settings icon
share icon
سوال

اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟

جواب


در گزارش متی از واقعه‌ای که عموماً موعظه سر کوه خوانده می‌شود، این سخن از عیسی ثبت شده است: «گمان مبريد كه آمده‌ام تا تورات موسی و نوشته‌های ساير انبياء را منسوخ كنم. من آمده‌ام تا آنها را تكميل نمايم و به انجام رسانم. براستی به شما می‌گويم كه از ميان احكام تورات، هر آنچه كه بايد عملی شود، يقيناً همه يک به يک عملی خواهند شد» (متی فصل 5 آیه های 17-18).

بارها این بحث مطرح شده که اگر عیسی شریعت را «لغو» نکرد، پس هنوز الزام آور هستند. در نتیجه، مولفه هایی نظیر قانون روز سبت، و شاید همراه با عناصر متعدد دیگر از شریعت موسی امروز هم باید بکار روند. این تفکر ریشه در عدم درک کلمات و مقصود این متن دارد. مسیح در اینجا نگفت که طبیعت الزام آور شریعت موسی تا ابد باقی خواهد ماند. چنین دیدگاهی با تمام آن چیزی که از تعادل و توازن عهد جدید یاد می گیریم در تضاد است (رومیان فصل 10 آیه 4؛ غلاطیان فصل 3 آیه های 23-25؛ افسسیان فصل 2 آیه 15).

یکی از موضوعات مهم در این بررسی کلمه‌ای است که «لغو» ترجمه شده. ریشه یونانی این کلمه Kataluo می‌باشد که معنای تحت الفظی آن «آزاد کردن» می‌باشد. این کلمه هفده بار در عهد جدید یافت شده است. به عنوان مثال برای نابودی معبد یهودیان به وسیله رومیان، (متی فصل 26 آیه 61، فصل 27 آیه 40؛ اعمال رسولان فصل 6 آیه 14)، و از بین رفتن جسم انسان به هنگام مرگ (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1) بکار رفته است. این اصطلاح می تواند مفهوم گسترده «برانداختن» را منتقل کند، یعنی «بیهوده تعبیر کردن، عدم موفقیت». این کلمه در متون یونانی قدیم در ارتباط با اصول، قوانین و غیره بکار می رفت تا ایده «باطل ساختن» را منتقل نماید.

مهم است به این موضوع اشاره کنیم که این کلمه در متی فصل 5 آیه 17 چگونه بکار رفته است. در این متن، «لغو» در نقطه مقابل «تحقق» قرار گرفته است. مسیح نیامد تا «آنها را نسخ [کند]، بلکه... تا تحققشان [بخشد]». عیسی بر روی زمین نیامد تا به عنوان مخالف شریعت عمل کند. هدف او این نبود که از تحقق آن جلوگیری کند، بلکه او آن را محترم شمرد، به آن علاقه نشان داد، از آن اطاعت کرد و آن را به ثمر رسانید. او به آیه های پیشگویی شریعت که درباره او گفته شده بود، جامه عمل پوشانید (لوقا فصل 24 آیه 44). مسیح مطالبات شریعت موسی را انجام داد، مطالباتی که اطاعتی کامل و بی نقص را ایجاب می‌ کرد و در سایه خطر «لعنت» قرار داشت (ر.ک. غلاطیان فصل 3 آیه های 10، 13). در این مفهوم، طرح و نقشه الهی شریعت، تاثیری الزام آور خواهد داشت و همواره هدفی را به انجام خواهد رسانید که بدان منظور عطا شده بود.

اما اگر شریعت موسی امروز همان رابطه را با انسان دارد – به همان شکل الزام آور- پس تحقق نیافت و عیسی در انجام آن ماموریتی که آمد تا به انجام رساند، شکست خورد. از سویی دیگر، اگر خداوند نقشه خود را عملی کرد، پس شریعت تحقق یافت و امروز اصلی الزام آور تلقی نمی شود. علاوه بر این، اگر مسیح شریعت موسی را به انجام نمی رساند- و از این رو امروز به عنوان یک نظام شریعتی الزام آور باقی می ماند- در آنصورت اینطور نیست که صرفاً تا حدی الزام آور باشد، بلکه نظامی کاملاً الزام آور است. عیسی صراحتاً گفت که «همزه یا نقطه» (نشان دهنده کوچکترین علامتهای حروف عبری است) از تورات هرگز زایل نخواهد شد. در نتیجه، هیچ چیز از شریعت زایل نشد تا زمانی که هدف شریعت به تمامی تحقق یافت. عیسی شریعت را به سرانجام رسانید. ما نمی توانیم بگوییم که عیسی اصول قربانی را به انجام رسانید اما جنبه های دیگر شریعت را محقق نساخت. عیسی یا تمام شریعت را به انجام رسانید یا هیچ کدام از جنبه‌هایش را. معنا و مفهوم مرگ عیسی برای نظام و اصول قربانی، برای جنبه های دیگر شریعت نیز کاربرد دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries