settings icon
share icon
سوال

مسیحیان چه واکنشی باید نسبت به بحران جهانی فقر و گرسنگی داشته باشند؟

جواب


بر اساس آخرین آمارها، بیش از 840 میلیون انسان در دنیا دچار سوء تغذیه هستند. روزانه 26 هزار کودک به دلیل فقر، گرسنگی و بیماری های قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند. نقش یک مسیحی و کلیسا در این شرایط اسف بار چیست؟

مسیحیان باید با بحران جهانی فقر و گرسنگی احساس همدردی داشته باشند. همدردی و محبت واقعی مانند آنچه عیسی مسیح داشت (مرقس فصل 8 آیه 2)، به این معنی که ما از نیازهای انسان ها آگاهی داریم، به نیازمندان اهمیت می دهیم، و آماده هستیم برای آنها کاری انجام دهیم. حس همدردی و محبت نسبت به برادر نیازمند نشان دهنده عشق الهی درون ما می باشد (اول یوحنا فصل 3 آیه 17). وقتی با نیازمندی مهربان هستیم، در واقع به خدا احترام می گذاریم (امثال فصل 14 آیه 31).

مسیحیان باید در برابر بحران جهانی فقر و گرسنگی دست به عمل بزنند. البته دعا کردن برای افراد نیازمند کاریست که هر یک از مسیحیان می توانند انجام دهند. اما علاوه بر آن، مسیحیان باید هر کاری که از دستشان برمی آید انجام دهند تا رنج فقر و گرسنگی جهانی را کاهش دهند. عیسی مسیح گفت: «بنابراين، هر چه داريد بفروشيد و به فقرا بدهيد .... زيرا گنجتان هر كجا باشد، فكر و دلتان نيز همانجا خواهد بود» (لوقا فصل 12 آیه های 33 تا 34). ما نیز باید مانند طبیتا همیشه کار خوب انجام دهیم و به فقرا کمک کنیم (اعمال رسولان فصل 9 آیه 36).

خداوند به ایمانداری که فداکارانه به فقرا کمک می کند برکت می دهد. «وقتی به فقير كمک می‌كنی مثل اين است كه به خداوند قرض می‌دهی و خداوند است كه قرض تو را پس خواهد داد» (امثال فصل 19 آیه 17). این برکات الهی بیشتر روحانی هستند تا مادی، اما پاداش این کمک ها تضمین شده است – کمک به فقرا سرمایه گذاری برای ابدیت است.

سازمان های متعدد مسیحی وجود دارند که نه تنها با بحران جهانی فقر و گرسنگی مبارز می کنند بلکه پیام انجیل را هم بشارت می دهند. گروه هایی مانند «همدردی جهانی» سعی در برآورده کردن نیازهای جسمانی و معنوی افراد دارد.

مسیحیان باید امیدوارانه به بحران جهانی فقر و گرسنگی واکنش نشان دهند. ایمانداران می توانند با اعتماد به نفس کامل به فقرا کمک کنند و مطمئن باشند که در حال کمک کردن به پیشبرد اهداف خدا در دنیا هستند: «خداوندا، می‌دانم كه تو به داد ستمديدگان خواهی رسيد و حق آنان را از ظالمان خواهی گرفت» (مزامیر فصل 140 آیه 12). مسیحیان با امید بازگشت عیسی مسیح کار می کنند و «از حق فقرا و مظلومان دفاع خواهد كرد و از بدكارانی كه بر ايشان ظلم می‌كنند انتقام خواهد گرفت» (اشعیا فصل 11 آیه 4).

تا آن روز عدالت و تساوی نهایی، عیسی مسیح می گوید «فقرا هميشه دور و بر شما هستند» (متی فصل 26 آیه 11). پس با توجه به این مطلب، ما فرصت های بیشماری داریم و از ما خواسته شده تا با کمک به دیگران به خداوند خدمت کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مسیحیان چه واکنشی باید نسبت به بحران جهانی فقر و گرسنگی داشته باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries