settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره اندازه مو چه می گوید؟ آیا مردان باید موی کوتاه و زنان موی بلند داشته باشند؟

جواب


اول قرنتیان فصل 11 آیه های 3-15 متنی است که در آن به اندازه مو اشاره می شود. بحثی در کلیسای قرنتس در رابطه با نقش زن و مرد و ترتیب قدرت در کلیسا پیش آمده بود. در جامعه قرنتس، پوشیدن روسری توسط زنان نشانه اطاعت آنها از شوهرانشان بود. به نظر می رسید که برخی از زنان از پوشیدن روسری سر باز می زدند کاری که فقط زنان روسپی معابد کافران یا زنان سرکش انجام می دادند. شرکت یک زن بدون روسری در کلیسا بی احترامی به همسر محسوب می شد و از نظر فرهنگی نیز کار ضد و نقیضی بود. پوشاندن سر مردان هنگان پرستش نیز در جامعه قرنتس قابل قبول نبود.

پولس از زیست شناسی استفاده می کند تا به ایشان ثابت که پیروی از معیارهای فرهنگی کار مناسبی است: زنان به طور طبیعی موی بلندتری نسبت به مردان دارند، و مردان بیشتر مستعد تاسی هستند. به همین دلیل خدا زنان را با پوشش سر طبیعی و مردان را با سر نپوشیده طراحی کرد. اگر زن نمی خواهد این نشانه فرمانبرداری (روسری) را داشته باشد باید موی خود را بتراشد (آیه 6). حرف پولس این است که اگر فرهنگ جامعه می گوید که زن نباید کچل باشد (بدون پوشش طبیعی باشد)، پس چرا معیار مشابه فرهنگی آن یعنی پوشیدن روسری را رد می کند (بدون پوشش فرهنگی)؟

داشتن موی بلند برای مردان طبیعی نیست (آیه 14). موی مرد به طور طبیعی کوتاه تر (و کم پشت تر) از موی زن است. بر اساس رسم و فرهنگ جامعه قرنتس، مردان هنگام عبادت سر خود را نمی پوشاندند. پولس از کلیسا تقاضا می کند که مردان و زنان از نظر ظاهری از اصول فرهنگی تبعیت کنند.

نکته اصلی این متن اندازه مو نیست اما می توانیم این موارد را با توجه به این متن به کار ببندیم: 1) ما باید از نشانه های جنسیتی مورد قبول جامعه پیروی کنیم. مرد باید شبیه مرد و زن شبیه زن باشد. خداوند به تک جنسیتی نه علاقه ای دارد و آن را قبول می کند. 2) ما نباید تحت نام نوعی آزادی مسیحی بر ضد فرهنگ شورش کنیم. اینکه چگونه خود را ارائه می دهیم مهم است. 3) زنان باید داوطلبانه پیرو رهبری مردان در کلیسا باشند. 4) ما نباید نقشی که خدا برای زن و مرد تعیین کرده است را وارونه کنیم.

فرهنگ امروز ما برای نشان دادن فرمانبرداری از روسری یا سرپوش استفاده نمی کند. نقش زنان و مردان تغییر نکرده است، اما روشی که ما آن نقش ها را ارائه می دهیم همراه با فرهنگ تغییر می کنند. به جای اینکه نگران تعیین قوانین برای اندازه مو باشیم نباید فراموش کنیم که مسئله مهم و اصلی قلب ما، پاسخ ما به حاکمیت خداوند، قانون های او، و پیروی از حاکمیت او است. خداوند نقش های متفاوتی برای زنان و مردان تعیین کرده است. موی مرد باید مردانه و موی زن باید زنانه باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره اندازه مو چه می گوید؟ آیا مردان باید موی کوتاه و زنان موی بلند داشته باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries