settings icon
share icon
سوال

معجزات جعلی را چطور شناسایی کنیم؟

جواب


عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 24 هشدار می دهد، «چون از اين مسيح‌ها و پيغمبران دروغين زياد خواهند آمد و حتی معجزات حيرت‌انگيز نيز خواهند كرد، به طوری كه اگر ممكن بود حتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می‌كردند.» دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 9 هم می گوید، « اين مرد خبيث بوسيلهٔ قدرت شيطان ظهور خواهد كرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با كارهای عجيب و حيرت‌انگيز خود همه را فريب داده، معجزات بزرگ انجام خواهد داد.»

زمانی که خدا موسی را برای نجات قوم اسرائیل از اسارت مصر فرستاد، معجزاتی از طریق موسی انجام داد تا ثابت شود که او پیامبر واقعی از طرف خداست. با این وجود، خروج فصل 7 آیه 22 می گوید، « ولی جادوگران مصری هم با افسون خود توانستند آب را به خون تبديل كنند. پس دل فرعون همچنان سخت ماند و همانطور كه خداوند فرموده بود، به گفته‌های موسی و هارون اعتنايی نكرد...» (همچنین نگاه کنید به خروج فصل 7 آیه 11، فصل 8 آیه 7). سپس خدا بزرگی خود را با انجام معجزاتی نشان داد که جادوگران یا دقیق تر بگوییم ارواح پلیدی که به آنها قدرت می دادند نمی توانستند انجام دهند (خروج فصل 8 آیه 18، فصل 9 آیه 11). اما این حقیقت همچنان وجود داشت که جادوگران فرعون معجزه می کردند. بنابراین اگر معجزات می توانند از طرف خدا یا دنیای شیطانی باشند، چگونه می توان تفاوت بین آنها را تشخیص داد؟

کتاب مقدس دستورعمل مشخصی برای تشخیص و شناسایی معجزات جعلی به ما نداده است. اما دستور عمل مشخصی برای شناسایی پیامبران دروغین ارائه داده است. «آنها را از اعمالشان می توان شناخت» (متی فصل 7 آیه های 16، 20). اول یوحنا فصل 4 آیه های 2-6 می گوید، «برای پی بردن به اين كه پيغام ايشان از جانب روح خداست يا نه، بايد از ايشان بپرسيد كه آيا ايمان دارند كه عيسی مسيح، فرزند خدا واقعاً انسان شد يا نه. اگر ايمان داشته باشند، در اين صورت پيغام ايشان از جانب خداست. در غير اين صورت، آن پيغام از سوی خدا نيست، بلكه از جانب دجّال است، يعنی آن دشمن مسيح، كه شنيده‌ايد بزودی می‌آيد، و دشمنی او با مسيح از هم اكنون در جهان آشكار است. فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قویتر است. اين معلمين دروغين از اين دنيا هستند؛ به همين علت، سخنانشان دربارهٔ امور دنيوی است و مردم دنيوی نيز به گفته‌های ايشان توجه می‌كنند. ولی ما فرزندان خدا هستيم، و فقط كسانی به سخنان ما توجه می‌كنند كه خدا را می‌شناسند و با او رابطه‌ای نزديک دارند. اما ديگران توجهی به گفته‌های ما ندارند. اين نيز راه ديگری است برای پی بردن به اين كه آيا پيغامی از جانب خدا هست يا نه؛ زيرا اگر از سوی خدا باشد، مردم دنيوی به آن گوش نخواهند داد.»

این دو متن دو روش برای شناسایی معلم دروغین ارائه می دهد. اول اینکه، اعمال او را بررسی کنید. آیا او شبیه مسیح رفتار می کند، چراکه یک پیام رسان خدا باید چنین ویژگی ای داشته باشد (اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1-13). دوم اینکه، تعالیم او را بررسی کنید. آیا تعالیم او مطابق با کلام خدا است؟ (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15، فصل 3 آیه های 16-17، فصل 4 آیه 2؛ عبرانیان فصل 4 آیه 12). اگر یک معلم در یکی از این آزمایش ها مردود شود از طرف خدا نیست. اگر شخصی به حقیقت الهی عمل نمی کند یا آن را تعلیم نمی دهد نباید به معجزاتی که انجام می دهد اهمیت داد و آنها را باور کرد. معجزاتی که معلمان دروغین انجام می دهند از طرف خدا نیستند.

معجزات عهد جدید تقریبا منحصر به شاگردان مسیح و نزدیکان آنها بود. از معجزات برای تایید پیام انجیل و جایگاه شاگردان استفاده می شود (اعمال رسولان فصل 2 آیه 43، فصل 5 آیه 12؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12؛ عبرانیان فصل 2 آیه 4). گرچه هرگز نباید در توانایی خدا برای انجام معجزه شک مرد اما هدف کتاب مقدسی معجزات باید ما را در مورد معجزات امروزی به فکر وادارد. نمی توانیم بگوییم که خدا دیگر هرگز معجزه انجام نمی دهد، با این وجود کتاب مقدس از ما می خواهد به دنبال حقیقت باشیم نه معجزه (متی فصل 12 آیه 39).

معمای جالبی است که معجزات کتاب مقدس جایگاه یک پیامبر را تایید می کردند، اما امروز معجزات الزاما نشانه یک پیامبر (معلم) واقعی از طرف خدا نیست. دلیل آن کلام خدا است. ما امروز کلام کامل خداوند را به عنوان یک راهنمای بی نقص و خطاناپذیر در اختیار داریم (دوم پطرس فصل 1 آیه 19) و از آن می توانیم برای تشخیص پیام و پیام آور واقعی از طرف خدا استفاده کنیم. معجزات می توانند جعلی باشند، به همین دلیل است که خدا ما را به کلام خود ارجاع می دهد. نشانه ها و کارهای خارق العاده می توانند ما را گمراه کنند. کلام خدا همیشه چراغ راهنمای ما است (مزامیر فصل 119 آیه 105).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

معجزات جعلی را چطور شناسایی کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries