای شهری که دژ در آن قرار داشت نیز به کار می رود. بعد از آنکه داوود «دژ صهیون» را تسخیر کرد، صهیون از آن به بعد «شهر داوود» نامیده شد (اول پادشاهان فصل 8 آیه 1؛ اول تواریخ فصل 11 آیه 5؛ دوم تواریخ فصل 5 آیه 2).

هنگامی که سلیمان معبد را در اورشلیم ساخت، معنای صهیون بسط یافت و شامل معبد و محوطه اطراف آن نیز شد (مزامیر فصل 6 آیه 2؛ فصل 48 آیه های 2، 11-12؛ فصل 132 آیه 13). و همچنین معنی آن در پیشگویی ارمیا فصل 31 آیه 6 نیز آورده شده است، «روزی خواهد رسيد كه ديده‌بانها بر روی تپه‌های افرايم صدا خواهند زد: برخيزيد تا با هم به صهيون نزد خداوند، خدای خود برويم». صهیون در نهایت به عنوان نامی برای شهر اورشلیم، سرزمین یهودا، و مردم اسرائیل به عنوان یک مفهوم کلی بکار رفت (اشعیا فصل 40 آیه 9؛ ارمیا فصل 31 آیه 12؛ زکریا فصل 9 آیه 13).

مهمترین کاربرد واژه «صهیون» در مفهوم الهیاتی و روحانی در کتاب مقدس است. صهیون در عهد قدیم به طور مجازی برای اسرائیل به عنوان قوم خدا بکار رفته است (اشعیا فصل 60 آیه 14). در عهد جدید، کلمه صهیون به پادشاهی روحانی خداوند اشاره می کند. عبرانیان فصل 12 آیه 22 اینگونه می گوید، «اما سروكار شما با اين امور نيست؛ شما به چنين كوهی نزديک نشده‌ايد، بلكه مستقيماً به كوه صهيون و به شهر خدای زنده يعنی اورشليم آسمانی آمده‌ايد. شما وارد محفل شاد گروه بيشماری از فرشتگان شده‌ايد». پطرس با نقل قول از اشعیا فصل 28 آیه 16 به مسیح به عنوان سنگ زاویه ی صهیون اشاره می کند: «در كتاب آسمانی آمده است كه خدا مسيح را خواهد فرستاد تا در خانۀ او، سنگ زاويۀ گرانبها باشد، و هر كه به او ايمان بياورد، نوميد و پشيمان نشود» (اول پطرس فصل 2 آیه 6).

امروزه کوه صهیون به عنوان یک منطقه جغرافیایی در مرکز بحث ها و مشاجره ها می باشد. کتاب مقدس بطور واضح و روشن می گوید که یک روز صهیون دارایی و ملک عیسی مسیح خواهد شد و صهیون، مردم و شهر، احیا خواهند شد. «برخيز ای اورشليم، برخيز و بار ديگر خود را قوی ساز! ای شهر مقدس، لباس زيبايت را بپوش، زيرا ديگر گناهكاران وارد تو نخواهند شد» (اشعیا فصل 52 آیه 1). و «پسران كسانی كه بر تو ظلم كرده‌اند خواهند آمد و در مقابل تو زانو زده، تعظيم خواهند كرد و كسانی كه تو را تحقير كرده‌اند بر پاهايت خواهند افتاد و تو را سجده خواهند كرد. آنها تو را شهر خداوند، خدای مقدس اسرائيل خواهند ناميد» (اشعیا فصل 60 آیه 14).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries