settings icon
share icon
سوال

چرا گفته می شود که ما در دنیای سقوط کرده (گمراه شده) زندگی می کنیم؟

جواب


کتاب مقدس از کلمه سقوط کرده برای توصیف کسی یا چیزی استفاده می کند که از نظر روحانی و اخلاقی تنزل پیدا کرده است. اسرائیل (عاموس فصل 5 آیه 2)، فرشتگان (اشعیا فصل 14 آیه 12، مکاشفه فصل 12 آیه 4) و عزت بشر (اول پطرس فصل 1 آیه 24) سقوط کرده توصیف شده اند. همه اینها از اوج خواست خوب خداوند برای آنها جدا شده اند، در دام گناه افتاده اند، و در نتیجه بر اساس خشم عادلانه خداوند سقوط کرده اند. کسانی که سقوط کرده اند از عواقب پست و مرگبار روحانی، اخلاقی و اجتماعی گناهکار بودن رنج می برند.

متون متعددی در کتاب مقدس از این نوع سقوط صحبت می کند: اول قرنتیان فصل 10 آیه 12 به پیروان مسیح هشدار می دهد، «پس هشيار باشيد و فكر نكنيد كه از ايشان بهتر هستيد! شما نيز ممكن است در دام گناه گرفتار شويد.» در دام گناه افتادن در نقطه مقابل رشد کردن در راستی و درستی است. عیسی مسیح در مکاشفه فصل 2 آیه 5 با کلیسای افسس صحبت می کند، کلیسایی که عشق اول خود را فراموش کرده است: « پس به ياد آور از كجا سقوط كرده‌ای؛ و توبه كن و به جايی كه اول بودی، بازگرد.»

همه انسان ها سقوط کرده اند:

• سقوط از دوستی با خدا به بیگانگی و دشمنی با او ما را در همه ابعاد شخصیتی و جسمانی در معرض بیماری و مرگ قرار داده است (پیدایش فصل 2 آیه 16، فصل 3 آیه های 2-19؛ خروج فصل 15 آیه 26؛ تثنیه فصل 30 آیه های 15-20).

• سقوط از انعکاس کاملی از او به تصاویری شکسته و تحریف شده، انسان از عواقب این شکستگی رنج می برد (پیدایش فصل 6 آیه 5، متی فصل 15 آیه 19، رومیان فصل 1 آیه 14 تا فصل 2 آیه 16، رومیان فصل 3 آیه های 9-20).

• سقوط از اطاعت مسرت آمیز از قوانین خداوند به منظور تحقق طراحی بی نظیر او برای زندگی ما به آشوب و سرپیچی از او و آشفتگی و جدال در همه سطوح اجتماعی و زندگی (پیدایش فصل 3 آیه های 14-16، یعقوب فصل 4 آیه های 1-10).

• سقوط از زیبایی، آرامش، و سرزندگی در خانواده الهی به چاه فاضلاب سردرگمی هویت جنسی، درگیری های خانوادگی، و بی هدفی (پیدایش فصل 3 آیه 16، رومیان فصل 1 آیه 14 تا فصل 2 آیه 16، غلاطیان فصل 5 آیه های 19-21).

• سقوط از مقام امانتداران جهان به بهره برداری خودخواهانه از زمین و در نتیجه ویرانی های زیست محیطی (پیدایش فصل 3 آیه های 17-19، جامعه فصل 5 آیه های 8-17، حجی فصل 1 آیه 6).

• سقوط از شناخت حقیقت روشنگر خداوندی به عمق تاریک چاه نادانی و سردرگمی افکار فاسد (پیدایش فصل 2 آیه 17، امثال فصل 1-31، داوران فصل 1 -21، رومیان فصل 1 آیه 28).

زندگی در دنیای سقوط کرده به این معنی است که هر روز با گناه دست و پنجه نرم می کنیم. درد و اندوه را تجربه می کنیم. شاهد بلایای طبیعی و خسارت های سرسام آور هستیم. بی عدالتی، رفتار غیر انسانی و گمراهی حکمرانی می کند. اختلافات و مشکلات یک امر عادی هستند. هیچ یک از اینها طراحی اصلی خداوند برای انسان نبود. ما از جایگاه اصلی خود در باغ عدن سقوط کردیم و حال در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که همه مخلوقات از عواقب گناه رنج می برند و ناله می کنند(رومیان فصل 8 آیه 22).

خبر خوب این است که خدا نمی خواهد مخلوقاتش تا ابد ناله کنند و درد بکشند. خداوند از طریق عیسی مسیح خلقت خود را احیا می کند:

• احیای رابطه ما با خداوند از طریق ایمان به عیسی مسیح به ما زندگی ابدی می دهد (یوحنا فصل 10 آیه 10، فصل 15 آیه 15؛ رومیان فصل 3 آیه های 21-31، فصل 5 آیه های 1-11، فصل 6 آیه های 1-14، فصل 8 آیه های 1-4، فصل 8 آیه های 22-23؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه 26؛ افسسیان فصل 1 آیه 3 تا فصل 2 آیه 22؛ کولسیان فصل 1 آیه های 15-22).

• احیای شباهت ما به خدا از طریق عیسی مسیح (رومیان فصل 8 آیه های 28-32، اول قرنتیان فصل 6 آیه 11).

• احیای قوانین او برای یک زندگی شکوفای مسیحی که به آرامش و کامیابی واقعی منتهی می شود (متی فصل 5-7، افسسیان فصل 5 آیه های 15-21، یعقوب فصل 2 آیه 8).

• احیای طرح او برای خانواده از طریق ایمان به عیسی مسیح (لوقا فصل 1 آیه 17، اول قرنتیان فصل 6 آیه 11، افسسیان فصل 5 آیه 21 تا فصل 6 آیه 4، کولسیان فصل 3 آیه های 18-21).

• احیای تسلط درست انسان بر جهان خداوند (رومیان فصل 8 آیه های 18-21)

عیسی مسیح قول داده که باز خواهد گشت و همه چیز را برای همیشه درست خواهد کرد (اشعیا فصل 2 آیه های 2-4، فصل 25 آیه های 6-9، فصل 65 آیه های 17-25؛ مکاشفه فصل 20-22). دعوت نهایی خداوند از همه انسان های سقوط کرده را از دست ندهید: «بیایید!» (مکاشفه فصل 22 آیه 17). همه کسانی که از طریق ایمان به عیسی مسیح به خدا روی می آورند احیا خواهند شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا گفته می شود که ما در دنیای سقوط کرده (گمراه شده) زندگی می کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries